Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  276/S

Business name: 
Roľnícke družstvo Bzovík
  (from: 06/07/1996)
Registered seat: 
Bzovík 962 41
  (from: 01/28/1971)
Identification number (IČO): 
00 209 643
  (from: 01/28/1971)
Date of entry: 
01/28/1971
  (from: 01/28/1971)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/28/1971)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/17/1993)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/17/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/17/1993)
opravy motorových vozidiel
  (from: 05/17/1993)
stolárstvo
  (from: 05/17/1993)
klampiarstvo
  (from: 05/17/1993)
revízie elektrických zariadení do 1000 V vč. bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov v objektoch triedy a
  (from: 05/17/1993)
elektroinštalácie
  (from: 05/17/1993)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/17/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/17/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem sortimentu viazaných a koncesovaných živností
  (from: 06/20/1994)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/24/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/24/2001)
murárstvo
  (from: 07/24/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach do triedy *** v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2001)
predaj jedál a nápojov v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/24/2001)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 07/24/2001)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (from: 07/24/2001)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál k priamej konzumácii do osem obslužných miest
  (from: 07/24/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 07/24/2001)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním ďalších služieb-upratovanie
  (from: 07/24/2001)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/24/2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava-osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2001)
poskytovanie služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe
  (from: 07/24/2001)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 07/24/2001)
prekladištia nákladov: skladovanie v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2001)
prípravné práce pred zahájením stavby a prípravné práce po ukončení stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2001)
prieskumné a podzemné práce bez použitia výbušnín
  (from: 07/24/2001)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živostí
  (from: 07/24/2001)
predaj pohonných hmôt
  (from: 07/24/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/18/1997)
Ing. Ján Kollárik - Vice-chairman of the Board of Directors
22
Lackov 962 44
From: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021)
Peter Jágrik - Member of the Board of Directors
Na Revíne 10493/29B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Ing. Katarína Hoďová - Member of the Board of Directors
21
Točnica 985 22
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Jiří Boháč - Chairman of the Board of Directors
2
Rohenice 517 71
Česká republika
From: 11/24/2023
  (from: 12/19/2023)
Acting: 
Za družstvo koná navonok a listiny o právnych úkonoch podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom alebo predseda spoločne s členom predstavenstva alebo podpredseda spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 07/30/2021)
Supervisory board: 
Ing. Ján Sekereš
31
Bzovík 962 41
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Angela Sliacka
82
Uňatín 962 41
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Registered capital: 
465 147 EUR
  (from: 04/15/2012)
Basic member contribution: 
1 000 EUR
  (from: 08/01/2013)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej člen. schôdzi konanej dňa 28.1.1971, prijatím vlastných stanov družstva, schválených Radou ONV vo Zvolene zo dňa 25.3.1971 č. 59/71-R/ONV. Členská schôdza konaná dňa 14.2.1991 schválila nové stanovy družstva v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľno- hospodárskom družstevníctve. Starý spis. Dr 970
  (from: 01/28/1971)
Členská schôdza družstva schválila zmeny stanov dňa 10.12.1992 v zmysle ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 05/17/1993)
Na zasadnutí členskej schôdze konanej dňa 19.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/20/1994)
Na členskej schôdzi konanej dňa 15.2.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/07/1996)
Na členskej schôdzi konanej dňa 7.3.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/18/1997)
Zapisuje sa zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 16.4.1999.
  (from: 10/06/1999)
Na členskej schôdzi konanej dňa 21.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/24/2001)
. Členská schôdza dňa 04.03.2003 schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 02/02/2004)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person