Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  99/B

Business name: 
VASKO, spol. s r.o.
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
VRANA a LÍŠKA, spol. s r.o.
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
Registered seat: 
Gessayova 2
Bratislava 851 03
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
rieka Dunaj km 1869
Bratislava
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
Identification number (IČO): 
00 681 041
  (from: 07/25/1990)
Date of entry: 
07/25/1990
  (from: 07/25/1990)
Person dissolved from: 
2.11.2005
  (from: 11/23/2005)
Date of deletion: 
11/23/2005
  (from: 11/23/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/23/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/25/1990)
Objects of the company: 
ubytovacie služby
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
reštauračné služby
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
organizovanie spoločenských a kultúrno-zábavných podujatí, vrátane ich technického zabezpečenia
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
prevádzkovanie zábavno-technických zariadení v súvislosti s uvedenými činnosťami
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
vykonávanie bytových a občianských stavieb, vrátane opráv, údržby, modernizácie a rekonštrukcie
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Partners: 
Jozef Líška
Fabiánová .4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
Ľudovít Varjú
Béla Kúnu 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
Ľudovít Varjú
Gessayova 2
Bratislava 851 03
Slovak Republic
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Ing. .Dušan Kosík
Jasovská 2
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Ing. .Miroslav Skovajsa
Starohradská 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Contribution of each member: 
Ľudovít Varjú
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Ing. .Dušan Kosík
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Ing. .Miroslav Skovajsa
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
konatelia
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
Ľudovít Varjú
Gessayova 2
Bratislava 851 03
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú obaja spoločníci, každý samostatne v plnom rozsahu ako štatutárny orgán spoločnosti, vrátane dispozície s finančnými prostriedkami spoločnosti.
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36 Exre/82/2005 zo dňa 8.9.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.11.2005 bola zrušená obchodná spoločnosť VASKO spol. s.r.o., Gessayova 2, 851 03 Bratislava, IČO: 00 681 041 bez likvidácie. Obchodná spoločnosť VASKO, spol. s r.o., Gessayova 2, 851 03 Bratislava, IČO: 00 681 041 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 99/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 11/23/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1990 podľa ust. § 106a ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodárský zákonník. Spoločenská zmluva prispôsobená Obchodnému zákonníku, Zák.č. 513/91 Zb. dňom 23.6.1992. Starý spis: S.r.o. 143
  (from: 10/15/1992 until: 11/22/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1990 podľa ust.§106a ods.1 a § 106n Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Dátum uzavretia spoločenskej zmluvy: 31.5.1990. Starý spis: S.r.o. 143 Čistá hodnota majetku spoločnosti s ručením obmedzeným pri založení je 104 000.-Kčs, ktorú tvorí vklad zakladajúcich spoločníkov 20 000.-Kčs v hotovosti u každého, okrem toho obaja spoločníci vkladajú do kmeňového imania spoločnosti svoj podiel na vlastníc- tve obytnej lode, ktorý je u oboch vyjadrený korunovou hodnotou 32 000.-Kčs, spolu 64 000.- /znalecký posudok č.1/90 zo dňa 4.3.1990 vypracovaný znalcom Krajského súdu v Bratislave Ing.Jánom Juriom/.
  (from: 07/25/1990 until: 10/14/1992)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person