Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5699/B

Business name: 
Debitum, a.s.
  (from: 03/22/2018)
Registered seat: 
Limbova 2
Bratislava 837 52
  (from: 01/29/2013)
Identification number (IČO): 
46 990 054
  (from: 01/29/2013)
Date of entry: 
01/29/2013
  (from: 01/29/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/29/2013)
Objects of the company: 
správa a nakladanie s pohľadávkami podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  (from: 03/22/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/29/2013)
Mgr. Boris Ažaltovič - Member of the Board of Directors
Štetinova 687/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 12/30/2020
  (from: 02/09/2021)
JUDr. Ingrid Kolaříková , MBA - Chairman of the Board of Directors
Tománkova 2A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/21/2022
  (from: 02/23/2022)
JUDr. Róbert Bátovský - Member of the Board of Directors
Záporožská 9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 01/21/2022
  (from: 02/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/09/2021)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 01/29/2013)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcie spoločnosti je obmedzená za podmienok určených právnymi predpismi a stanovami. Akciu spoločnosti nemožno previesť na inú osobu ako štát, zriadiť k nej záložné právo ani ho použiť na zabezpečenie záväzkov spoločnosti alebo iných osôb. Akcia spoločnosti nepodlieha výkonu rozhodnutia, ani exekúcii.
  (from: 01/29/2013)
Stockholder: 
Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava 837 52
  (from: 12/14/2021)
Supervisory board: 
Ing. Karol Zimmer
Belehradská 74/10
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 12/30/2020
  (from: 02/09/2021)
Ing. Peter Ferjančík - predseda
Nejedlého 3627/24
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 02
From: 12/30/2020
  (from: 12/14/2021)
Ing. Mgr. Róbert Mamrilla
Javorová 2871/1
Piešťany 921 01
From: 10/20/2021
  (from: 12/14/2021)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 19.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 1387/2012, Nz 57334/2012, NCRls 58307/2012 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/29/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2013.
  (from: 06/27/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 07.11.2014.
  (from: 12/05/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2015, Nz 7019/2015, NCRls 7224/2015 zo dňa 03.03.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2015.
  (from: 03/13/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
  (from: 05/12/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.10.2015.
  (from: 10/17/2015)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person