Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  687/V

Business name: 
CASSFERRO, a.s.
  (from: 12/04/1995 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Vstupný areál US STEEL s.r.o.
Košice 044 54
  (from: 08/27/2001 until: 11/23/2021)
Čučmianska dlhá 26
Rožňava 048 01
  (from: 01/17/2001 until: 08/26/2001)
Vstupný areál VSŽ, a.s.
Košice 044 54
  (from: 08/26/1998 until: 01/16/2001)
Brigádnická 3
Košice 040 11
  (from: 12/16/1997 until: 08/25/1998)
Brigádnická 3
Košice 040 11
  (from: 12/04/1995 until: 12/15/1997)
Identification number (IČO): 
31 717 608
  (from: 12/04/1995)
Date of entry: 
12/04/1995
  (from: 12/04/1995)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/04/1995)
Objects of the company: 
zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, predaj odpadov
  (from: 12/04/1995 until: 11/23/2021)
maloobchodný predaj pohonných hmôt a mazadiel
  (from: 11/25/1999 until: 11/23/2021)
maloobchod a veľkoobchod: stavebný materiál, jednoduché výrobky z dreva
  (from: 11/25/1999 until: 11/23/2021)
nákup, predaj, prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (from: 11/25/1999 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/26/1998 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 12/04/1995 until: 08/25/1998)
Ing. Milan Beck - člen
Hurbanova 1822/30
Košice
  (from: 08/26/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Peter Dúbrava - člen
Hollého 14
Hlohovec
  (from: 12/16/1997 until: 08/25/1998)
Csaba Fükö
Lenka 8
Tornaľa
  (from: 07/25/2000 until: 01/16/2001)
Csaba Fükö - predseda
Lenka 8
Tornaľa
  (from: 01/17/2001 until: 08/26/2001)
Peter Hegyi
Južná 3
Tornaľa
  (from: 07/25/2000 until: 08/26/2001)
Ján Kováč - člen
Tr. 1. mája 19
Spišská Nová Ves
  (from: 12/04/1995 until: 12/15/1997)
Mikuláš Kovaľák - predseda
Brigádnická 3
Košice
  (from: 12/04/1995 until: 01/08/1998)
Peter Matyšák - člen
Komenského 1090/10
Košice
  (from: 01/09/1998 until: 08/25/1998)
Peter Matyšák - predseda
Komenského 1090/10
Košice
  (from: 08/26/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Martin Mikloš - člen
Hlinkova 13
Košice
  (from: 12/04/1995 until: 01/08/1998)
Ing. Jaroslav Širanec - člen
Idanská 774/23
Košice
  (from: 01/09/1998 until: 07/24/2000)
Ján Mezei
Školská 12
Tornaľa
  (from: 07/25/2000 until: 11/23/2021)
Marek Vlček - predseda
Rohozná č.478/34
Pohronská Polhora
  (from: 08/27/2001 until: 11/23/2021)
Jozef Hazák - člen
Školská č.998/61
Čierny Balog - Komov
  (from: 08/27/2001 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/26/1998 until: 11/23/2021)
Za spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/04/1995 until: 08/25/1998)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/04/1995 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/30/1999 until: 11/23/2021)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/04/1995 until: 12/29/1999)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Bušša
Užhorodská 15
Košice
  (from: 11/25/1999 until: 07/24/2000)
Jaroslav Gruber - člen
Nám. Novomeského 5
Košice
  (from: 01/09/1998 until: 11/24/1999)
JUDr. Štefan Jančo - predseda
Štúrova 22
Košice
  (from: 12/04/1995 until: 01/08/1998)
JUDr. Elena Jančová - člen
Štúrova 22
Košice
  (from: 12/04/1995 until: 01/08/1998)
Dana Kováčová - člen
Tr. 1. mája 19
Spišská Nová Ves
  (from: 12/04/1995 until: 01/08/1998)
Ing. Jozef Machovič - člen
Ludmanská 1
Košice
  (from: 11/25/1999 until: 07/24/2000)
Doc. JUDr. Peter Mosný , CSc. - člen
ul. 1. mája 1023/53
Košice - mestská časť Krásna
  (from: 01/09/1998 until: 11/24/1999)
Ambróz Sedlák - člen
Hellova 5
Košice
  (from: 01/09/1998 until: 01/16/2001)
Emil Nemček
Šaling 861/32
Čierny Balog
  (from: 07/25/2000 until: 11/23/2021)
Peter Ferencz
Južná 3
Tornaľa
  (from: 07/25/2000 until: 11/23/2021)
Zsolt Szajko
Mierová 101
Tornaľa
Until: 01/04/2006
  (from: 04/14/2021 until: 04/13/2021)
Zsolt Szajko
Mierová 101
Tornaľa
  (from: 01/17/2001 until: 04/13/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.11.1995 č.165/95, Nz 166/95, spísanej JUDr. Katarínou Pravotiakovou, notárkou v Košiciach, podľa zák.č.513/91 Zb.
  (from: 12/04/1995 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie a.s. zo dňa 26.8.1997.
  (from: 12/16/1997 until: 11/23/2021)
Mimoriadne valné zhromaždenie a.s. zo dňa 3.12.1997.
  (from: 01/09/1998 until: 11/23/2021)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením a.s.dňa 7.7.1998.
  (from: 08/26/1998 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 20.9.1999.
  (from: 11/25/1999 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 22.12.1999.
  (from: 12/30/1999 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19. 7. 2000.
  (from: 07/25/2000 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 4. 1. 2001.
  (from: 01/17/2001 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 22.8.2001.
  (from: 08/27/2001 until: 11/23/2021)
Dňa 09.10.2021 bolo Okresným súdom Košice I začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp. zn. 9CbR/48/2021.
  (from: 10/28/2021 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person