Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1180/V

Business name: 
Družstvo SILICKÁ PLANINA
  (from: 05/07/1996)
Registered seat: 
83
Silica 049 52
  (from: 05/07/1996)
Identification number (IČO): 
31 726 933
  (from: 05/07/1996)
Date of entry: 
05/07/1996
  (from: 05/07/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/07/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami, s chemickými výrobkami, s medziproduktami rôznych druhov /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty/
  (from: 05/07/1996)
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a súvisiace služby
  (from: 05/07/1996)
obchodná činnosť /veľkoobchod a maloobchod/ s obilím, osivom a krmivom, s kvetmi a rastlinami, so živými zvieratami, so surovými kožkami a kožami, so surovým tabakom, s potravinami, nápojmi a tabakom, so zeleninou, ovocím a zemiakmi, s mäsom a mäsovými výrobkami, s cukrom, čokoládou a cukrovinkami, s tovarom pre domácnosť, s textilom, s odevami a obuvou, s elektrickými prístrojmi pre domácnosť, vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, s porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami, s kozmetickými výrobkami, s rôznymi výrobkami pre občanov, s papierenským tovarom, s nábytkom a svietidlami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom, s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarským tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, so strojmi, technickými potrebami, s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, so stavebnými strojmi, so strojmi pre textilný priemysel, so šijacími a pletacími strojmi, s kancelárskymi strojmi a zariadením, s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu, s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi
  (from: 05/07/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/07/1996)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 05/07/1996)
stavebné a stolárstvo
  (from: 05/07/1996)
výroba konfekčného textilného tovaru, teplákových súprav
  (from: 05/07/1996)
píliarska výroba, ťažba a spracovanie dreva
  (from: 05/07/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/07/1996)
Dionýz Mezei - predseda
6
Silica
  (from: 05/20/2022)
Ján Zsoldos - podpredseda
102
Silica
  (from: 05/20/2022)
Ladislav Bokros - člen
203
Silica
From: 07/13/1999
  (from: 11/10/2022)
Judita Zánová - člen
155
Silica 049 52
From: 07/30/2010
  (from: 09/10/2010)
Elvíra Lőrinczová - člen
119
Silica 049 52
From: 12/02/2010
  (from: 01/19/2011)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisujú predseda družstva a ďalší člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/07/1996)
Supervisory board: 
Iveta Bodnárová
111
Silica 049 52
From: 01/21/2016
  (from: 02/09/2016)
Štefan Kovács
259
Silica 049 52
From: 01/21/2016
  (from: 02/09/2016)
Štefan Bašťúr
64
Silica 049 52
From: 01/21/2016
  (from: 02/09/2016)
Registered capital: 
2 400 EUR
  (from: 02/03/2010)
Basic member contribution: 
200 EUR
  (from: 02/03/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 29.2.1996, ktorej priebeh a schválenie stanov bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 50/96, NZ 47/96 spísanou JUDr. Juditou Nagyovou notárkou v Rožňave podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/07/1996)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person