Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  738/V

Business name: 
SIDERIT, akciová spoločnosť Nižná Slaná v likvidácii
  (from: 01/29/1999 until: 11/23/2021)
SIDERIT, akciová spoločnosť Nižná Slaná
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Registered seat: 
Nižná Slaná 049 23
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 721 320
  (from: 02/09/1996)
Date of entry: 
02/09/1996
  (from: 02/09/1996)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/09/1996)
Objects of the company: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
úprava a zušľachťovanie nerastov
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, úprava a zušľachťovanie nerastov
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
výroba kovových konštrukcií, hliníkových konštrukcií
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
výroba strojárskych výrobkov
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
klampiarske práce
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
servis a opravy výpočtovej techniky, kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
servis a opravy výrobkov a zariadení výrobkov spotrebnej elektroniky
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
servis a opravy elekrospotrebičov
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej techniky
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
prenájom a opravy elektromotorov a transformátorov
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
opravy banských cestných a stavebných mechanizmov
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
montáž a opravy elektrických rozvodov
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
vykonávanie školení v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
výskum a vývoj technológií ťažby, úpravy nerastných surovín, úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
verejné a závodné stravovanie
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
cestná nákladná doprava
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/29/1999 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Ing. Ján Bernáth
Tehelná 5
Rožňava
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Ing. Ondrej Bolaček
Ružová 2
Rožňava
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Ing. Stanislav Lukáč , CSC.
Paterova 91
Rožňava
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Ing. Dušan Oravec
J. Brocku 16
Rožňava
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Ing. Ivan Plačko
Ružová 17
Rožňava
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Ing. Michal Skalský
Zakarpatská 13
Rožňava
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 01/29/1999 until: 11/23/2021)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/09/1996 until: 01/28/1999)
Capital: 
2 360 000 Sk
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 2360
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Mgr. Ing Ján Hijj
Belinského 2
Bratislava
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Klára Leskovjanská
Kyjevská 1
Rožňava
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Ján Oravecz
Komenského 18
Rožňava
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Igor Števčík
Wolkerova 20/34
Spišská Nová Ves
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Verešpej
Jihlavská 11
Košice
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/26/1998
  (from: 01/29/1999)
 Liquidators:
Ing. Ondrej Bolaček
Ružová 2
Rožňava
  (from: 01/29/1999 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená ustanovujúcim valným zhromaždením podľa notárskej zá- pisnice zo dňa 24. 11. 1995 podľa § 164 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 02/09/1996 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie náhradného valného zhromaždenia a.s. zo dňa 26.10.1998 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 26.10.1998. Zápis vstupu a.s. do likvidácie v obchodnom registri dňa 29.1.1999.
  (from: 01/29/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person