Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  731/V

Business name: 
Education Training & Consulting company a.s.
  (from: 02/16/2012)
Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s.
  (from: 02/09/2004 until: 02/15/2012)
VSŽ Vzdelávacie a poradenské centrum, akciová spoločnosť Košice
  (from: 12/29/1995 until: 02/08/2004)
Registered seat: 
Učňovská 6
Košice - Šaca 040 15
  (from: 04/26/2007)
Trieda SNP 61
Košice 040 11
  (from: 09/06/2005 until: 04/25/2007)
Železiarenská 88
Košice 044 54
  (from: 05/25/2004 until: 09/05/2005)
Železiarenská 88
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (from: 02/21/1996 until: 05/24/2004)
Železiarenská 88
Košice - mestská časť Šaca 040 01
  (from: 12/29/1995 until: 02/20/1996)
Identification number (IČO): 
31 720 633
  (from: 12/29/1995)
Date of entry: 
01/01/1996
  (from: 12/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1995)
Objects of the company: 
tlmočnícke a prekladateľské služby
  (from: 12/29/1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/25/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/25/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/17/2004)
spracovanie údajov
  (from: 12/17/2004)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2004)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 12/17/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/17/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 12/17/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/17/2004)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 12/17/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/17/2004)
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 12/17/2004)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 12/17/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 12/17/2004)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 12/17/2004)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 07/29/2006)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický a ruský jazyk
  (from: 07/29/2006)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/29/2006)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 07/29/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využitia ľudských zdrojov
  (from: 04/26/2007)
školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľných živností
  (from: 04/26/2007)
činnosť agentúry dočasného zamestnávania
  (from: 04/26/2007)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 04/26/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/10/2010)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/10/2010)
vyučovanie nemeckého jazyka
  (from: 07/10/2010)
prekladateľské a tlmočnícke služby z/do nemeckého jazyka
  (from: 07/10/2010)
odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
  (from: 02/07/2012)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - taliansky jazyk
  (from: 10/27/2012)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - francúzsky jazyk
  (from: 10/27/2012)
verejné ostarávanie
  (from: 10/27/2012)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 12/17/2004 until: 07/28/2006)
činnosť agentúry dočasného zamestnávania
  (from: 12/17/2004 until: 07/28/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/25/2004 until: 12/16/2004)
príprava a výroba učebných pomôcok a študijných materiálov, edičná činnosť
  (from: 12/29/1995 until: 07/28/2006)
vzdelávanie, odborný rozvoj, kvalifikačná príprava, rekvalifikácia pracovníkov vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti
  (from: 12/29/1995 until: 07/28/2006)
organizovanie školení, seminárov, krátkodobých a dlhodobých kurzov, domácich i zahraničných stáží a konferencií na domácom i zahraničnom trhu
  (from: 12/29/1995 until: 07/28/2006)
jazyková príprava pracovníkov skupiny VSŽ, a. s. a cudzích organizácií v rámci regiónu
  (from: 12/29/1995 until: 12/16/2004)
sociálne výskumy, prieskumy, analýzy v rozsahu potrieb riadenia ľudských zdrojov
  (from: 12/29/1995 until: 07/28/2006)
poradenská, konzultačná a expertízna činnosť, sociálne a ergonomické projektovanie
  (from: 12/29/1995 until: 07/28/2006)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2004 until: 07/28/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/18/1999)
Managing board
  (from: 12/29/1995 until: 06/17/1999)
Mgr. Patrícia Gazdová - predseda
Dolná 3
Bratislava 811 04
From: 12/02/2004
  (from: 12/17/2004)
Ing. Vladimír Čižmár - člen
Húskova 1
Košice
  (from: 12/29/1995 until: 02/08/2004)
Ing. Vladimír Čižmár - člen
Húskova 1
Košice
Until: 12/31/2003
  (from: 02/09/2004 until: 02/08/2004)
Ing. Vladimír Čižmár - člen
Húskova 1
Košice
Until: 12/31/2003
  (from: 02/09/2004 until: 04/06/2004)
Ing. Vladimír Čižmár - člen
Húskova 1
Košice
Until: 12/31/2004
  (from: 04/07/2004 until: 04/06/2004)
Mgr. Miroslav Fedor - člen
generála Svobodu 26
Prešov
  (from: 06/03/1997 until: 12/18/2000)
Mgr. Patrícia Gazdová - člen
Halalovka 39
Trenčín 911 01
From: 03/03/2004
  (from: 05/25/2004 until: 12/16/2004)
Mgr. Patrícia Gazdová - člen
Halalovka 39
Trenčín 911 01
From: 03/03/2004 Until: 12/02/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
JUDr. Imrich Habánik - predseda
M. Bela 35
Piešťany
  (from: 12/29/1995 until: 08/02/2000)
PhDr. Michal Haňdiak - člen
Trieda SNP 59
Košice
  (from: 12/29/1995 until: 12/18/2000)
Ing. Judita Harvanová - člen
Michalovská 37
Košice
From: 06/25/2003
  (from: 02/09/2004 until: 05/24/2004)
Ing. Judita Harvanová - člen
Michalovská 37
Košice
From: 06/25/2003 Until: 05/05/2004
  (from: 05/25/2004 until: 05/24/2004)
Mgr. Peter Holčík
Levočská 4
Košice
Until: 06/25/2003
  (from: 12/19/2000 until: 02/08/2004)
Mgr. Marek Jakab - člen
Cintorínska 255
Vyšná Myšľa 044 15
From: 05/05/2004
  (from: 05/25/2004 until: 12/16/2004)
Mgr. Marek Jakab - člen
Cintorínska 255
Vyšná Myšľa 044 15
From: 05/05/2004 Until: 12/02/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
JUDr. Magdaléna Martincová - člen
Turgenevova 10
Košice
  (from: 12/29/1995 until: 06/02/1997)
PhDr. Ľudmila Mižiková - člen
Cottbuská 7
Košice 040 11
From: 05/05/2004
  (from: 05/25/2004 until: 12/16/2004)
PhDr. Ľudmila Mižiková - člen
Cottbuská 7
Košice 040 11
From: 05/05/2004 Until: 12/02/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
PhDr. Pavla Mončeková - člen
MPČĽ 9
Poprad
From: 06/25/2003
  (from: 02/09/2004 until: 05/24/2004)
PhDr. Pavla Mončeková - člen
MPČĽ 9
Poprad
From: 06/25/2003 Until: 05/05/2004
  (from: 05/25/2004 until: 05/24/2004)
Ing. Dušan Ševc
Kozmonautov 1
Košice
Until: 06/25/2003
  (from: 12/19/2000 until: 02/08/2004)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje člen predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/17/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/18/1999 until: 12/16/2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/29/1995 until: 06/17/1999)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 05/25/2011)
33 193,918876 EUR
  (from: 03/16/2010 until: 05/24/2011)
1 000 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 03/15/2010)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 600 EUR
  (from: 05/25/2011)
Number of shares: 4
Druh: hromadné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 298,479719 EUR
  (from: 03/16/2010 until: 05/24/2011)
Number of shares: 4
Druh: hromadné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 000 Sk
  (from: 07/29/2006 until: 03/15/2010)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/07/1999 until: 07/28/2006)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 12/06/1999)
Stockholder: 
Ing. Jindřich Gazda
Halalovka 39
Trenčín 911 01
  (from: 07/01/2004 until: 05/24/2011)
Supervisory board: 
Jaroslav Kováč - člen
Jedľová 262/22
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 11/24/2011
  (from: 02/16/2012)
Oľga Kováčová - člen
Jedľová 262/22
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 11/24/2011
  (from: 02/16/2012)
Ing. Zuzana Zaicová - člen
Rastislavova 26
Košice 040 01
From: 12/31/2011
  (from: 02/16/2012)
Ing. Jozef Bušša
Užhorodská 15
Košice
  (from: 12/29/1995 until: 05/12/1998)
Ing. David Dermek
Slobody 237/20
Košice 040 11
From: 06/17/2004
  (from: 07/01/2004 until: 12/16/2004)
Ing. David Dermek
Slobody 237/20
Košice 040 11
From: 06/17/2004 Until: 12/02/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
Ing. Slavomír Dzurovčin
Užhorodská 47
Košice
  (from: 05/13/1998 until: 06/17/1999)
Ing. Marián Fecko
Starozagorská 29
Košice
  (from: 06/12/1997 until: 08/02/2000)
Mgr. Miroslav Fedor
generála Svobodu 26
Prešov
  (from: 12/29/1995 until: 06/02/1997)
Ing. Jindřich Gazda - člen
Halalovka 39
Trenčín
From: 06/25/2003
  (from: 02/09/2004 until: 05/24/2011)
Mgr. Dušan Göbl
Považská 10
Košice
  (from: 06/12/1997 until: 05/12/1998)
Mgr. Milan Ház - predseda
Horný Šianec 13
Trenčín
From: 06/25/2003
  (from: 02/09/2004 until: 06/30/2004)
Mgr. Milan Ház - predseda
Horný Šianec 13
Trenčín
From: 06/25/2003 Until: 06/17/2004
  (from: 07/01/2004 until: 06/30/2004)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
From: 10/16/2002
  (from: 02/09/2004 until: 04/26/2004)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
From: 10/16/2002 Until: 06/25/2003
  (from: 04/27/2004 until: 04/26/2004)
JUDr. Nataša Kučerová
Uherova 6
Košice
  (from: 05/13/1998 until: 06/17/1999)
Ing. Jozef Kundrák
Helbova 1
Košice
  (from: 06/18/1999 until: 08/02/2000)
Ing. František Kušnír
Maurerova 18
Košice
  (from: 12/29/1995 until: 06/02/1997)
Ing. Tatiana Kyseľová
Humenská 24
Košice
  (from: 06/18/1999 until: 08/02/2000)
Ing. Ján Margita
Komenského 25
Košice
Until: 05/15/2002
  (from: 09/03/2001 until: 02/23/2003)
JUDr. Magdaléna Martincová
Turgenevova 10
Košice
  (from: 06/03/1997 until: 05/12/1998)
JUDr. Magdaléna Martincová
Turgenevova 10
Košice
  (from: 08/03/2000 until: 09/02/2001)
Ing. Peter Medvedík
Moldavská 5
Košice
  (from: 12/29/1995 until: 06/11/1997)
Ing. Roman Mitruk - člen
Bukovecká 5
Košice
From: 06/25/2003
  (from: 02/09/2004 until: 06/30/2004)
Ing. Roman Mitruk - člen
Bukovecká 5
Košice
From: 06/25/2003 Until: 06/17/2004
  (from: 07/01/2004 until: 06/30/2004)
Ing. Ján Peržeľ
Drábova 2
Košice
  (from: 05/13/1998 until: 08/02/2000)
Ing. Martin Pitorák
Krupinská 10
Košice
  (from: 08/03/2000 until: 12/18/2000)
Ludvík Posolda
Žarnova 8/4
Prievidza 971 01
From: 06/07/2007
  (from: 06/19/2007 until: 07/09/2010)
Ludvík Posolda
Žarnova 8/4
Prievidza 971 01
From: 06/07/2007 Until: 05/13/2010
  (from: 07/10/2010 until: 07/09/2010)
Ing. Vladimír Repčák , CSc.
4
Chmeľov
Until: 10/16/2002
  (from: 09/03/2001 until: 02/08/2004)
Ing. Zlatica Skriňáková
266
Bohdanovce
Until: 06/25/2003
  (from: 09/03/2001 until: 02/08/2004)
Ing. Katarína Spišáková
Stálicova 3
Košice
  (from: 06/18/1999 until: 08/02/2000)
Ján Šaffa
Palárikova 3
Košice
  (from: 06/12/1997 until: 08/02/2000)
Ing. Mikuláš Šesták
Piešťanská 3
Košice
  (from: 06/03/1997 until: 06/17/1999)
Ing. Dušan Ševc
Kozmonautov 1
Košice
  (from: 08/03/2000 until: 12/18/2000)
Ing. Miloš Timko
Výstavby 11
Košice
  (from: 12/19/2000 until: 09/02/2001)
Mgr. Martin Tkáč
Jenisejská 8
Košice
  (from: 12/19/2000 until: 09/02/2001)
Mgr. Martin Tkáč
Jenisejská 8
Košice
From: 05/15/2002 Until: 06/25/2003
  (from: 02/24/2003 until: 02/08/2004)
Ing. Bc. Peter Zaic
Trieda SNP 1675/36
Košice 040 11
From: 06/17/2004
  (from: 07/01/2004 until: 12/16/2004)
Ing. Bc. Peter Zaic
Trieda SNP 1675/36
Košice 040 11
From: 06/17/2004 Until: 12/02/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
Ing. Jindřich Gazda - člen
Dolná 3
Bratislava 811 04
From: 06/25/2003 Until: 11/24/2011
  (from: 02/16/2012 until: 02/15/2012)
Bc. Jaroslava Zábražná - člen
Na uhlisku 22
Banská Bystrica 974 01
From: 12/02/2004 Until: 12/31/2011
  (from: 02/16/2012 until: 02/15/2012)
Bc. Tomáš Gazda - člen
Smetanova 4
Trenčín 911 01
From: 12/02/2004 Until: 11/24/2011
  (from: 02/16/2012 until: 02/15/2012)
Ing. Jindřich Gazda - člen
Dolná 3
Bratislava 811 04
From: 06/25/2003
  (from: 05/25/2011 until: 02/15/2012)
Bc. Tomáš Gazda - člen
Smetanova 4
Trenčín 911 01
From: 12/02/2004
  (from: 12/17/2004 until: 02/15/2012)
Bc. Jaroslava Zábražná - člen
Na uhlisku 22
Banská Bystrica 974 01
From: 12/02/2004
  (from: 12/17/2004 until: 02/15/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 20. 12. 1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky VSŽ Vzdelávací a poradenský park, spol. s r. o.
  (from: 12/29/1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1999.
  (from: 06/18/1999)
Zmena stanov a.s. vo forme notárskej zápisnice N 250/99, Nz 251/99 zo dňa 23.11.1999 podľa z.č. 127/99 Z.z.
  (from: 12/07/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 28.4.2000.
  (from: 08/03/2000)
Zmena stanov schválená VZ dňa 14. 5. 2001.
  (from: 09/03/2001)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 15.5.2002.
  (from: 02/24/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.8.2003.
  (from: 02/09/2004)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person