Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  53/B

Business name: 
Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1993)
Registered seat: 
Rožňavská 2
Bratislava
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1993)
Identification number (IČO): 
00 154 555
  (from: 06/30/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 06/30/1989)
Date of deletion: 
12/31/1993
  (from: 12/30/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 12/30/1993)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/30/1989)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia Ministra dopravy, spojov a verejných prác SR č. 84/93 z 8.12.1993 vymazuje sa z obchodného registra dňom 31.12.1993 bez likvidácie Československá automobilová doprava, štátny podnik, Bratislava. Práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú podľa zakladacích listín na novovzniknuté štátne podniky Slovenská autobusová doprava Bratislava, Slovenská autobusová doprava Skalica, Nákladná automobilová doprava 820 Bratislava, Nákladná automobilová doprava 802 Bratislava, Nákladná automobilová doprava Dunajská Streda, Nákladná automobilová doprava Galanta, Nákladná automobilová doprava Komárno, Nákladná automobilová doprava Levice, Nákladná automobilová doprava Nitra, Nákladná automobilová doprava Nové Zámky, Nákladná automobilová doprava Senica, Nákladná automobilová doprava Topoľčany, Nákladná automobilová doprava Trenčín, Nákladná automobilová doprava Nové Mesto nad Váhom, Nákladná automobilová doprava Piešťany, Nákladná automobilová doprava Trnava, Nákladná automobilová doprava Bánovce nad Bebravou V y m a z u j e s a : Československá automobilová doprava, štátny podnik, Bratislava, Bratislava, Rožňavská č. 2 z obchodného registra v celom rozsahu dňom 31.12.1993.
  (from: 12/31/1993)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person