Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  400/B

Business name: 
Závody Medzinárodného dňa žien, š.p.
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1990)
Registered seat: 
Páričkova 18
Bratislava
  (from: 06/30/1989 until: 12/30/1990)
Identification number (IČO): 
35 775 076
  (from: 06/30/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 06/30/1989)
Date of deletion: 
12/31/1990
  (from: 02/11/1991)
Grounds for deleting: 
zrušenie splynutím
  (from: 02/11/1991)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/30/1989)
Ordinary capital: 
415 908 000 Sk
  (from: 10/20/1989 until: 12/30/1990)
Other legal facts: 
Rozhodnutím ministra priemyslu SR č. 112/1990 zo dňa 29.12.1990 na základe ust. § 15 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnych podnikoch s účinnosťou k 31.12.1990 bol zrušený bez likvidácie š.p. Práva a záväzky zrušeného š.p. a majetok v rozsahu určenom oceňovacím protokolom prechádzajú na novozaloženú akciovú spoločnosť Závody MDŽ a.s. VYMAZUJE SA: Závody medzinárodného dňa žien, š.p.
  (from: 12/31/1990)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person