Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  681/V

Business name: 
Východoslovenské tlačiarne, a.s.
  (from: 05/31/2011 until: 12/28/2022)
Východoslovenské tlačiarne, a.s. v likvidácii
  (from: 09/23/2010 until: 05/30/2011)
Východoslovenské tlačiarne, a.s.
  (from: 10/31/1995 until: 09/22/2010)
Registered seat: 
Letná 47
Košice 042 67
  (from: 10/31/1995 until: 12/28/2022)
Identification number (IČO): 
31 717 179
  (from: 10/31/1995)
Date of entry: 
11/01/1995
  (from: 10/31/1995)
Date of deletion: 
12/29/2022
  (from: 12/29/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/29/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/1995)
Objects of the company: 
výroba periodickej a neperiodickej tlače a ostatných polygrafických výrobkov, vydávanie neperiodických publikácií všetkých tématických skupín v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch pre domáci trh a na vývoz do zahraničia
  (from: 10/31/1995 until: 12/28/2022)
obchodná činnosť v oblasti polygrafických výrobkov vlastnej a cudzej produkcie, materiálov pre polygrafickú výrobu, náhradných dielov, strojov a zariadení pre polygrafickú výrobu
  (from: 10/31/1995 until: 12/28/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
leasingová činnosť
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
Managing board
  (from: 10/31/1995 until: 04/15/2003)
JUDr. Dušan Antol - člen
Floriánska 12
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 08/08/1999)
Ing. Ľubomír Barkovci - člen
Čordákova 25
Košice
  (from: 10/31/1995 until: 05/12/1997)
Štefan Budai - člen
Tatranská 6
Košice
  (from: 10/31/1995 until: 05/12/1997)
JUDr. Andrea Goldenbergová - podpredseda
Záleská 12
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 02/26/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/14/2016)
JUDr. Andrea Goldenbergová - podpredseda
Záleská 12
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 02/26/2011 Until: 02/27/2016
  (from: 03/15/2016 until: 03/14/2016)
JUDr. Andrea Goldenbergová - podpredseda predstavenstva
Záleská 12
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 02/28/2016
  (from: 03/15/2016 until: 06/14/2018)
JUDr. Andrea Goldenbergová - podpredseda predstavenstva
Záleská 12
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 02/28/2016 Until: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Ing. Imrich Horňák - člen
Trebišovská 7
Košice
  (from: 10/31/1995 until: 08/08/1999)
Ing. Imrich Horňák - predseda
Trebišovská 7
Košice
  (from: 08/09/1999 until: 04/15/2003)
Ing. Imrich Horňák - predseda
Trebišovská 7
Košice
From: 04/07/1997
  (from: 04/16/2003 until: 03/23/2011)
Ing. Imrich Horňák - predseda
Trebišovská 7
Košice
From: 04/07/1997 Until: 02/25/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/23/2011)
Ing. Terezia Mikulová - predseda predstavenstva
Röntgenova 12
Bratislava 850 01
From: 02/28/2016
  (from: 06/29/2017 until: 06/14/2018)
Ing. Terezia Mikulová - predseda predstavenstva
Röntgenova 12
Bratislava 850 01
From: 02/28/2016 Until: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Ing. Terézia Mikulová - predseda
Röntgenova 12
Bratislava 850 01
From: 02/26/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/14/2016)
Ing. Terézia Mikulová - predseda
Röntgenova 12
Bratislava 850 01
From: 02/26/2011 Until: 02/27/2016
  (from: 03/15/2016 until: 03/14/2016)
Ing. Terézia Mikulová - predseda predstavenstva
Röntgenova 12
Bratislava 850 01
From: 02/28/2016
  (from: 03/15/2016 until: 06/28/2017)
Ing. Anna Orogványiová - člen
Charkovská 8
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 08/08/1999)
Edita Pačajová-Kardošová - predseda
J. Bačíka 10
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 08/08/1999)
Ing. Terézia Piteľová - člen
Magurská 7
Prešov
Until: 12/20/2002
  (from: 05/13/1997 until: 04/15/2003)
Ing. Terézia Piteľová - podpredseda
Magurská 7
Prešov
From: 12/20/2002
  (from: 04/16/2003 until: 03/23/2011)
Ing. Terézia Piteľová - podpredseda
Magurská 7
Prešov
From: 12/20/2002 Until: 02/25/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/23/2011)
Ing. Igor Pokorný - člen
Bernolákova 9
Košice
  (from: 08/09/1999 until: 04/15/2003)
Ing. Igor Pokorný - člen
Bernolákova 9
Košice
From: 04/30/1999
  (from: 04/16/2003 until: 07/13/2011)
Ing. Igor Pokorný - člen
Bernolákova 9
Košice
From: 04/30/1999 Until: 07/04/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Marcela Šajtlavová - člen
Šancová 106
Bratislava
  (from: 10/31/1995 until: 05/12/1997)
Ľubica Tomková - člen
Pavlovičovo námestie 32
Prešov 080 01
From: 07/05/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/14/2018)
Ľubica Tomková - člen
Pavlovičovo námestie 32
Prešov 080 01
From: 07/05/2011 Until: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Ľubica Tomková - člen
Pavlovičovo námestie 32
Prešov 080 01
From: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 12/28/2022)
Ing. Terezia Mikulová - člen
Röntgenova 12
Bratislava 850 01
From: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 12/28/2022)
Ing. Juraj Vajda - predseda predstavenstva
Miletičova 53
Bratislava 821 09
From: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 12/28/2022)
JUDr. Andrea Goldenbergová - podpredseda predstavenstva
Murgašova 3131/2
Bratislava 811 04
From: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 12/28/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/31/2011 until: 12/28/2022)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva tak, že predseda a podpredseda koná a podpisuje samostatne. V ostatných prípadoch konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/16/2003 until: 05/30/2011)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/31/1995 until: 04/15/2003)
Capital: 
653 328 EUR Paid up: 653 328 EUR
  (from: 05/03/2019 until: 12/28/2022)
7 230 163,2 EUR Paid up: 7 230 163,2 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 05/02/2019)
7 223 523,2 EUR Paid up: 7 223 523,2 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 02/10/2010)
217 576 000 Sk
  (from: 10/31/1995 until: 04/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 217776
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 EUR
  (from: 05/03/2019 until: 12/28/2022)
Number of shares: 217776
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/04/2019 until: 05/02/2019)
Number of shares: 217776
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 05/31/2011 until: 04/03/2019)
Number of shares: 217776
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 05/30/2011)
Number of shares: 217576
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 02/10/2010)
Number of shares: 217576
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/1995 until: 04/21/2009)
Stockholder: 
ISKO, a.s.
Staromestská 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 10/06/2022 until: 12/28/2022)
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
Staromestská 3
Bratislava 811 03
  (from: 06/15/2018 until: 10/05/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Dušan Antol - predseda
Floriánska 12
Košice
  (from: 08/09/1999 until: 04/15/2003)
JUDr. Dušan Antol - predseda
Floriánska 12
Košice
From: 04/30/1999
  (from: 04/16/2003 until: 07/13/2011)
JUDr. Dušan Antol - predseda
Floriánska 12
Košice
From: 04/30/1999 Until: 07/04/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Ľubomír Barkovci - člen
Čordákova 25
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 04/15/2003)
Ing. Ľubomír Barkovci - člen
Čordákova 25
Košice
From: 04/07/1997
  (from: 04/16/2003 until: 12/07/2007)
Ing. Ľubomír Barkovci - člen
Čordákova 25
Košice
From: 04/07/1997 Until: 10/31/2007
  (from: 12/08/2007 until: 12/07/2007)
Ing. Jaroslav Bilík - člen
Moldavská 19
Košice
  (from: 10/31/1995 until: 08/08/1999)
Ing. Marta Dovalová - člen
Pri starej prachárni 6
Bratislava
  (from: 11/22/2001 until: 04/15/2003)
Ing. Marta Dovalová - člen
Pri starej prachárni 6
Bratislava
From: 09/28/2001
  (from: 04/16/2003 until: 03/28/2006)
Ing. Marta Dovalová - člen
Pri starej prachárni 6
Bratislava
From: 09/28/2001 Until: 03/01/2006
  (from: 03/29/2006 until: 03/28/2006)
Dr. Jozef Ganz , CSc. - člen
Ľubovnianska 8
Bratislava
  (from: 10/31/1995 until: 05/12/1997)
Ing. Igor Grega - člen
Pokroku 1
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 08/08/1999)
Ing. Jozef Grnáčik
Kysucká 3940/15
Senec 903 01
From: 07/05/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/14/2018)
Ing. Jozef Grnáčik
Kysucká 3940/15
Senec 903 01
From: 07/05/2011 Until: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Ing. Ladislav Hruška - člen
Hlinkova 26
Košice
  (from: 10/31/1995 until: 05/12/1997)
Miriam Jarošová - člen
Florianska 11
Košice
  (from: 10/31/1995 until: 05/12/1997)
Ing. Helena Krausová - člen
Humenská 14
Košice
  (from: 10/31/1995 until: 08/12/2001)
Daniela Veronika Lepis
Na Košarisku 36
Košice 040 11
From: 02/26/2011
  (from: 03/24/2011 until: 07/13/2011)
Daniela Veronika Lepis
Na Košarisku 36
Košice 040 11
From: 02/26/2011 Until: 07/07/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Mgr. Pavol Mazúr
Krížna 4066/11
Bratislava 811 07
From: 02/26/2011
  (from: 03/24/2011 until: 07/13/2011)
Mgr. Pavol Mazúr
Krížna 4066/11
Bratislava 811 07
From: 02/26/2011 Until: 07/04/2011
  (from: 07/14/2011 until: 07/13/2011)
Ing. Igor Pokorný - člen
Bernolákova 9
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 08/08/1999)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečnianska 5
Bratislava 851 05
From: 07/05/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/14/2018)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečnianska 5
Bratislava 851 05
From: 07/05/2011 Until: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Dr. Nina Rašiová - člen
Letná 37
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 08/08/1999)
JUDr. Peter Szczeczina
ul. Svornosti 21
Košice 040 01
From: 07/03/2008
  (from: 09/19/2008 until: 03/23/2011)
JUDr. Peter Szczeczina
ul. Svornosti 21
Košice 040 01
From: 07/03/2008 Until: 02/25/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/23/2011)
Gabriel Vaško - člen
Južná trieda 19
Košice
  (from: 10/31/1995 until: 04/15/2003)
Gabriel Vaško - člen
Južná trieda 19
Košice
From: 04/07/1997
  (from: 04/16/2003 until: 03/23/2011)
Gabriel Vaško - člen
Južná trieda 19
Košice
From: 04/07/1997 Until: 02/25/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/23/2011)
Ing. Vladimír Rajčák
Strečnianska 5
Bratislava 851 05
From: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 12/28/2022)
Ing. Jozef Grnáčik
Kysucká 3940/15
Senec 903 01
From: 05/29/2018 Until: 08/03/2021
  (from: 08/17/2021 until: 08/16/2021)
Ing. Jozef Grnáčik
Kysucká 3940/15
Senec 903 01
From: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 08/16/2021)
Ing. Miroslav Mihalus
Strážna 13101/32
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 08/03/2021
  (from: 08/17/2021 until: 12/28/2022)
Ing. Václav Foglar
Ostrovní 16
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 07/08/2011
  (from: 07/14/2011 until: 06/14/2018)
Ing. Václav Foglar
Ostrovní 16
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 07/08/2011 Until: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Ing. Václav Foglar
Ostrovní 16
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 12/28/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/15/2010
  (from: 05/31/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 09/15/2010
  (from: 09/23/2010 until: 05/30/2011)
 Liquidators:
Mgr. Eva Lutterová
Lidické námestie 12
Košice 040 22
From: 09/15/2010
  (from: 09/23/2010 until: 03/23/2011)
 Liquidators:
Mgr. Eva Lutterová
Lidické námestie 12
Košice 040 22
From: 09/15/2010 Until: 02/25/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/23/2011)
 Liquidators:
Ľubica Tomková
Pavlovičovo námestie 32
Prešov 080 01
From: 02/26/2011
  (from: 03/24/2011 until: 05/30/2011)
 Liquidators:
Ľubica Tomková
Pavlovičovo námestie 32
Prešov 080 01
From: 02/26/2011 Until: 05/31/2011
  (from: 05/31/2011 until: 05/30/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/23/2010 until: 05/30/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 05/31/2011
  (from: 05/31/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.10.1995 N 278/95, Nz 274/95 napísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb. na základe rozhodnutia MPSPNM č. 22 zo dňa 17.6.1994 a zmeny rozhodnutia č. 67/Z zo dňa 11.5.1995 o privatizácii podniku Východoslovenské tlačiarne, štátny podnik so sídlom v Košiciach, Letná 47 zrušeného bez likvidácie.
  (from: 10/31/1995 until: 12/28/2022)
Zmena stanov schválená VZ spoločnosti osvedčená notárskou zápisnicou dňa 7.4.1997.
  (from: 05/13/1997 until: 12/28/2022)
Zmena stanov a.s. zo dňa 20.12.2002.
  (from: 04/16/2003 until: 12/28/2022)
Spoločnosť, v dôsledku zlúčenia, je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Slovtlač s.r.o. Košice Sídlo: Letná 47, 040 01 Košice IČO: 31 706 592
  (from: 02/11/2010 until: 12/28/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/01/2021 until: 12/28/2022)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/29/2022)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/29/2022)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ISKO, a.s. 31730604 ,
Staromestská
3
  (from: 12/29/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
VST Košice, s.r.o. 46430423 ,
Let ná
47
  (from: 12/01/2021)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person