Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2333/S

Business name: 
Mäsovýroba Nemce, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 05/31/1999 until: 12/22/2009)
Mäsovýroba Nemce, spol. s r.o.
  (from: 08/06/1996 until: 05/30/1999)
MYCOSPOL, spol. s r.o.
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Registered seat: 
Nemčianska cesta
Nemce 974 01
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Kynceľová 43
Banská Bystrica 974 00
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Identification number (IČO): 
31 619 177
  (from: 11/24/1994)
Date of entry: 
11/24/1994
  (from: 11/24/1994)
Person dissolved from: 
31.12.1998
  (from: 12/23/2009)
Date of deletion: 
12/23/2009
  (from: 12/23/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/23/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/24/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/24/1994 until: 12/22/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/24/1994 until: 12/22/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/24/1994 until: 12/22/2009)
výroba mäsa a mäsových výrobkov - (Mäsiarstvo a údenárstvo)
  (from: 11/24/1994 until: 12/22/2009)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/24/1994 until: 12/22/2009)
Partners: 
Ing. Ján Bonta
43
Kynceľová
Slovak Republic
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Ing. Ján Ďurík
45
Kynceľová
Slovak Republic
  (from: 11/24/1994 until: 05/11/1995)
Mgr. Ján Karabelly
Matuškova 20
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/24/1994 until: 05/11/1995)
Mgr. Ján Karebelly
Matuškova 20
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/12/1995 until: 08/05/1996)
Mgr. Ľubica Kováčová
Družby 16
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Peter Petrík
Rudhorská 20
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Ing. Ladislav Podlipný
47
Kynceľová
Slovak Republic
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Ing. Dušan Luby
Tulská 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/12/1995 until: 12/22/2009)
Jozef Saxa
Jesenského 19
Polomka
Slovak Republic
  (from: 05/12/1995 until: 12/22/2009)
Robert Maťovčík
Októbrová 1
Valaská
Slovak Republic
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Robert Maťovčík
Októbrová 1
Valaská
Slovak Republic
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Jaroslava Žúdelová
Tatranská 109
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Podlipný
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Ing. Ján Bonta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Ing. Ján Ďurík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 05/11/1995)
Peter Petrík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Mgr. Ľubica Kováčová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Mgr. Ján Karabelly
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 05/11/1995)
Ing. Dušan Luby
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1995 until: 12/22/2009)
Jozef Saxa
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1995 until: 12/22/2009)
Mgr. Ján Karebelly
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1995 until: 08/05/1996)
Robert Maťovčík
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Robert Maťovčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Jaroslava Žúdelová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/31/1999 until: 12/22/2009)
Individual managing director
  (from: 08/06/1996 until: 05/30/1999)
konatelia
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Ing. Ján Bonta
43
Kynceľová
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Ing. Ján Ďurík
45
Kynceľová
  (from: 11/24/1994 until: 05/11/1995)
Ing. Ladislav Podlipný
47
Kynceľová
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Robert Maťovčík
Októbrová 1
Valaská
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 05/31/1999 until: 12/22/2009)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/06/1996 until: 05/30/1999)
Každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne len pri záväzkoch nepresahujúcich základné imanie spoločnosti, v ostatných prípadoch rozhodujú spoločníci a za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia.
  (from: 11/24/1994 until: 08/05/1996)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 05/12/1995 until: 12/22/2009)
120 000 Sk
  (from: 11/24/1994 until: 05/11/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/1998
  (from: 05/31/1999)
 Liquidators:
Ing. Dušan Luby
Tulská 8
Banská Bystrica
Until: 12/23/2009
  (from: 05/31/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.11.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: 6396
  (from: 11/24/1994 until: 12/22/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.5.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: 6396
  (from: 05/12/1995 until: 12/22/2009)
Zapisuje sa Dodatok č. 2 schválený valným zhromaždením dňa 24.6.1996. Starý spis: S.r.o. 6396
  (from: 08/06/1996 until: 12/22/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.12.1998 bolo schválené zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie ku dňu 31.12.1998.
  (from: 05/31/1999 until: 12/22/2009)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person