Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  362/B

Business name: 
Cevaservis, štátny podnik
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Stupava
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
Identification number (IČO): 
00 500 666
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Date of deletion: 
04/30/1992
  (from: 04/29/1992)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/01/1990)
Ordinary capital: 
66 940 000 Sk
  (from: 10/11/1990 until: 04/29/1992)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia Ministerstva výstavby a stavebníctva SR, č. 221-675/92 zo dňa 21.4.1992 na základe § 15 Zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku a § 11 Zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a Rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR, ktorým sa schvaľuje privatizačný projekt sa zrušuje bez likvidácie štátny podnik Cevaservis dňom 30.4.1992 a prevádza sa majetok št. podniku podľa privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami na Fond národného majetku SR. Právnym nástupcom sa stala akciová spoločnosť CEVASERVIS a.s. V y m a z u j e s a : Cevaservis, štátny podnik sa vymazuje dňom 30.4.1992 z obchodného registra.
  (from: 04/30/1992)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person