Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  756/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TRICOM, akciová spoločnosť
  (from: 02/27/1996)
Registered seat: 
Sládkovičova 43
Banská Bystrica 974 00
  (from: 06/07/1999)
Identification number (IČO): 
31 723 268
  (from: 02/27/1996)
Date of entry: 
02/27/1996
  (from: 02/27/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/27/1996)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/16/1997)
veľkoobchod s výrobkami potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarskeho, papierenského, hutníckeho, železiarskeho, elektronického, elektrotechnického, sklárskeho, keramického, stavebného, drevospracujúceho, chemického, farmaceutického, automobilového priemyslu, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, poľnohospodársky priemysel, dopravu, stavebníctvo, nerastnými surovinami, drevom, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, kozmetikou, drogériou, nábytkom
  (from: 10/16/1997)
maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem výrobkov chemického a farmaceutického priemyslu
  (from: 10/16/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/16/1997)
prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
  (from: 10/16/1997)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 10/16/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/16/1997)
reklamné činnosti
  (from: 10/16/1997)
turistické chaty pre triedu *** - prechodné ubytovanie
  (from: 10/16/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/27/1996)
Pavol Adámek - člen
Šafárikova 12
Trenčín
  (from: 06/07/1999)
Želmíra Laššáková - predseda
Tulská 65
Banská Bystrica
  (from: 06/07/1999)
Vladimír Volanský - podpredseda
Bazovského 17
Bratislava
  (from: 06/07/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/27/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/27/1996)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/27/1996)
Supervisory board: 
Ing. Darina Balková - člen
Kuklovská 1
Bratislava
  (from: 02/27/1996)
Ing. Peter Slovák - člen
M.S. Trnavského 43
Cífer
  (from: 02/27/1996)
Ing. Ľubomír Švirloch - člen
Furdekova 5
Bratislava
  (from: 02/27/1996)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.11.1995 č. N 212/95, Nz 212/95, spísanej JUDr. Dagmar Rojkovou, notárkou v Bratislave, podľa zákona číslo 513/91 Zb. Spoločnosť preberá imanie, práva a záväzky spoločnosti TRICOM, spol. s r.o. so sídlom v Pinkovciach 77, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť.
  (from: 02/27/1996)
Zápisnica z VZ akcionárov zo dňa 14.7.1997 o zmene stanov a.s.
  (from: 10/16/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením 3.8.1998.
  (from: 01/19/1999)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person