Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1163/L

Business name: 
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
  (from: 11/04/2006)
INA ložiská spol. s r.o.
  (from: 05/05/1993 until: 11/03/2006)
Registered seat: 
Dr. Georga Schaefflera
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (from: 10/20/2000)
A.Rudnaya 21
Žilina 010 01
  (from: 05/05/1993 until: 10/19/2000)
Identification number (IČO): 
31 585 604
  (from: 05/05/1993)
Date of entry: 
05/06/1993
  (from: 05/05/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/05/1993)
Objects of the company: 
obchodná činn. v plnom rozs. mimo konces. a drahých kovov
  (from: 05/05/1993)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/04/2006)
Počítačové služby
  (from: 05/28/2013)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/28/2013)
Administratívne služby
  (from: 05/28/2013)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/28/2013)
Vedenie účtovníctva
  (from: 05/28/2013)
Partners: 
Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH
Herzogenaurach
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 462
  (from: 08/02/2022)
Industrieaufbaugesellschaft Schaeffler KG
Herzogenaurach
  (from: 05/05/1993 until: 01/24/2002)
Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH
Herzogenaurach
  (from: 12/16/2005 until: 08/01/2022)
INA - Schaeffler KG
Herzogenaurach
  (from: 01/25/2002 until: 12/15/2005)
Contribution of each member: 
Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH
  (from: 12/17/2009 until: 08/01/2022)
Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH
Amount of investment: 49 791 EUR Paid up: 49 791 EUR
  (from: 08/02/2022)
Industrieaufbaugesellschaft Schaeffler KG
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 05/05/1993 until: 01/24/2002)
INA - Schaeffler KG
  (from: 01/25/2002 until: 12/15/2005)
Industriewerk Schaeffler INA - Ingenieurdienst, GmbH
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 12/16/2005 until: 12/16/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/04/2006)
Individual managing director
  (from: 05/05/1993 until: 11/03/2006)
Ing. Milan Jurky , PhD.
Kukučinova 1148/25
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 09/01/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Eva Jurkovičová
157
Prietržka 908 49
From: 09/01/2020
  (from: 09/30/2020)
Stefan Peter Hermann Bauerreis
Zum Köpfwasen 19D
Herzogenaurach 910 74
Nemecká spolková republika
From: 06/09/2015
  (from: 07/14/2015 until: 09/21/2017)
Stefan Peter Hermann Bauerreis
Zum Köpfwasen 19D
Herzogenaurach 910 74
Nemecká spolková republika
From: 06/09/2015 Until: 09/01/2017
  (from: 09/22/2017 until: 09/21/2017)
Ladislav Hozák
Bajzová 2414/14
Žilina
  (from: 01/25/2002 until: 07/13/2015)
Ladislav Hozák
Bajzová 2414/14
Žilina
Until: 06/24/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Ing. Jaroslav Patka
SNP 2162/5
Skalica 909 01
From: 06/24/2015
  (from: 07/14/2015 until: 09/29/2020)
Ing. Jaroslav Patka
SNP 2162/5
Skalica 909 01
From: 06/24/2015 Until: 08/31/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Marco Gerald Redwitz
Johann-Georg-Herzog-Str. 12
Kueps-Schmoelz 963 28
Nemecká spolková republika
From: 09/01/2017
  (from: 09/22/2017 until: 09/29/2020)
Marco Gerald Redwitz
Johann-Georg-Herzog-Str. 12
Kueps-Schmoelz 963 28
Nemecká spolková republika
From: 09/01/2017 Until: 08/31/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Ing. Miloš Šplhák
Antona Bernoláka 2203/10
Žilina 010 01
From: 04/03/2013
  (from: 05/28/2013 until: 07/13/2015)
Ing. Miloš Šplhák
Antona Bernoláka 2203/10
Žilina 010 01
From: 04/03/2013 Until: 06/09/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Ing. Klaus Wiese
Bajzova 14
Žilina
  (from: 05/05/1993 until: 01/24/2002)
Robert Schullan
Beethovenstraße 22
Höchstadt a. d. Aisch 913 15
Spolková republika Nemecko
From: 09/20/2006
  (from: 11/04/2006 until: 07/13/2015)
Robert Schullan
Beethovenstraße 22
Höchstadt a. d. Aisch 913 15
Spolková republika Nemecko
From: 09/20/2006 Until: 06/09/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
Mehmet Onur Karahan
Auenstrasse 67
Dittelbrunn 974 56
Nemecká spolková republika
From: 09/01/2017 Until: 08/31/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Mehmet Onur Karahan
Auenstrasse 67
Dittelbrunn 974 56
Nemecká spolková republika
From: 09/01/2017
  (from: 09/22/2017 until: 09/29/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja súčasne dvaja konatelia svoj vlastnoručný podpis. V prípade, že spoločnosť má len jedného konateľa, koná a podpisuje za spoločnosť tento konateľ samostatne.
  (from: 09/30/2020)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja súčasne dvaja konatelia svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/22/2017 until: 09/29/2020)
Konateľ, pán Stefan Peter Hermann Bauerreis je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne. Konateľ, pán Ing. Jaroslav Patka je oprávnený v mene spoločnosti konať iba spolu s jedným ďalším konateľom.
  (from: 07/14/2015 until: 09/21/2017)
Konateľ, pán Robert Schullan je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne. Konateľ, pán Ladislav Hozák je oprávnený v mene spoločnosti konať iba spolu s jedným ďalším konateľom. Konateľ, pán Ing. Miloš Šplhák je oprávnený v mene spoločnosti konať iba spolu s jedným ďalším konateľom.
  (from: 05/28/2013 until: 07/13/2015)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/04/2006 until: 05/27/2013)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 05/05/1993 until: 11/03/2006)
Procuration: 
Ing. Lukáš Guzma
Dubová 31
Žilina 010 07
From: 03/21/2023
  (from: 03/21/2023)
Ing. Milan Jurky , PhD.
Kukučinova 1148/25
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 09/22/2017
  (from: 09/22/2017 until: 09/29/2020)
Ing. Milan Jurky , PhD.
Kukučinova 1148/25
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 09/22/2017 Until: 08/31/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Ing. Miloš Šplhák
Antona Bernoláka 2203/10
Žilina 010 01
From: 07/14/2015
  (from: 07/14/2015 until: 09/29/2020)
Ing. Miloš Šplhák
Antona Bernoláka 2203/10
Žilina 010 01
From: 07/14/2015 Until: 08/31/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja prokuristi spoločne. Ak spoločnosť vymenovala len jedného prokuristu, prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 03/21/2023)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja prokuristi spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 09/22/2017 until: 09/29/2020)
Prokurista, pán Ing. Miloš Šplhák je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/14/2015 until: 09/21/2017)
Capital: 
49 791 EUR Paid up: 49 791 EUR
  (from: 12/17/2009)
1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 03/10/2003 until: 12/16/2009)
1 500 000 Sk
  (from: 05/05/1993 until: 03/09/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou not. zápisnicou Nz 37/93, zo dňa l8.3.l993 JUDr. Dany Tabačkovej, podľa §§ 24, 57, lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb.
  (from: 05/05/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.9.1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/16/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. 9. 2000 bol schválený dodatok č. 2.
  (from: 10/20/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 20.12.2001 bol schválený dodatok č. 3 k zakladateľskej listine.
  (from: 01/25/2002)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 20.12.2002 formou notárskej zápisnice č. N 815/02, Nz 790/02.
  (from: 03/10/2003)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person