Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  276/S

Business name: 
Roľnícke družstvo Bzovík
  (from: 06/07/1996)
Roľnícke družstvo so sídlom v Bzovíku
  (from: 05/17/1993 until: 06/06/1996)
Roľnícke družstvo Bzovík
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
Registered seat: 
Bzovík 962 41
  (from: 01/28/1971)
Identification number (IČO): 
00 209 643
  (from: 01/28/1971)
Date of entry: 
01/28/1971
  (from: 01/28/1971)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/28/1971)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 05/17/1993)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/17/1993)
zámočníctvo
  (from: 05/17/1993)
opravy motorových vozidiel
  (from: 05/17/1993)
stolárstvo
  (from: 05/17/1993)
klampiarstvo
  (from: 05/17/1993)
revízie elektrických zariadení do 1000 V vč. bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov v objektoch triedy a
  (from: 05/17/1993)
elektroinštalácie
  (from: 05/17/1993)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/17/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/17/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem sortimentu viazaných a koncesovaných živností
  (from: 06/20/1994)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/24/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/24/2001)
murárstvo
  (from: 07/24/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach do triedy *** v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2001)
predaj jedál a nápojov v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/24/2001)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 07/24/2001)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (from: 07/24/2001)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál k priamej konzumácii do osem obslužných miest
  (from: 07/24/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 07/24/2001)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním ďalších služieb-upratovanie
  (from: 07/24/2001)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/24/2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava-osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2001)
poskytovanie služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe
  (from: 07/24/2001)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 07/24/2001)
prekladištia nákladov: skladovanie v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2001)
prípravné práce pred zahájením stavby a prípravné práce po ukončení stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/2001)
prieskumné a podzemné práce bez použitia výbušnín
  (from: 07/24/2001)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živostí
  (from: 07/24/2001)
predaj pohonných hmôt
  (from: 07/24/2001)
a/ poľnohospodárske výrobky
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
b/ vykonávanie činností a výroba výrobkov slúžiacich poľnohospodárskym a potravinárskym výrobám
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
c/ poskytovanie prác a služieb pre členov i občanov
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
d/ predaj vlastného vyrobeného tovaru
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
e/ iná hospodárska činnosť: - klampiarske a zámočnícke práce - diagnosticko-opravárenská činnosť stro- jov a zariadení používaných aj v poľnohopodárskej výrobe - nákladná autodoprava a osobná doprava - výroba výrobkov z dreva, vrátane piliarskej výroby - stavebno-montážna činnosť, včítane prác s použitím žeriavov - vykonávanie zemných prác - montáž a údržba elektroinštalácií a bleskozvodov - revízie elektroinštalácií a bleskozvodov
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
f/ obchodná a sprostredkovateľská podnikateľská činnosť
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/18/1997)
Managing board
  (from: 05/17/1993 until: 06/17/1997)
Managing board
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
Ing. Ján Kollárik - Vice-chairman of the Board of Directors
22
Lackov 962 44
From: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021)
Peter Jágrik - Member of the Board of Directors
Na Revíne 10493/29B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Ing. Katarína Hoďová - Member of the Board of Directors
21
Točnica 985 22
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Jiří Boháč - Chairman of the Board of Directors
2
Rohenice 517 71
Česká republika
From: 11/24/2023
  (from: 12/19/2023)
Štefan Alakša - člen
22
Jalšovík 000 22
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Štefan Alakša - člčn predstavenstva
29
Senohrad 962 43
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Štefan Alakša - člčn predstavenstva
29
Senohrad 962 43
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Štefan Alakša - člen
22
Jalšovík 000 22
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Štefan Alakša - člen
22
Jalšovík 000 22
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Štefan Alakša - člen
29
Senohrad 962 43
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Štefan Alakša - člen
29
Senohrad 962 43
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Margita Alakšová - člen
20
Dolné Mladonice
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Margita Alakšová - člen
20
Dolné Mladonice
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Margita Alakšová - člen
20
Dolné Mladonice
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Margita Alakšová - člen
20
Dolné Mladonice 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Margita Alakšová - člen
20
Dolné Mladonice 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Ján Balko - člen
Uňatín
  (from: 05/17/1993 until: 06/19/1994)
Ján Balko - člen
36
Uňatín
  (from: 06/20/1994 until: 06/17/1997)
Ján Balko - člen
36
Uňatín
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Ján Balko - člen
36
Uňatín
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Ján Balko - člen
36
Uňatín
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Ján Bartik - člen
Dolné Mladonice
  (from: 05/17/1993 until: 06/19/1994)
Ing. Peter Búšik - člen predstavenstva
Tupého 51/E
Bratislava 831 01
From: 06/17/2015
  (from: 07/21/2015 until: 06/30/2017)
Ing. Peter Búšik - člen predstavenstva
Tupého 51/E
Bratislava 831 01
From: 06/17/2015 Until: 06/22/2016
  (from: 07/01/2017 until: 06/30/2017)
Ing. Peter Búšik - člen predstavenstva
Tupého 51/E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/22/2016
  (from: 07/01/2017 until: 05/25/2018)
Ing. Peter Búšik - člen predstavenstva
Tupého 51/E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/22/2016 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Ján Cesnak - Member of the Board of Directors
Kalinčiakova 1666/52
Krupina 963 01
From: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 08/12/2022)
Ján Cesnak - Member of the Board of Directors
Kalinčiakova 1666/52
Krupina 963 01
From: 07/05/2021 Until: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022 until: 08/12/2022)
Lucia Cibuľová - člen predstavenstva
166
Čekovce 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 06/28/2017 until: 05/25/2018)
Lucia Cibuľová - člen predstavenstva
166
Čekovce 962 41
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
František Čizmár - člen
27
Kozí Vrbovok
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Ľubomír Ďatko - Member of the Board of Directors
366
Sebechleby 962 66
From: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/29/2021)
Ľubomír Ďatko - Member of the Board of Directors
366
Sebechleby 962 66
From: 05/27/2019 Until: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 07/29/2021)
Ľubomír Ďatko - člen predstavenstva
366
Sebechleby 962 66
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Ľubomír Ďatko - člen predstavenstva
366
Sebechleby 962 66
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Ľubomír Ďatko - Vice-chairman of the Board of Directors
366
Sebechleby 962 66
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 07/15/2019)
Ľubomír Ďatko - Vice-chairman of the Board of Directors
366
Sebechleby 962 66
From: 04/17/2018 Until: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Pavel Dendiš - člen
123
Čekovce
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Miloš Dendiš - člen
123
Čekovce 962 42
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Miloš Dendiš - člen
123
Čekovce 962 42
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Miloš Dendiš - člen predstavenstva
123
Čekovce 962 42
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Miloš Dendiš - člen predstavenstva
123
Čekovce 962 42
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Pavel Dolniak - člen
78
Uňatín
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Pavel Dolniak - člen
78
Uňatín 962 41
From: 10/12/2003
  (from: 04/17/2004 until: 04/28/2005)
Pavel Dolniak - člen
78
Uňatín 962 41
From: 10/12/2003 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Katarína Drdolová - Member of the Board of Directors
E.M. Šoltésovej 22
Krupina 963 01
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 07/15/2019)
Katarína Drdolová - Member of the Board of Directors
E.M. Šoltésovej 22
Krupina 963 01
From: 04/17/2018 Until: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Katarína Drdolová - Member of the Board of Directors
E.M. Šoltésovej 22
Krupina 963 01
From: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/29/2021)
Katarína Drdolová - Member of the Board of Directors
E.M. Šoltésovej 22
Krupina 963 01
From: 05/27/2019 Until: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 07/29/2021)
Katarína Drdolová - člen predstavenstva
E.M. Šoltésovej 22
Krupina 963 01
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Katarína Drdolová - člen predstavenstva
E.M. Šoltésovej 22
Krupina 963 01
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Katarína Drdolová - člen predstavenstva
Šoltésovej 22
Krupina 963 01
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Katarína Drdolová - člen predstavenstva
Šoltésovej 22
Krupina 963 01
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Miroslav Fekiač - člen
147
Bzovík
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Ing. Miroslav Fekiač - člen
147
Bzovík
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/16/2004)
Ing. Miroslav Fekiač - člen
147
Bzovík
From: 02/21/2001 Until: 10/12/2003
  (from: 04/17/2004 until: 04/16/2004)
Ing. Pavel Fekiač - člen
274
Hontianske Nemce
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
MVDr. Ján Francisty - člen
Krupina
  (from: 05/17/1993 until: 06/19/1994)
MVDr. Ján Francisty - člen
Šoltésovej 35
Krupina
  (from: 06/20/1994 until: 06/17/1997)
Ján Gonda - podpredseda
50
Kozí Vrbovok
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Ján Gonda - predseda
Kozí Vrbovok
  (from: 05/17/1993 until: 06/19/1994)
Ján Gonda - predseda
50
Kozí Vrbovok
  (from: 06/20/1994 until: 06/17/1997)
Ján Gonda - podpredseda
50
Kozí Vrbovok
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Ján Gonda - podpredseda
50
Kozí Vrbovok
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Mgr. Marián Haverlík
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/18/2015
  (from: 04/17/2015 until: 07/20/2015)
Mgr. Marián Haverlík
Hviezdoslavova 12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/18/2015 Until: 06/16/2015
  (from: 07/21/2015 until: 07/20/2015)
Mgr. Marián Haverlík - Vice-chairman of the Board of Directors
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 01/07/2021)
Mgr. Marián Haverlík - Vice-chairman of the Board of Directors
Hviezdoslavova 1727/12
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/27/2019 Until: 12/07/2020
  (from: 01/08/2021 until: 01/07/2021)
Ján Kmeť - podpredseda
Jalšovík
  (from: 05/17/1993 until: 06/06/1996)
Pavel Kohút - člen
Trpín
  (from: 05/17/1993 until: 06/19/1994)
Pavel Kohút - člen
46
Trpín
  (from: 06/20/1994 until: 06/17/1997)
Ing. Ján Kollárik - Vice-chairman of the Board of Directors
22
Lackov 962 44
From: 04/30/2021
  (from: 05/15/2021 until: 07/29/2021)
Ing. Ján Kollárik - Vice-chairman of the Board of Directors
22
Lackov 962 44
From: 04/30/2021 Until: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 07/29/2021)
Ján Korčok - člen
Sencovka 17
Krupina
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Ján Korčok - člen
Sencovka 17
Krupina
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Ján Korčok - člen
Sencovka 17
Krupina
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Ján Korčok - člen
Sencovka 17
Krupina 963 01
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Ján Korčok - člen
Sencovka 17
Krupina 963 01
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Ján Korčok - člen predstavenstva
Sencovka 17
Krupina 963 01
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Ján Korčok - člen predstavenstva
Sencovka 17
Krupina 963 01
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Jozef Kováč - člen
9
Jalšovík
  (from: 06/07/1996 until: 06/17/1997)
Marko Križan - člen
297
Hontianske Nemce 962 65
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Marko Križan - člen
297
Hontianske Nemce 962 65
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Marko Križan - člen predstavenstva
297
Hontianske Nemce 962 52
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Marko Križan - člen predstavenstva
297
Hontianske Nemce 962 52
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Marko Križan - člen predstavenstva
297
Hontianske Nemce 962 65
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Marko Križan - člen predstavenstva
297
Hontianske Nemce 962 65
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Jozef Ližbetín - člen
175
Bzovík
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Peter Mikuláši - člen
3
Jalšovík
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Peter Mikuláši - člen
3
Jalšovík
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Peter Mikuláši - člen
3
Jalšovík
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Peter Mikuláši - člen
3
Jalšovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Peter Mikuláši - člen predstavenstva
3
Jalšovík 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Peter Mikuláši - člen predstavenstva
3
Jalšovík 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Jozef Mlynarčík - Vice-chairman of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 12/07/2020
  (from: 01/08/2021 until: 07/29/2021)
Ing. Jozef Mlynarčík - Vice-chairman of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 12/07/2020 Until: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 07/29/2021)
Ing. Jozef Oravec - člen
147
Bzovík
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Ing. Jozef Oravec - člen
147
Bzovík
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Ing. Jozef Oravec - člen
147
Bzovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Ing. Jozef Oravec - podpredseda
147
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Ing. Jozef Oravec - podpredseda
147
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Ing. Jozef Oravec - podpredseda predstavenstva
147
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Jozef Oravec - podpredseda predstavenstva
147
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Jozef Oravec - podpredseda predstavenstva
147
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Ing. Jozef Oravec - podpredseda predstavenstva
147
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Jozef Paulov - člen
73
Dolné Mladonice
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Ing. Juraj Petruš - predseda
145
Bzovík
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Ing. Juraj Petruš - Member of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 08/12/2022)
Ing. Juraj Petruš - Member of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 07/05/2021 Until: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022 until: 08/12/2022)
Ing. Juraj Petruš - predseda
145
Bzovík
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Ing. Juraj Petruš - predseda
145
Bzovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Ing. Juraj Petruš - predseda
145
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Ing. Juraj Petruš - predseda
145
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Ing. Juraj Petruš - Chairman of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 07/15/2019)
Ing. Juraj Petruš - Chairman of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 04/17/2018 Until: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Ing. Juraj Petruš - Chairman of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/29/2021)
Ing. Juraj Petruš - Chairman of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 05/27/2019 Until: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 07/29/2021)
Ing. Juraj Petruš - predseda predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Juraj Petruš - predseda predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Juraj Petruš - predseda predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Ing. Juraj Petruš - predseda predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Pavel Piatrov - člen
Čekovce
  (from: 05/17/1993 until: 06/19/1994)
Pavel Piatrov - člen
166
Čekovce
  (from: 06/20/1994 until: 06/17/1997)
Pavel Piatrov - člčn predstavenstva
166
Čekovce 962 42
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Pavel Piatrov - člčn predstavenstva
166
Čekovce 962 42
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Pavel Piatrov - člen
166
Čekovce 962 42
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Pavel Piatrov - člen
166
Čekovce 962 42
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Lucia Piatrovová - člen predstavenstva
166
Čekovce 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 06/27/2017)
Zuzana Ravsová - člen predstavenstva
16
Zemiansky Vrbovok 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 04/16/2015)
Zuzana Ravsová - člen predstavenstva
16
Zemiansky Vrbovok 962 41
From: 04/18/2013 Until: 03/18/2015
  (from: 04/17/2015 until: 04/16/2015)
Ján Rohoška - člen
145
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Ján Rohoška - člen
145
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Ján Rohoška - Member of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 07/15/2019)
Ján Rohoška - Member of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 04/17/2018 Until: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Ján Rohoška - Member of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/29/2021)
Ján Rohoška - Member of the Board of Directors
145
Bzovík 962 41
From: 05/27/2019 Until: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 07/29/2021)
Ján Rohoška - člen predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Ján Rohoška - člen predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ján Rohoška - člen predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Ján Rohoška - člen predstavenstva
145
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Ing. Maroš Sabolčák - Member of the Board of Directors
268
Podlužany 935 27
From: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 01/07/2021)
Ing. Maroš Sabolčák - Member of the Board of Directors
268
Podlužany 935 27
From: 05/27/2019 Until: 12/07/2020
  (from: 01/08/2021 until: 01/07/2021)
Dušan Slaný - člen
Bzovík
  (from: 05/17/1993 until: 06/17/1997)
Dušan Slaný - podpredseda
145
Bzovík
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Ján Slúka - člen
36
Zemiansky Vrbovok
  (from: 06/18/1997 until: 06/14/1999)
Ján Sopko - člen
Zemiansky Vrbovok
  (from: 05/17/1993 until: 06/19/1994)
Ján Sopko - člen
75
Zemiansky Vrbovok
  (from: 06/20/1994 until: 06/17/1997)
Ján Sopko - člen
75
Zemiansky Vrbovok
  (from: 06/15/1999 until: 07/23/2001)
Pavel Stankovič - člen
Čekovce
  (from: 05/17/1993 until: 06/06/1996)
Pavel Stankovič - člen
26
Čekovce
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Pavel Stankovič - podpredseda
26
Čekovce
  (from: 06/07/1996 until: 06/17/1997)
Ján Šepetka - člen
Dolné Mladonice
  (from: 06/20/1994 until: 06/17/1997)
Ing. Anna Taryová - predseda
25
Trpín
  (from: 06/18/1997 until: 07/23/2001)
Ing. Anna Taryová - člen
25
Trpín 962 44
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Ing. Anna Taryová - člen
25
Trpín 962 44
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Ing. Anna Taryová - člen predstavenstva
25
Trpín 962 44
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Ing. Anna Taryová - člen predstavenstva
25
Trpín 962 44
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Ing. Ján Trubíny - člen
42
Bzovík
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Ing. Ján Trubíny - Riaditeľ družstva - prokurista
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
Ing. Ján Trubíny - člen
42
Bzovík
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Ing. Ján Trubíny - člen
42
Bzovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Milan Varinský - člen
174
Bzovík
  (from: 07/24/2001 until: 06/16/2003)
Milan Varinský - člen
174
Bzovík
From: 02/21/2001
  (from: 06/17/2003 until: 04/28/2005)
Milan Varinský - člen
174
Bzovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Milan Varinský - člen
174
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Milan Varinský - člen
174
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Milan Varinský - člen predstavenstva
174
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Milan Varinský - člen predstavenstva
174
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Mgr. Marek Vízy - Vice-chairman of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 07/15/2019)
Mgr. Marek Vízy - Vice-chairman of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 04/17/2018 Until: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Mgr. Marek Vízy - Vice-chairman of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 05/27/2019
  (from: 07/16/2019 until: 05/14/2021)
Mgr. Marek Vízy - Vice-chairman of the Board of Directors
Kmeťova 25/14
Nitra 949 11
From: 05/27/2019 Until: 04/30/2021
  (from: 05/15/2021 until: 05/14/2021)
Ján Výboh - člen
Bzovík
  (from: 05/17/1993 until: 06/19/1994)
Ján Výboh - člen
169
Bzovík
  (from: 06/20/1994 until: 06/17/1997)
Ing. Jozef Mlynarčík - Chairman of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 07/05/2021 Until: 11/24/2023
  (from: 12/19/2023 until: 12/18/2023)
Ing. Jozef Mlynarčík - Chairman of the Board of Directors
Bazová 534/10
Lokca 029 51
From: 07/05/2021
  (from: 07/30/2021 until: 12/18/2023)
Acting: 
Za družstvo koná navonok a listiny o právnych úkonoch podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom alebo predseda spoločne s členom predstavenstva alebo podpredseda spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 07/30/2021)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje spoločne predseda predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva.Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 07/16/2019 until: 07/29/2021)
Za Družstvo koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov Družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje spoločne predseda predstavenstva a jeden z podpredsedov predstavenstva.
  (from: 05/26/2018 until: 07/15/2019)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je potrebná písomná forma podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a aspoň jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/18/1997 until: 05/24/2013)
Za družstvo koná navonok riaditeľ družstva, za družstvo podpisuje riaditeľ družstva prokurista s vyznačením dodatku prokúra. V prípade, keď právny úkon vyžaduje podpisy dvoch zástupcov družstva, podpisuje okrem riaditeľa družstva predseda predstavenstva, prípadne podpredseda predstavenstva.
  (from: 05/17/1993 until: 06/17/1997)
Za družstvo podpisuje riaditeľ družstva - prokurista s vyznačením dodatku "prokúra". V prípadoch, keď právny úkon vyžaduje podpisy dvoch zástupcov duržstva, podpisuje okrem riaditeľa družstva ďaľší člen, ktorému družstvo udelilo prokúru.
  (from: 01/28/1971 until: 05/16/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ján Sekereš
31
Bzovík 962 41
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Angela Sliacka
82
Uňatín 962 41
From: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022)
Ján Debnár - člen
51
Kozí Vrbovok
From: 01/21/2001
  (from: 02/02/2004 until: 04/16/2004)
Ján Debnár - člen
51
Kozí Vrbovok
From: 01/21/2001 Until: 03/11/2004
  (from: 04/17/2004 until: 04/16/2004)
Ján Francisty
145
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Ján Francisty
145
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Milan Kohút - člen
147
Bzovík
From: 02/21/2001
  (from: 02/02/2004 until: 04/28/2005)
Milan Kohút - člen
147
Bzovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Anna Konôpková
5
Uňatín 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Anna Konôpková
5
Uňatín 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Anna Konôpková
5
Uňatín 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Anna Konôpková
5
Uňatín 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Anna Konôpková
5
Uňatín 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Anna Konôpková
5
Uňatín 962 41
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Jozef Kováč - člen
9
Jalšovík
From: 02/21/2001
  (from: 02/02/2004 until: 04/28/2005)
Jozef Kováč - člen
9
Jalšovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Peter Molnár
75
Uňatín 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Peter Molnár
75
Uňatín 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Peter Molnár
75
Uňatín 962 41
From: 06/22/2016
  (from: 07/01/2017 until: 05/25/2018)
Peter Molnár
75
Uňatín 962 41
From: 06/22/2016 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Anna Očovská
79
Uňatín 962 41
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Anna Očovská
79
Uňatín 962 41
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Anna Očovská
79
Uňatín 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Anna Očovská
79
Uňatín 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Anna Očovská
79
Uňatín 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 06/30/2017)
Anna Očovská
79
Uňatín 962 41
From: 04/18/2013 Until: 06/22/2016
  (from: 07/01/2017 until: 06/30/2017)
Ing. Ján Sekereš
31
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 05/24/2013)
Ing. Ján Sekereš
31
Bzovík 962 41
From: 03/12/2009 Until: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/24/2013)
Ing. Ján Sekereš
31
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Ing. Ján Sekereš
31
Bzovík 962 41
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Dušan Slaný - predseda
145
Bzovík
From: 02/21/2001
  (from: 02/02/2004 until: 04/28/2005)
Dušan Slaný - predseda
145
Bzovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Angela Sliacka
82
Uňatín 962 41
From: 04/18/2013
  (from: 05/25/2013 until: 05/25/2018)
Angela Sliacka
82
Uňatín 962 41
From: 04/18/2013 Until: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 05/25/2018)
Pavel Stankovič
26
Čekovce 962 42
From: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 07/14/2009)
Pavel Stankovič
26
Čekovce 962 42
From: 03/10/2005 Until: 03/12/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Pavel Stankovič - člen
26
Čekovce 962 42
From: 03/11/2004
  (from: 04/17/2004 until: 04/28/2005)
Pavel Stankovič - člen
26
Čekovce 962 42
From: 03/11/2004 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Milan Tancer - člen
33
Bzovík
From: 02/21/2001
  (from: 02/02/2004 until: 04/28/2005)
Milan Tancer - člen
33
Bzovík
From: 02/21/2001 Until: 03/10/2005
  (from: 04/29/2005 until: 04/28/2005)
Ing. Ján Sekereš
31
Bzovík 962 41
From: 04/17/2018 Until: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022 until: 08/12/2022)
Ing. Ján Sekereš
31
Bzovík 962 41
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 08/12/2022)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 04/17/2018 Until: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022 until: 08/12/2022)
Katarína Luptáková
145
Bzovík 962 41
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 08/12/2022)
Anna Konôpková
5
Uňatín 962 41
From: 04/17/2018 Until: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022 until: 08/12/2022)
Anna Konôpková
5
Uňatín 962 41
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 08/12/2022)
Angela Sliacka
82
Uňatín 962 41
From: 04/17/2018 Until: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022 until: 08/12/2022)
Angela Sliacka
82
Uňatín 962 41
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 08/12/2022)
Peter Molnár
75
Uňatín 962 41
From: 04/17/2018 Until: 07/13/2022
  (from: 08/13/2022 until: 08/12/2022)
Peter Molnár
75
Uňatín 962 41
From: 04/17/2018
  (from: 05/26/2018 until: 08/12/2022)
Registered capital: 
465 147 EUR
  (from: 04/15/2012)
491 138 EUR
  (from: 04/07/2011 until: 04/14/2012)
526 091 EUR
  (from: 04/20/2010 until: 04/06/2011)
613 922 EUR
  (from: 06/09/2009 until: 04/19/2010)
18 495 000 Sk
  (from: 11/21/2008 until: 06/08/2009)
20 992 500 Sk
  (from: 04/17/2007 until: 11/20/2008)
25 450 200 Sk
  (from: 02/02/2004 until: 04/16/2007)
26 649 000 Sk
  (from: 07/24/2001 until: 02/01/2004)
27 135 000 Sk
  (from: 06/07/1996 until: 07/23/2001)
42 178 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 06/06/1996)
Basic member contribution: 
1 000 EUR
  (from: 08/01/2013)
30 000 Sk
  (from: 05/17/1993 until: 06/06/1996)
27 000 Sk
  (from: 06/07/1996 until: 06/08/2009)
897 EUR
  (from: 06/09/2009 until: 07/31/2013)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zlučovacej člen. schôdzi konanej dňa 28.1.1971, prijatím vlastných stanov družstva, schválených Radou ONV vo Zvolene zo dňa 25.3.1971 č. 59/71-R/ONV. Členská schôdza konaná dňa 14.2.1991 schválila nové stanovy družstva v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľno- hospodárskom družstevníctve. Starý spis. Dr 970
  (from: 01/28/1971)
Členská schôdza družstva schválila zmeny stanov dňa 10.12.1992 v zmysle ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 05/17/1993)
Na zasadnutí členskej schôdze konanej dňa 19.3.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/20/1994)
Na členskej schôdzi konanej dňa 15.2.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/07/1996)
Na členskej schôdzi konanej dňa 7.3.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/18/1997)
Zapisuje sa zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 16.4.1999.
  (from: 10/06/1999)
Na členskej schôdzi konanej dňa 21.2.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/24/2001)
. Členská schôdza dňa 04.03.2003 schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 02/02/2004)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person