Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  822/P

Business name: 
ZERBIS s.r.o.
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Registered seat: 
Vajanského 1
Prešov
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 663 524
  (from: 12/16/1992)
Date of entry: 
12/16/1992
  (from: 12/16/1992)
Person dissolved from: 
3.11.2003
  (from: 11/03/2003)
Date of deletion: 
11/03/2003
  (from: 11/03/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/16/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
inžinierska činnosť v stavebníctve a tvorba interiérov
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
obchodná činnosť s textilom, obuvou
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
obchodná činnosť s priemyselným tovarom a športovým tovarom
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
obchodná činnosť s drevom a drevárskymi výrobkami
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
obchodná činnosť s kovovými výrobkami
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
výroba píliarská
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Partners: 
Ing. Ján Berdis
Poľná 23
Lipany
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Ladislav Zerola
Volgogradská 42
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Contribution of each member: 
Ladislav Zerola
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Ing. Ján Berdis
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Ing. Ján Berdis
Poľná 23
Lipany
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Ladislav Zerola
Volgogradská 42
Prešov
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: ZERBIS s.r.o. Sídlo: Vajanského 1 Prešov IČO: 31 663 524 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 17.2.2003 č. 1K 182/94-48, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu ZERBIS s.r.o. z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na náhradu trov konania. Deň výmazu: 3.11.2003.
  (from: 11/03/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.11.1992 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2382 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. K 182/94 - 23 zo dňa 31.7.1997 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: ZERBIS s.r.o. so sídlom v Prešove, Vajanského 1, IČO: 31 663 524, podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení zák. č. 122/93 Z. z. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 1K 182/94-48 zo dňa 17.2.2003, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu ZERBIS s.r.o. z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na náhradu trov konania.
  (from: 12/16/1992 until: 11/02/2003)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person