Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2213/B

Business name: 
DIGNITA, a.s. v likvidácii
  (from: 08/25/2010 until: 04/13/2011)
DIGNITA, a.s.
  (from: 10/06/1999 until: 08/24/2010)
Registered seat: 
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
Identification number (IČO): 
35 773 731
  (from: 10/06/1999)
Date of entry: 
10/06/1999
  (from: 10/06/1999)
Date of deletion: 
04/14/2011
  (from: 04/14/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/14/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/06/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
leasingová činnosť
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/28/2000 until: 04/13/2011)
Managing board
  (from: 10/06/1999 until: 01/27/2000)
Ing. Stanislav Dobrovodský - podpredseda
Šintavská 14
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 01/27/2000)
Klára Gablíková
Blagoevova 8
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 01/27/2000)
Mgr. Daniel Poturnay - predseda
Wilsonova 1
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 01/27/2000)
Soňa Reháková - člen predstavenstva
Segnerova 4
Bratislava
  (from: 01/22/2001 until: 08/10/2003)
Soňa Reháková - člen predstavenstva
Segnerova 4
Bratislava
From: 09/25/2000
  (from: 08/11/2003 until: 07/19/2006)
Soňa Reháková - člen predstavenstva
Segnerova 4
Bratislava
From: 09/25/2000 Until: 06/30/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/19/2006)
Terézia Slatkovská - člen predstavenstva
Pri kríži 20
Bratislava
  (from: 01/28/2000 until: 08/10/2003)
Branislav Strapek - člen predstavenstva
Kpt. Rašu 4
Bratislava
  (from: 01/28/2000 until: 01/21/2001)
Ing. Zdenek Šipoš - predseda predstavenstva
Karola Adlera 15
Bratislava
  (from: 01/28/2000 until: 01/21/2001)
Ing. Zdenek Šipoš - predseda predstavenstva
Štefana Králika 61
Bratislava
  (from: 01/22/2001 until: 08/10/2003)
Ing. Zdenek Šipoš - predseda predstavenstva
Štefana Králika 61
Bratislava
From: 12/30/1999
  (from: 08/11/2003 until: 11/20/2009)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 12/30/1999
  (from: 11/21/2009 until: 04/13/2011)
Daša Draškovičová - člen
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 07/25/2003
  (from: 08/11/2003 until: 04/13/2011)
RNDr. Boris Cambel - člen
Gallayova 25
Bratislava 841 02
From: 06/30/2006
  (from: 07/20/2006 until: 04/13/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 01/28/2000 until: 04/13/2011)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať samostatne predseda a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/06/1999 until: 01/27/2000)
Capital: 
862 940 EUR Paid up: 862 940 EUR
  (from: 02/17/2009 until: 04/13/2011)
26 000 000 Sk
  (from: 11/11/1999 until: 02/16/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 10/06/1999 until: 11/10/1999)
Shares: 
Number of shares: 26
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 190 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 04/13/2011)
Number of shares: 26000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 02/17/2009 until: 09/17/2009)
Number of shares: 26000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/11/1999 until: 02/16/2009)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/06/1999 until: 11/10/1999)
Stockholder: 
PhDr. Eduard Šebo
Kuklovská 90
Bratislava 841 04
  (from: 08/25/2010 until: 04/13/2011)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Ďurišin
Sološnícka 51
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 01/21/2001)
Ing. Eva Horňáková
Dičova 28
Piešťany
  (from: 01/22/2001 until: 08/10/2003)
Ján Kišon
Dukelská 37
Modra
  (from: 01/22/2001 until: 08/10/2003)
Ing. František Šimurka - predseda
Karola Adlera 11
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 01/21/2001)
Ing. František Šimurka - predseda
Karola Adlera 11
Bratislava
  (from: 01/22/2001 until: 08/10/2003)
Ing. Vincent Zimka
F. P. Drobiševa 2385/23
Pezinok
  (from: 10/06/1999 until: 01/21/2001)
Ing. Gabriela Pyteľová - predseda
Švermova 149/10
Stakčín 067 61
From: 07/10/2003 Until: 07/20/2007
  (from: 08/22/2007 until: 08/21/2007)
Ing. Eva Horňáková
Dičova 28
Piešťany 921 01
From: 07/10/2003
  (from: 08/11/2003 until: 04/13/2011)
Ing. František Šimurka
Karola Adlera 11
Bratislava 841 02
From: 07/10/2003
  (from: 08/11/2003 until: 04/13/2011)
Ing. Gabriela Pyteľová - predseda
Švermova 149/10
Stakčín 067 61
From: 07/10/2003
  (from: 08/11/2003 until: 08/21/2007)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 07/20/2007
  (from: 08/22/2007 until: 04/13/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/01/2010
  (from: 04/14/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 08/01/2010
  (from: 08/25/2010 until: 04/13/2011)
 Liquidators:
Ing. Zdeněk Šipoš
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 08/01/2010 Until: 04/14/2011
  (from: 08/25/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná a podpisuje samostatne tak, že k menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 08/25/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/31/2010
  (from: 04/14/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť DIGNITA, a.s. v likvidácii, so sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 773 731, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložke č. 2213/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 01.08.2010. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 31.12.2010. Obchodná spoločnosť DIGNITA, a.s. v likvidácii, so sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 773 731, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložke č. 2213/B sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 14.04.2011.
  (from: 04/14/2011)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.9.1999 č. Nz 302/99 v súlade so Zák. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/06/1999 until: 04/13/2011)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.11.1999 pod č. Nz 326/99 na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení, ktorou spoločnosť DIGNITA, a.s. preberá bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločností: Investičná spoločnosť BRATISLAVA, a.s. a M & K SECURITIES, o.c.p., a.s. viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy, ako aj všetky práva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v SR, a to i tie, ktoré sú k dnešnému dňu neznáme.
  (from: 11/11/1999 until: 04/13/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.12.1999 o personálnych zmenách v predstavenstve.
  (from: 01/28/2000 until: 04/13/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 25.9.2000 na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 25.9.2000 na ktorom bola schválená zmena v predstavenstva a bol zvolený predseda dozornej rady.
  (from: 01/22/2001 until: 04/13/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.7.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 25.7.2003. Funkcia člena predstavenstva T. Slatkovskej sa končí dňom 25.7.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. F. Šimurku, Ing. E. Horňákovej a J.Kišoňa sa končí dňom 10.7.2003.
  (from: 08/11/2003 until: 04/13/2011)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.06.2006.
  (from: 07/20/2006 until: 04/13/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2007.
  (from: 08/22/2007 until: 04/13/2011)
Notárska zápisnica N 948/2009, Nz 30593/2009, NCRls 31106/2009 zo dňa 10.9.2009.
  (from: 09/18/2009 until: 04/13/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 223/2010, Nz 26276/2010 a NCRIs 26711/2010 zo dňa 23.07.2010.
  (from: 08/25/2010 until: 04/13/2011)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person