Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  822/P

Business name: 
ZERBIS s.r.o.
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Registered seat: 
Vajanského 1
Prešov
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 663 524
  (from: 12/16/1992)
Date of entry: 
12/16/1992
  (from: 12/16/1992)
Person dissolved from: 
3.11.2003
  (from: 11/03/2003)
Date of deletion: 
11/03/2003
  (from: 11/03/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/16/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: ZERBIS s.r.o. Sídlo: Vajanského 1 Prešov IČO: 31 663 524 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 17.2.2003 č. 1K 182/94-48, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu ZERBIS s.r.o. z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na náhradu trov konania. Deň výmazu: 3.11.2003.
  (from: 11/03/2003)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person