Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  362/B

Business name: 
Cevaservis, štátny podnik
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Stupava
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
Identification number (IČO): 
00 500 666
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Date of deletion: 
04/30/1992
  (from: 04/29/1992)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti v oblasti:
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
výroby náhradných dielov, výrobných strojov a zariadení pre cementársky priemysel
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
výroby investičných celkov a ďalšie dodávateľské práce pre investičnú výstavbu
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
výkonu opráv a rekonštrukcií výrobných zariadení cementárenského a príbuzných výrobných odborov
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
výkonu záručného a pozáručného servisu zariadení na výrobu tlakového vzduchu
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
výkonu stredných a generálnych opráv zariadení na výrobu tlakového vzduchu, ich montáže a uvádzanie do prevádzky
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
metrologickej činnosti v odbore tlakov, teplôt, elektrických veličín
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
skúšok dielektrických ochranných pomôcok
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
opravy akumulátorových batérií a usmerňovačov
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
činnosti konsignačného skladu a ním podmienenej obchodnej činnosti
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
bezdemontážna diagnostika rotačných strojov a zariadení, tribotechniky a výkonu inžinierskej geodézie.
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 04/01/1990 until: 02/24/1992)
Ing. Ivan Čudrnák - riaditeľ
Bárdošova 25
Bratislava
  (from: 02/25/1992 until: 04/29/1992)
Ing. Svetozár Prokeš
Busovateľská 963
Stupava
  (from: 04/01/1990 until: 02/24/1992)
Ing. Eduard Ryba - vedúci ekonomického útvaru, prvý zástupca riaditeľa
Budovateľská 7
Stupava
  (from: 02/25/1992 until: 04/29/1992)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 02/25/1992 until: 04/29/1992)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 04/01/1990 until: 02/24/1992)
Founder: 
Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky Bratislava
  (from: 04/01/1990 until: 04/29/1992)
Ordinary capital: 
66 940 000 Sk
  (from: 10/11/1990 until: 04/29/1992)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia Ministerstva výstavby a stavebníctva SR, č. 221-675/92 zo dňa 21.4.1992 na základe § 15 Zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku a § 11 Zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a Rozhodnutia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR, ktorým sa schvaľuje privatizačný projekt sa zrušuje bez likvidácie štátny podnik Cevaservis dňom 30.4.1992 a prevádza sa majetok št. podniku podľa privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami na Fond národného majetku SR. Právnym nástupcom sa stala akciová spoločnosť CEVASERVIS a.s. V y m a z u j e s a : Cevaservis, štátny podnik sa vymazuje dňom 30.4.1992 z obchodného registra.
  (from: 04/30/1992)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person