Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5671/B

Business name: 
Nemocnice a polikliniky, a.s.
  (from: 09/22/2005 until: 12/30/2014)
Registered seat: 
Záhradnícka 46
Bratislava 821 08
  (from: 11/07/2012 until: 12/30/2014)
Identification number (IČO): 
36 641 260
  (from: 09/22/2005)
Date of entry: 
09/22/2005
  (from: 09/22/2005)
Date of deletion: 
12/31/2014
  (from: 12/31/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/31/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/22/2005)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/09/2010 until: 12/30/2014)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 376/2014, Nz 56593/2014, NCRls 57680/2014 zo dňa 12.12.2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 379/2014, NZ 56606/2014, NCRls 57839/2014 zo dňa 12.12.2014 sa obchodná spoločnosť Nemocnice a polikliniky, a.s., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 36 641 260 , zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 5671/B v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 12/31/2014)
Spoločnosť Nemocnice a polikliniky, a.s., Záhradnícka 46, Bratislava zanikla v dôsledku zlúčenia. Nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť Svet zdravia, a.s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:35 960 884.
  (from: 01/15/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
1. Zmluva o predaji časti podniku - “Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Banskej Štiavnici“ zo dňa 26.11.2014 uzavretá medzi Nemocnice a polikliniky, a.s. a Alpha medical a.s., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. 2.Zmluva o predaji časti podniku - “Laboratórium klinickej biochémie a hematológie v Žiari nad Hronom“ zo dňa 26.11.2014 uzavretá medzi Nemocnice a polikliniky, a.s. a Alpha medical a.s., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758.
  (from: 12/10/2014)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person