Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3035/B

Business name: 
IMV spol. s r.o.
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
Registered seat: 
Cyprichova 8
Bratislava 831 05
  (from: 10/13/1995 until: 08/22/2007)
Tomanova 26
Bratislava 831 07
  (from: 03/07/1995 until: 10/12/1995)
Pri vinohradoch 1
Bratislava 831 06
  (from: 07/01/1992 until: 03/06/1995)
Identification number (IČO): 
31 327 133
  (from: 07/01/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 07/01/1992)
Date of deletion: 
07/31/2007
  (from: 08/23/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/1992)
Objects of the company: 
montáž televíznych antén a satelitov /vrátane revíznych správ/
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
malé /bežné/, stredné, generálne opravy TV antén a satelitov
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
montáž /opravy/ video-rozvodov
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
montáž /opravy/ el. vrátnikov do budov
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
opravy el. spotrebičov
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
montáž rozvodov priemyselnej televízie
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
elektroinštalačné práce
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
obchodná činnosť
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
Partners: 
Juraj Ivanko
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 11/22/1993 until: 11/22/1993)
Juraj Ivanko
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 07/01/1992 until: 11/21/1993)
Peter Matúš
Pri vinohradoch 1
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 07/01/1992 until: 11/21/1993)
Peter Vacula
Dudvažská 11
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 11/22/1993 until: 11/22/1993)
Peter Vacula
Dudvažská 11
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 07/01/1992 until: 11/21/1993)
Juraj Ivanko
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 11/23/1993 until: 08/22/2007)
Peter Vacula
Dudvažská 11
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 11/23/1993 until: 08/22/2007)
Jaroslav Hrabinovský
Vajnorská 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/23/1993 until: 08/22/2007)
Milan Klikušovský
Sibírska 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/23/1993 until: 08/22/2007)
Contribution of each member: 
Juraj Ivanko
Amount of investment: 34 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 11/21/1993)
Peter Matúš
Amount of investment: 33 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 11/21/1993)
Peter Vacula
Amount of investment: 33 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 11/21/1993)
Juraj Ivanko
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/22/1993 until: 11/22/1993)
Peter Vacula
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 11/22/1993 until: 11/22/1993)
Juraj Ivanko
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/23/1993 until: 08/22/2007)
Peter Vacula
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/23/1993 until: 08/22/2007)
Jaroslav Hrabinovský
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/23/1993 until: 08/22/2007)
Milan Klikušovský
Amount of investment: 25 000 Sk
  (from: 11/23/1993 until: 08/22/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
Juraj Ivanko
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ Juraj Ivanko.
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 08/22/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.04.2007, sp. zn. 36Exre/1110/2005 súd začal konanie o výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť IMV spol. s r.o., so sídlom Cyprichova 8, 831 05 Bratislava z obchodného registra v plnom rozsahu.
  (from: 08/23/2007)
Rozhodnutím valného zhromaždenia bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy v časti sídlo spoločnosti.
  (from: 03/07/1995 until: 08/22/2007)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k.38 K 104/96-15, zo dňa 27.3.1997 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka IMV, spol. s r.o., so sídlom Cyprichova 8, 831 05 Bratislava, IČO: 31 327 133. Za správkyňu konkurznej podstaty súd ustanovil advokátku JUDr. Editu Gavorovú, so sídlom Záhradnícka 151, 821 07 Bratislava.
  (from: 04/10/1997 until: 08/22/2007)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.K 38K 104/96 zo dňa 28.10.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2002 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu IMV, spol. s.r.o., Cyprichova 8, Bratislava, IČO 31 327 133 pre nedostatok predpokladov pre konkurz spočívajúcich v nemajetnosti úpadcu.
  (from: 08/21/2003 until: 08/22/2007)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person