Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  758/V

Business name: 
TIS, akciová spoločnosť Košice
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Registered seat: 
Jazerná 3
Košice 040 01
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Identification number (IČO): 
31 723 501
  (from: 03/15/1996)
Date of entry: 
03/15/1996
  (from: 03/15/1996)
Date of deletion: 
08/08/2006
  (from: 08/08/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/08/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/15/1996)
Capital: 
2 000 000 Sk
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: TIS, akciová spoločnosť Košice Sídlo: 040 01 Košice, Jazerná 3 IČO: 31 723 501 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 274/05 zo dňa 9.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.7.2006, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 08/08/2006)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person