Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  33509/N

Business name: 
Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
Registered seat: 
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
Identification number (IČO): 
46 995 129
  (from: 01/24/2013)
Date of entry: 
01/24/2013
  (from: 01/24/2013)
Person dissolved from: 
1. 1. 2022
  (from: 01/25/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/25/2022)
Date of deletion: 
01/25/2022
  (from: 01/25/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/25/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/24/2013)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
výroba plastov v primárnej forme
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
Partners: 
Icopal s.r.o.
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
Slovak Republic
  (from: 12/23/2017 until: 11/08/2021)
Monarflex s.r.o.
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
Slovak Republic
  (from: 01/24/2013 until: 11/08/2021)
Icopal a.s.
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
Slovak Republic
  (from: 01/24/2013 until: 12/22/2017)
Monarflex s.r.o. IČO: 35 953 411
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
Slovak Republic
  (from: 11/09/2021 until: 01/24/2022)
Icopal s.r.o. IČO: 36 531 740
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
Slovak Republic
  (from: 11/09/2021 until: 01/24/2022)
Contribution of each member: 
Monarflex s.r.o.
Amount of investment: 6 750 EUR Paid up: 6 750 EUR
  (from: 01/24/2013 until: 07/02/2013)
Icopal a.s.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 01/24/2013 until: 07/02/2013)
Monarflex s.r.o.
Amount of investment: 6 750 EUR Paid up: 6 750 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Monarflex s.r.o. zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 14. júna 2013 uzatvorenej medzi MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. ako záložným veriteľom a Monarflex s.r.o. ako záložcom.
  (from: 07/03/2013 until: 08/26/2013)
Icopal a.s.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Icopal a.s. zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 20. júna 2013 uzatvorenej medzi MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. ako záložným veriteľom a Icopal a.s. ako záložcom.
  (from: 07/03/2013 until: 08/26/2013)
Monarflex s.r.o.
Amount of investment: 6 750 EUR Paid up: 6 750 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Monarflex s.r.o. zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 14. júna 2013 uzatvorenej medzi MIZUHO BANK, LTD. ako záložným veriteľom a Monarflex s.r.o. ako záložcom.
  (from: 08/27/2013 until: 04/26/2016)
Icopal a.s.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Icopal a.s. zriadené na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 20. júna 2013 uzatvorenej medzi MIZUHO BANK, LTD. ako záložným veriteľom a Icopal a.s. ako záložcom.
  (from: 08/27/2013 until: 05/03/2016)
Monarflex s.r.o.
  (from: 04/27/2016 until: 11/08/2021)
Monarflex s.r.o.
Amount of investment: 6 750 EUR Paid up: 6 750 EUR
  (from: 11/09/2021 until: 01/24/2022)
Icopal a.s.
  (from: 05/04/2016 until: 12/22/2017)
Icopal s.r.o.
  (from: 12/23/2017 until: 11/08/2021)
Icopal s.r.o.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 11/09/2021 until: 01/24/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/11/2018 until: 01/24/2022)
Individual managing director
  (from: 05/17/2017 until: 04/10/2018)
konatelia
  (from: 01/24/2013 until: 05/16/2017)
Ing. Tibor Balogh
64
Bruty 943 55
From: 01/24/2013
  (from: 01/24/2013 until: 04/10/2018)
Ing. Tibor Balogh
64
Bruty 943 55
From: 01/24/2013 Until: 03/16/2018
  (from: 04/11/2018 until: 04/10/2018)
Ing. Miroslav Petrech
Saratovská 3424/6B
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 01/24/2013
  (from: 01/24/2013 until: 05/16/2017)
Ing. Miroslav Petrech
Saratovská 3424/6B
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 01/24/2013 Until: 04/15/2017
  (from: 05/17/2017 until: 05/16/2017)
Robert Forster
Klüberstrasse 18
Frankfurt 603 25
Nemecká spolková republika
From: 03/16/2018
  (from: 04/11/2018 until: 10/22/2019)
Robert Forster
Klüberstrasse 18
Frankfurt 603 25
Nemecká spolková republika
From: 03/16/2018 Until: 10/11/2019
  (from: 10/23/2019 until: 10/22/2019)
Carsten Römgens
Ottostrasse 25
Bamberg 960 47
Nemecká spolková republika
From: 03/16/2018
  (from: 04/11/2018 until: 03/10/2020)
Carsten Römgens
Schützenstraße 19
Bamberg 960 47
Nemecká spolková republika
From: 03/16/2018
  (from: 03/11/2020 until: 11/09/2021)
Jacob Peter van Loenen
Sloep 34
Zuidhorn 9801 RG
Holandské kráľovstvo
From: 10/11/2019
  (from: 10/23/2019 until: 11/09/2021)
Carsten Römgens
Schützenstrasse 19
Bamberg 960 47
Nemecká spolková republika
  (from: 11/10/2021 until: 01/24/2022)
Jacob Peter van Loenen
Sloep 34
Zuidhorn 9801 RG
Holandské kráľovstvo
  (from: 11/10/2021 until: 01/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/17/2017 until: 01/24/2022)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/24/2013 until: 05/16/2017)
Procuration: 
Ing. Roman Daňo
Gorkého 811/2
Partizánske 958 01
From: 02/27/2019
  (from: 02/27/2019 until: 11/28/2019)
Ing. Roman Daňo
Gorkého 811/2
Partizánske 958 01
From: 02/27/2019 Until: 11/04/2019
  (from: 11/29/2019 until: 11/28/2019)
Jozef Meszáros
Petöfiho 103
Štúrovo 943 01
From: 04/11/2018
  (from: 04/11/2018 until: 02/26/2019)
Jozef Meszáros
Petöfiho 103
Štúrovo 943 01
From: 04/11/2018 Until: 02/27/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Jozef Mészáros
Pod záhradami 3760/77
Obid 943 03
From: 02/27/2019
  (from: 02/27/2019 until: 11/13/2020)
Jozef Mészáros
Pod záhradami 3760/77
Obid 943 03
From: 02/27/2019 Until: 11/14/2020
  (from: 11/14/2020 until: 11/13/2020)
Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a za ňu podpisovať spoločne s iným jedným prokuristom alebo spoločne s jedným konateľom spoločnosti.
  (from: 02/27/2019 until: 11/13/2020)
Prokurista koná za spoločnosť spoločne s jedným konateľom spoločnosti.
  (from: 04/11/2018 until: 02/26/2019)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 01/24/2013 until: 01/24/2022)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2021 o zrušení obchodnej spoločnosti, bola zrušená obchodná spoločnosť Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o, so sídlom Továrenská 1 943 03 Štúrovo, IČO: 46 995 129, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 33509/N bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Monarflex s.r.o. IČO: 35 953 411, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17061/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.12.2021 vo forme notárskej zápisnice č. N 1281/2021, NZ 55154/2021, NCRIs 56131/2021, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 25.01.2022, teda dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 17.12.2021 o zrušení obchodnej spoločnosti, bola zrušená obchodná spoločnosť Icopal s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 36 531 740, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 44625/N bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Monarflex s.r.o. IČO: 35 953 411, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17061/N na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.12.2021 vo forme notárskej zápisnice č. N 1280/2021, NZ 55152/2021, NCRIs 56129/2021, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 25.01.2022, teda dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra sa vymazávajú dňom 25.01.2022 obchodné spoločnosti Icopal s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 36 531 740, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 44625/N a Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 46 995 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 33509/N, ktoré boli zrušené bez likvidácie na základe zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou Monarflex s.r.o. IČO: 35 953 411, so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo.
  (from: 01/25/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/25/2022)
Legal successor: 
Monarflex s.r.o.
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (from: 01/25/2022)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person