Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2695/R

Business name: 
BLUM SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 06/20/1994 until: 11/07/2012)
Registered seat: 
Zlatovská 29
Trenčín 911 05
  (from: 07/29/2005 until: 11/07/2012)
Puškinova 14/798
Nová Dubnica 018 51
  (from: 06/23/2000 until: 07/28/2005)
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica 018 51
  (from: 06/20/1994 until: 06/22/2000)
Identification number (IČO): 
31 609 007
  (from: 06/20/1994)
Date of entry: 
06/20/1994
  (from: 06/20/1994)
Person dissolved from: 
25. 10. 2012
  (from: 11/08/2012)
Date of deletion: 
11/08/2012
  (from: 11/08/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/08/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/1994)
Objects of the company: 
murárske práce
  (from: 06/20/1994 until: 11/07/2012)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/20/1994 until: 11/07/2012)
veľkoobchod v rámci voľných živností (mimo drahých kovov)
  (from: 06/20/1994 until: 11/07/2012)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/20/1994 until: 11/07/2012)
maliarske a natieračské práce
  (from: 06/20/1994 until: 11/07/2012)
sekretárske služby a preklady v jazyku nemeckom
  (from: 06/20/1994 until: 11/07/2012)
Partners: 
Ladislav Kristek
Štvrť SNP 125/9
Trenčianske Teplice
Slovak Republic
  (from: 11/24/2003 until: 07/28/2005)
Ing. Štefan Leitman
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 04/26/1999 until: 08/29/1999)
Ing. Štefan Leitman
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 06/20/1994 until: 04/25/1999)
Mária Leitmannová
Puškinova 14/798
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 10/31/2001 until: 11/23/2003)
Mária Šlesariková
Šmidkeho 2608/5
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/30/1999 until: 10/30/2001)
Miroslav Malko
Štvrť SNP 125/10
Trenčianske Teplice 914 51
Slovak Republic
  (from: 07/29/2005 until: 11/07/2012)
Otto Blum
Schwarzbachstrasse 29
Schlüchtern-Gundhelm 6490
Spolková republika Nemecko
  (from: 06/20/1994 until: 04/25/1999)
Contribution of each member: 
Otto Blum
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/20/1994 until: 04/25/1999)
Ing. Štefan Leitman
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/20/1994 until: 04/25/1999)
Ing. Štefan Leitman
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/26/1999 until: 08/29/1999)
Mária Šlesariková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/30/1999 until: 10/30/2001)
Mária Leitmannová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/31/2001 until: 11/23/2003)
Ladislav Kristek
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/24/2003 until: 07/28/2005)
Miroslav Malko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/29/2005 until: 11/07/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/24/2003 until: 11/07/2012)
Individual managing director
  (from: 06/20/1994 until: 11/23/2003)
Ladislav Kristek
Štvrť SNP 125/9
Trenčianske Teplice
From: 05/10/2002
  (from: 11/24/2003 until: 07/28/2005)
Ladislav Kristek
Štvrť SNP 125/9
Trenčianske Teplice
From: 05/10/2002 Until: 04/01/2005
  (from: 07/29/2005 until: 07/28/2005)
Ing. Štefan Leitman
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica
  (from: 06/20/1994 until: 08/29/1999)
Mária Leitmannová
Puškinova 14/798
Nová Dubnica
Until: 05/10/2002
  (from: 10/31/2001 until: 11/23/2003)
Mária Šlesariková
Šmidkeho 2608/5
Trenčín
  (from: 08/30/1999 until: 10/30/2001)
Miroslav Malko
Štvrť SNP 125/10
Trenčianske Teplice 914 51
From: 04/01/2005
  (from: 07/29/2005 until: 11/07/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a koná za ňu konateľ samostatne a bez obmedzenia. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 11/24/2003 until: 11/07/2012)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/20/1994 until: 11/23/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/2006 until: 11/07/2012)
100 000 Sk
  (from: 06/20/1994 until: 04/25/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/176/2011 - 20 zo dňa 26. septembra 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2012 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť BLUM SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Zlatovská 29, Trenčín, IČO 31 609 007, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 2695/R.
  (from: 11/08/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.6.1994 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5552
  (from: 06/20/1994 until: 11/07/2012)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.03.1997 schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29.07.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve spísaný formou notárskej zápisnice N 20/99, NZ 18/99 zo dňa 20.01.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve spísaný formou notárskej zápisnice N 100/99, NZ 107/99 zo dňa 22.03.1999.
  (from: 04/26/1999 until: 11/07/2012)
Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.4.1999/ a dodatok č.3 k spoločenskej zmluve /notárska zápisnica N 96/99, NZ 90/99 zo dňa 23.3.1999 a N 288/99, NZ 284/99 zo dňa 20.8.1999/.
  (from: 08/30/1999 until: 11/07/2012)
Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 39/2000, NZ 31/2000 zo dňa 2.2.2000.
  (from: 06/23/2000 until: 11/07/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu a zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.5.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice N 147/2002, NZ 149/2002 zo dňa 10.5.2002 o zmene spoločenskej zmluvy - dodatok č. 6.
  (from: 11/24/2003 until: 11/07/2012)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person