Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33509/N

Business name: 
Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
Registered seat: 
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
Identification number (IČO): 
46 995 129
  (from: 01/24/2013)
Date of entry: 
01/24/2013
  (from: 01/24/2013)
Person dissolved from: 
1. 1. 2022
  (from: 01/25/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/25/2022)
Date of deletion: 
01/25/2022
  (from: 01/25/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/25/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/24/2013)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2021 o zrušení obchodnej spoločnosti, bola zrušená obchodná spoločnosť Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o, so sídlom Továrenská 1 943 03 Štúrovo, IČO: 46 995 129, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 33509/N bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Monarflex s.r.o. IČO: 35 953 411, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17061/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.12.2021 vo forme notárskej zápisnice č. N 1281/2021, NZ 55154/2021, NCRIs 56131/2021, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 25.01.2022, teda dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 17.12.2021 o zrušení obchodnej spoločnosti, bola zrušená obchodná spoločnosť Icopal s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 36 531 740, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 44625/N bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Monarflex s.r.o. IČO: 35 953 411, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17061/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.12.2021 vo forme notárskej zápisnice č. N 1280/2021, NZ 55152/2021, NCRIs 56129/2021, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 25.01.2022, teda dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra sa vymazávajú dňom 25.01.2022 obchodné spoločnosti Icopal s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 36 531 740, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 44625/N a Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 46 995 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 33509/N, ktoré boli zrušené bez likvidácie na základe zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou Monarflex s.r.o. IČO: 35 953 411, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo.
  (from: 01/25/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/25/2022)
Legal successor: 
Monarflex s.r.o.
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (from: 01/25/2022)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person