Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  114/B

Business name: 
Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o.
  (from: 10/29/2001 until: 12/31/2007)
TERRANOVA - INDUSTRIA spol. s r.o.
  (from: 09/10/1990 until: 10/28/2001)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 139
Bratislava 831 04
  (from: 10/14/1996 until: 12/31/2007)
Prievozská 18
Bratislava 824 51
  (from: 09/10/1990 until: 10/13/1996)
Identification number (IČO): 
00 681 652
  (from: 09/10/1990)
Date of entry: 
09/10/1990
  (from: 09/10/1990)
Person dissolved from: 
1.1.2008
  (from: 01/01/2008)
Date of deletion: 
01/01/2008
  (from: 01/01/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/10/1990)
Objects of the company: 
priemyslová výroba suchých omietkových zmesí všetkého druhu
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
výroba omietok
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
výroba náterov a tekutých podlahovín
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
výroba umelých kameňov
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
výroba stavebných materiálov a pomocných materialov
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
obchod súvusiaci s horeuvedeným predmetom podnikania, spoluúčasť na podobných založených podnikoch a všetky súvisiace aktivity s predmetom podnikania
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
obchod s tovarom všetkého druhu okrem komodít na ktoré je potrebné povolenie FMZO, export a import sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
priemyslová výroba suchých omietkových zmesí všetkého druhu
  (from: 09/23/1993 until: 12/31/2007)
výroba omietok, náterov a tekutých podlahovín
  (from: 09/23/1993 until: 12/31/2007)
výroba umelých kameňov
  (from: 09/23/1993 until: 12/31/2007)
výroba stavebných materiálov a pomocných materiálov
  (from: 09/23/1993 until: 12/31/2007)
nákup a predaj tovaru súvisiaci s predmetom podnikania
  (from: 09/23/1993 until: 12/31/2007)
Partners: 
Weber & Broutin Mitteleuropa GmbH
Gleichentheilgasse 6
Wien 1231
Republic of Austria
  (from: 02/05/1999 until: 01/11/2004)
Weber & Broutin Ges.m.b.H
Gleichentheilgasse 6
Wien 1231
Republic of Austria
  (from: 10/14/1996 until: 02/04/1999)
TERRANOVA Baustoffe und Mineralien Ges.m.b.H.
Neu-Erlaa, Gleichentheilgasse
Wien 1230
Republic of Austria
  (from: 09/23/1993 until: 12/19/1993)
TERRANOVA - INDUSTRIE GmbH
Schwarzenbergplatz 16
Wien 1010
Republic of Austria
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
SAINT - GOBAIN WEBER SA,
Rue de Brie 77170
Servon
Francúzsko
  (from: 01/12/2004 until: 12/31/2007)
Contribution of each member: 
TERRANOVA - INDUSTRIE GmbH
Amount of investment: 3 000 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
TERRANOVA Baustoffe und Mineralien Ges.m.b.H.
Amount of investment: 3 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 09/23/1993 until: 12/19/1993)
Weber & Broutin Ges.m.b.H
Amount of investment: 5 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 5 400 000 Sk
  (from: 10/14/1996 until: 02/04/1999)
Weber & Broutin Mitteleuropa GmbH
Amount of investment: 65 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 65 400 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 01/11/2004)
SAINT - GOBAIN WEBER SA,
Amount of investment: 65 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 65 400 000 Sk
  (from: 01/12/2004 until: 12/31/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/29/2001 until: 12/31/2007)
konatelia
  (from: 09/23/1993 until: 10/28/2001)
konatelia
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
Ing. Daniel Baláž
nám. Hraničiarov 23
Bratislava
  (from: 09/23/1993 until: 10/28/2001)
Ing. Daniel Baláž
nám. Hraničiarov 23
Bratislava
  (from: 10/29/2001 until: 01/11/2004)
Ing. Daniel Baláž
nám. Hraničiarov 23
Bratislava
From: 09/10/1990
  (from: 01/12/2004 until: 12/31/2007)
Ing. Klaus-Dieter Friedl
residence in the Slovak Republic :
Medená 10/M
Bratislava
  (from: 09/23/1993 until: 04/27/1997)
Ing. Klaus-Dieter Friedl
residence in the Slovak Republic :
Jaseňová 3623/10
Bratislava
  (from: 04/28/1997 until: 10/28/2001)
Ing. Tomáš Rosák
Počernická 56
Praha 108 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Stará Vajnorská 139
Bratislava
  (from: 10/29/2001 until: 06/24/2002)
Ing. Tomáš Rosák
Počernická 56
Praha 108 00
Česká republika
  (from: 06/25/2002 until: 01/11/2004)
Ing. Tomáš Rosák
Počernická 56
Praha 108 00
Česká republika
From: 02/14/2001
  (from: 01/12/2004 until: 12/31/2007)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému, alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 10/29/2001 until: 12/31/2007)
Konatelia.
  (from: 09/23/1993 until: 10/28/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú Ing. Friedl Klaus - Dieter, riaditeľ, bytom Rakúsko, Kaltenleutgeben Berggasse 33a, Ing. Dr. Jarábek Hans, riaditeľ bytom Rakúsko 1130 Wien, Veitingergasse 69, Ing. Daniel Baláž, obchodný vedúci, bytom Bratislava, nám. Hraničiarov 23.
  (from: 09/10/1990 until: 09/22/1993)
Capital: 
65 400 000 Sk Paid up: 65 400 000 Sk
  (from: 01/12/2004 until: 12/31/2007)
65 400 000 Sk
  (from: 02/05/1999 until: 01/11/2004)
5 400 000 Sk
  (from: 12/20/1993 until: 02/04/1999)
3 000 000 Sk
  (from: 09/10/1990 until: 12/19/1993)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2007 o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 31 389 139 ku dňu 1.1.2008, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zapisnice č. N 401/2007, Nz 56569/2007, NCRls 56102/2007 zo dňa 13.12.2007. Obchodná spoločnosť Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 00 681 652 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 114/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 01/01/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená vo forme notárskej zápisnice dňa 21.6.1990 na Štátnom notárstve Bratislava 1, v Bratislave pod č. Nz 87/90 podľa § 106a os. 1, 3 a § 106n, ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/90 Zb. ktorým sa mení a doplňa Zák.č. 173/88 Zb. o podniku zo zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 166
  (from: 09/10/1990 until: 12/31/2007)
Osvedčenie o dodatku k zakladateľskej listine spoločnosti s ručením obmedzeným vo forme notárskej zápisnice N 176/93, Nz 176/93 napísanej dňa 9.8.1993 notárom JUDr. Romanom Blahom, v zmysle ustanovení Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 166
  (from: 09/23/1993 until: 12/31/2007)
Prehlásenie v zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 266/93 Nz 265/93 napísanej dňa 17.11.1993 notárom JUDr. Romanom Blahom v Bratislave. Stary spis: S.r.o. 166
  (from: 12/20/1993 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica č. N 196/96, Nz 184/96 zo dňa 19.4.1996. Stary spis: S.r.o. 166
  (from: 10/14/1996 until: 12/31/2007)
Notárska zápisnica N 225/98, Nz 223/98 zo dňa 9.6.1998 v zmylse Zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/02/1998 until: 12/31/2007)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 670/98, Nz 664/98 zo dňa 4.12.1998 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena mena spoločníka.
  (from: 02/05/1999 until: 12/31/2007)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 31/01, Nz 24/01 zo dňa 14.2.2001. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 154/2001, Nz 148/2001 zo dňa 2.10.2001. Zmena obchodného mena z pôvodného TERRANOVA-INDUSTRIA spol. s r.o.
  (from: 10/29/2001 until: 12/31/2007)
Oznámenie Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia PZ, oddelenie cudzineckej polície a pasovej služby Bratislava III, Tehelná 1, Bratislava zo dňa 12.3.2002 pod č. PPZ-55-5/CP-BA-III-2002.
  (from: 06/25/2002 until: 12/31/2007)
Rozhodnutie spoločnosti o prevode obchodného podielu zo dňa 20.11.2003, rozhodnutie spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 147/03, Nz 122041/03 napísanej dňa 16.12.2003 notárom JUDr. Krebesovou.
  (from: 01/12/2004 until: 12/31/2007)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person