Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2225/B

Business name: 
Perfect a.s.
  (from: 12/10/2020 until: 11/23/2021)
Perfect ú.s.
  (from: 06/01/1990 until: 12/09/2020)
Registered seat: 
Gorkého 10
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 679 038
  (from: 06/01/1990)
Date of entry: 
06/01/1990
  (from: 06/01/1990)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/1990)
Objects of the company: 
odborná poradenská, kopnzultačná, analytická a revízna činnosť v oblasti hospodárskych vzťahov
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
marketing, komerčná a reklamná činnosť
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
výkony v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
výskum, vývoj, výroba a prenájom progresívnych technických zariadení
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
stavebno-realizačná činnosť
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
Ing Peter Szivos - predseda
Sputnikova 3
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
Ing Michal Kaliňák - podpredseda
Thorézova 42
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
Ing Tibor Bartal - člen
Dlhá 37
Šamorín
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
JUDr Stanislav Schubert
K.Adlera 7
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
JUDr Rudolf Trells - podpredseda
Lipského 3
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Za účastinnú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva
  (from: 06/01/1990 until: 11/23/2021)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/07/1991 until: 11/23/2021)
120 000 Sk
  (from: 06/01/1990 until: 01/06/1991)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie dňa 4.2.1991 rozhodlo o zániku akciovej spoločnosti bez likvidácie. Majetok a záväzky akciovej spoločnosti preberá PERFECT, s.r.o. so sídlom na Gorkého 10 Bratislava zapísaný v obchodnom registri tunajšieho súdu v odd. Sro vo vložke č. 1263 Dňom 7.3.1991 sa z podnikového registra v odd. Sa vo vložke č. 37 vymazuje Perfect ú.s. so sídlom v Bratislave Gorkého 10
  (from: 06/13/1991 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person