Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  13/B

Business name: 
UKOS-družstvo v likvidácii
  (from: 11/11/1992 until: 03/02/1994)
UKOS-družstvo
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Registered seat: 
Frankelova 29
Bratislava
  (from: 08/24/1989 until: 03/02/1994)
Identification number (IČO): 
00 598 038
  (from: 08/24/1989)
Date of entry: 
08/24/1989
  (from: 08/24/1989)
Date of deletion: 
03/03/1994
  (from: 03/03/1994)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/03/1994)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/24/1989)
Objects of the company: 
združovanie užívateľov počítačov z radu Jednotného systému elektronických počítačov /JSEP/ s cieľom školenia ich systémových programátorov na zabezpečenie efektívneho využívania operačných systémov počítačov, ktoré vlastnia tieto užívateľské organizácie
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
inštalovanie softwarového vybavenia JSEP so zreteľom na zabezpečenie jeho unifikácie v jednotlivých užívateľských organizáciach
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
zabezpečovanie teoretickej a praktickej výuky programátorov na mikropočítače
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/26/1992 until: 11/10/1992)
Managing board
  (from: 08/24/1989 until: 02/25/1992)
Daniel Beňa
Exnárova 21
Bratislava
  (from: 08/24/1989 until: 02/25/1992)
Melinda Boďová
Čičerinova 10
Bratislava
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Ing. Irena Bratková
Bukovina IV/62
Nová Baňa
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Ivan Godomský - likvidátor
nábr. L. Svobodu 3
Bratislava
  (from: 11/11/1992 until: 03/02/1994)
Ing. Miroslav Haring
Eisnerova 13
Bratislava
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Ing. Vladimír Horváth, ml.
Frankelova 29
Bratislava
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Ing. Vladimír Horváth, st. - predseda
Frankelova 29
Bratislava
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Ing. Jozef Pauchly
Družstevná 4
Modra
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Ing. Miroslav Prokeš
Rozvodná 17
Bratislava
  (from: 08/24/1989 until: 02/25/1992)
Martin Šimko
Černyševského 3
Bratislava
  (from: 08/24/1989 until: 11/10/1992)
Acting: 
Za družstvo podpisuje likvidátor.
  (from: 11/11/1992 until: 03/02/1994)
Za družstvo budú podpisovať: Ing. Vladimír Horváth, st., predseda, Melinda Boďová, prom. mat., členka
  (from: 02/26/1992 until: 11/10/1992)
Za družstvo budú podpisovať: Ing. Vladimír Horváth, st., predseda, Daniel Beňa, člen, Melinda Boďová, prom. mat., členka
  (from: 08/24/1989 until: 02/25/1992)
Other legal facts: 
VYMAZUJE SA: UKOS - družstvo v likvidácii z obchodného registra dňom 03.03.1994.
  (from: 03/03/1994)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.6.1989 podľa Zák. č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve, boli prijaté stanovy družstva. Ako členovia prispievajú k úhrade vzniklých strát: Pri neplnení hospodárskych zmlúv, ktoré sú pre družstvo záväzné, úhrada vzniknutých strát sa bude riešiť v zmysle čl. 6 Smerníc družstva odrátaním z príspevkov členov družstva.
  (from: 08/24/1989 until: 03/02/1994)
Členská schôdza družstva konaná dňa 10.9.1990 schválila nové stanovy družstva v zmysle Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.
  (from: 12/04/1990 until: 03/02/1994)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person