Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  758/V

Business name: 
TIS, akciová spoločnosť Košice
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Registered seat: 
Jazerná 3
Košice 040 01
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Identification number (IČO): 
31 723 501
  (from: 03/15/1996)
Date of entry: 
03/15/1996
  (from: 03/15/1996)
Date of deletion: 
08/08/2006
  (from: 08/08/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/08/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/15/1996)
Objects of the company: 
stavebná činnosť-generálne a stredné opravy, rekonštrukcia stavieb, strešných plášťov a oceľových konštrukcií
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
nátery a protikorózne úpravy oceľových konštrukcií a energorozvodov
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
realizácia podlahových a strešných krytín
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
výroba náhradných strojárskych dielov, montáž a údržba strojov a ich zariadení
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
maliarske a natieračské práce
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
zámočníctvo
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
vykonávanie údržby stavieb
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
veľkoobchodná činnosť v odbore: čierny plech, drevo, stavebný materiál
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Ing. Rastislav Aschmann - predseda
Húskova 75
Košice
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Pavol Tóth - člen
Pajorova 12
Košice
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Ing. arch. Štefan Pacák - člen
Zimná 6
Košice
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Capital: 
2 000 000 Sk
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Supervisory board: 
Ing. arch. Juraj Koban - člen
Vihorlatská 11
Košice
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Ing. Peter Koči - člen
Agátova 41
Košice
  (from: 03/15/1996 until: 08/04/1997)
JUDr. Jozef Koľ - predseda
Toryšská 6
Košice
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Ing. Eugen Rogovský - člen
Sibír 52
Nový Smokovec
  (from: 08/05/1997 until: 08/07/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: TIS, akciová spoločnosť Košice Sídlo: 040 01 Košice, Jazerná 3 IČO: 31 723 501 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 274/05 zo dňa 9.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.7.2006, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 08/08/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 5. 3. 1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 03/15/1996 until: 08/07/2006)
Zápisnica z VZ o zmene orgánov spoločnosti zo dňa 20.5.1997.
  (from: 08/05/1997 until: 08/07/2006)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person