Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5699/B

Business name: 
Debitum, a.s.
  (from: 03/22/2018)
Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a. s.
  (from: 01/29/2013 until: 03/21/2018)
Registered seat: 
Limbova 2
Bratislava 837 52
  (from: 01/29/2013)
Identification number (IČO): 
46 990 054
  (from: 01/29/2013)
Date of entry: 
01/29/2013
  (from: 01/29/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/29/2013)
Objects of the company: 
správa a nakladanie s pohľadávkami podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  (from: 03/22/2018)
činnosť podnikateľských a ekonomických poradcov
  (from: 01/29/2013 until: 03/21/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/29/2013)
Mgr. Boris Ažaltovič - Member of the Board of Directors
Štetinova 687/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 12/30/2020
  (from: 02/09/2021)
JUDr. Ingrid Kolaříková , MBA - Chairman of the Board of Directors
Tománkova 2A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/21/2022
  (from: 02/23/2022)
JUDr. Róbert Bátovský - Member of the Board of Directors
Záporožská 9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 01/21/2022
  (from: 02/23/2022)
Ing. Vojtech Bardiovský , PhD. - Member of the Board of Directors
Húskova 7
Košice 040 11
From: 03/19/2018
  (from: 03/22/2018 until: 08/04/2021)
Ing. Vojtech Bardiovský , PhD. - Member of the Board of Directors
Húskova 7
Košice 040 11
From: 03/19/2018 Until: 12/29/2020
  (from: 08/05/2021 until: 08/04/2021)
PhDr. Peter Burian - člen predstavenstva
Kohútova 8
Bratislava 821 02
From: 01/29/2013
  (from: 01/29/2013 until: 06/26/2013)
PhDr. Peter Burian - člen predstavenstva
Kohútova 8
Bratislava 821 02
From: 01/29/2013 Until: 05/23/2013
  (from: 06/27/2013 until: 06/26/2013)
Mgr. Marek Gocník - Chairman of the Board of Directors
Hradská 524/17
Komjatice 941 06
From: 03/19/2018
  (from: 03/22/2018 until: 11/20/2020)
Mgr. Marek Gocník - Chairman of the Board of Directors
Hradská 524/17
Komjatice 941 06
From: 03/19/2018 Until: 07/31/2020
  (from: 11/21/2020 until: 11/20/2020)
Ing. David Hlubocký - Member of the Board of Directors
Levanduľová 8231/37
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/30/2020
  (from: 02/09/2021 until: 08/04/2021)
Ing. David Hlubocký - Member of the Board of Directors
Levanduľová 8231/37
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/30/2020 Until: 04/21/2021
  (from: 08/05/2021 until: 08/04/2021)
Ing. Peter Javorčík - člen predstavenstva
Gemerská 279/1
Bratislava 821 08
From: 05/24/2013
  (from: 06/27/2013 until: 03/21/2018)
Ing. Peter Javorčík - člen predstavenstva
Gemerská 279/1
Bratislava 821 08
From: 05/24/2013 Until: 11/02/2015
  (from: 03/22/2018 until: 03/21/2018)
Ing. Zuzana Kucerová - predseda predstavenstva
Brnianska 27
Bratislava 811 04
From: 04/22/2015
  (from: 05/12/2015 until: 03/21/2018)
Ing. Zuzana Kucerová - predseda predstavenstva
Brnianska 27
Bratislava 811 04
From: 04/22/2015 Until: 03/19/2018
  (from: 03/22/2018 until: 03/21/2018)
Ing. Radko Kuruc , PhD. - člen predstavenstva
Mirka Nešpora 4890/26
Prešov 080 01
From: 04/22/2015
  (from: 05/12/2015 until: 03/21/2018)
Ing. Radko Kuruc , PhD. - člen predstavenstva
Mirka Nešpora 4890/26
Prešov 080 01
From: 04/22/2015 Until: 03/19/2018
  (from: 03/22/2018 until: 03/21/2018)
Ing. Peter Pellegrini - člen predstavenstva
Bakossova 3B
Banská Bystrica 974 01
From: 01/29/2013
  (from: 01/29/2013 until: 12/04/2014)
Ing. Peter Pellegrini - člen predstavenstva
Bakossova 3B
Banská Bystrica 974 01
From: 01/29/2013 Until: 11/07/2014
  (from: 12/05/2014 until: 12/04/2014)
Ing. Martin Senčák - predseda predstavenstva
Vrakunská cesta 5916/2
Bratislava 821 06
From: 01/29/2013
  (from: 01/29/2013 until: 03/12/2015)
Ing. Martin Senčák - predseda predstavenstva
Vrakunská cesta 5916/2
Bratislava 821 06
From: 01/29/2013 Until: 02/16/2015
  (from: 03/13/2015 until: 03/12/2015)
Ing. Martina Verešová - Member of the Board of Directors
Vígľašská 11
Bratislava 851 07
From: 03/19/2018
  (from: 03/22/2018 until: 02/08/2021)
Ing. Martina Verešová - Member of the Board of Directors
Vígľašská 11
Bratislava 851 07
From: 03/19/2018 Until: 12/29/2020
  (from: 02/09/2021 until: 02/08/2021)
Ing. Martina Verešová - Chairman of the Board of Directors
Zuzany Chalupovej 8A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 12/30/2020
  (from: 02/09/2021 until: 08/04/2021)
Ing. Martina Verešová - Chairman of the Board of Directors
Zuzany Chalupovej 8A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 12/30/2020 Until: 02/18/2021
  (from: 08/05/2021 until: 08/04/2021)
JUDr. Ingrid Kolaříková , MBA - Chairman of the Board of Directors
Tománkova 2A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 07/21/2021 Until: 01/20/2022
  (from: 02/23/2022 until: 02/22/2022)
JUDr. Ingrid Kolaříková , MBA - Chairman of the Board of Directors
Tománkova 2A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 07/21/2021
  (from: 08/05/2021 until: 02/22/2022)
JUDr. Róbert Bátovský - Member of the Board of Directors
Záporožská 9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/21/2021 Until: 01/20/2022
  (from: 02/23/2022 until: 02/22/2022)
JUDr. Róbert Bátovský - Member of the Board of Directors
Záporožská 9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/21/2021
  (from: 08/05/2021 until: 02/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/09/2021)
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/12/2015 until: 02/08/2021)
Za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne.
  (from: 03/13/2015 until: 05/11/2015)
Na konanie a podpisovanie za spoločnosť je potrebný súhlas dvoch členov predstavenstva.
  (from: 01/29/2013 until: 03/12/2015)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 01/29/2013)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcie spoločnosti je obmedzená za podmienok určených právnymi predpismi a stanovami. Akciu spoločnosti nemožno previesť na inú osobu ako štát, zriadiť k nej záložné právo ani ho použiť na zabezpečenie záväzkov spoločnosti alebo iných osôb. Akcia spoločnosti nepodlieha výkonu rozhodnutia, ani exekúcii.
  (from: 01/29/2013)
Stockholder: 
Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava 837 52
  (from: 12/14/2021)
Slovenská republika - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava 837 52
  (from: 01/29/2013 until: 12/13/2021)
Supervisory board: 
Ing. Karol Zimmer
Belehradská 74/10
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 12/30/2020
  (from: 02/09/2021)
Ing. Peter Ferjančík - predseda
Nejedlého 3627/24
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 02
From: 12/30/2020
  (from: 12/14/2021)
Ing. Mgr. Róbert Mamrilla
Javorová 2871/1
Piešťany 921 01
From: 10/20/2021
  (from: 12/14/2021)
Mgr. Jozef Buček - člen dozornej rady
Slobody 21
Košice 040 11
From: 01/29/2013
  (from: 01/29/2013 until: 03/21/2018)
Mgr. Jozef Buček - člen dozornej rady
Slobody 21
Košice 040 11
From: 01/29/2013 Until: 03/19/2018
  (from: 03/22/2018 until: 03/21/2018)
Ing. Jozef Burian - člen dozornej rady
Suchodolinská 44
Košice 040 01
From: 01/29/2013
  (from: 01/29/2013 until: 03/21/2018)
Ing. Jozef Burian - člen dozornej rady
Suchodolinská 44
Košice 040 01
From: 01/29/2013 Until: 03/19/2018
  (from: 03/22/2018 until: 03/21/2018)
MUDr. Viliam Čislák - predseda dozornej rady
Južná trieda 2987/48D
Košice 040 01
From: 01/29/2013
  (from: 01/29/2013 until: 12/04/2014)
MUDr. Viliam Čislák - predseda dozornej rady
Južná trieda 2987/48D
Košice 040 01
From: 01/29/2013 Until: 11/07/2014
  (from: 12/05/2014 until: 12/04/2014)
JUDr. Vazil Hudák - člen dozornej rady
Mikulovská 801/9
Bardejov 058 01
From: 01/29/2013
  (from: 01/29/2013 until: 10/16/2015)
JUDr. Vazil Hudák - člen dozornej rady
Mikulovská 801/9
Bardejov 058 01
From: 01/29/2013 Until: 10/05/2015
  (from: 10/17/2015 until: 10/16/2015)
JUDr. Monika Jankovská - člen dozornej rady
Horný Šianec 39
Trenčín 911 01
From: 01/29/2013
  (from: 01/29/2013 until: 04/23/2018)
JUDr. Monika Jankovská - člen dozornej rady
Horný Šianec 39
Trenčín 911 01
From: 01/29/2013 Until: 01/29/2018
  (from: 04/24/2018 until: 04/23/2018)
JUDr. Monika Jankovská - člen dozornej rady
Horný Šianec 39
Trenčín 911 01
From: 04/17/2018
  (from: 04/24/2018 until: 11/19/2019)
JUDr. Monika Jankovská - člen dozornej rady
Horný Šianec 39
Trenčín 911 01
From: 04/17/2018 Until: 09/27/2019
  (from: 11/20/2019 until: 11/19/2019)
Mgr. Ivan Lesay , MA., PhD.
Ružová 1256/8
Šenkvice 900 81
From: 10/06/2015
  (from: 10/17/2015 until: 03/21/2018)
Mgr. Ivan Lesay , MA., PhD.
Ružová 1256/8
Šenkvice 900 81
From: 10/06/2015 Until: 09/23/2017
  (from: 03/22/2018 until: 03/21/2018)
Ing. Štefan Mesároš
Olivová 15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/11/2019
  (from: 11/20/2019 until: 08/04/2021)
Ing. Štefan Mesároš
Olivová 15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 10/11/2019 Until: 07/20/2021
  (from: 08/05/2021 until: 08/04/2021)
MUDr. Mário Mikloši
Šancová 4007/48
Bratislava 811 05
From: 11/07/2014
  (from: 12/05/2014 until: 03/21/2018)
MUDr. Mário Mikloši
Šancová 4007/48
Bratislava 811 05
From: 11/07/2014 Until: 10/25/2016
  (from: 03/22/2018 until: 03/21/2018)
prof. MUDr. Stanislav Špánik
Bartókova 4707/5
Bratislava 811 02
From: 10/26/2016
  (from: 03/22/2018 until: 11/20/2020)
prof. MUDr. Stanislav Špánik
Bartókova 4707/5
Bratislava 811 02
From: 10/26/2016 Until: 07/31/2020
  (from: 11/21/2020 until: 11/20/2020)
Ing. Jozef Vančo
Bojná 351
Bojná 956 01
From: 03/19/2018
  (from: 03/22/2018 until: 02/08/2021)
Ing. Jozef Vančo
Bojná 351
Bojná 956 01
From: 03/19/2018 Until: 12/29/2020
  (from: 02/09/2021 until: 02/08/2021)
Ing. Peter Ferjančík
Nejedlého 3627/24
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 02
From: 12/30/2020
  (from: 02/09/2021 until: 12/13/2021)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 19.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 1387/2012, Nz 57334/2012, NCRls 58307/2012 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/29/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2013.
  (from: 06/27/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 07.11.2014.
  (from: 12/05/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2015, Nz 7019/2015, NCRls 7224/2015 zo dňa 03.03.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2015.
  (from: 03/13/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
  (from: 05/12/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.10.2015.
  (from: 10/17/2015)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person