Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2715/R

Business name: 
CAMEA - computer Považská Bystrica, s.r.o.
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
Registered seat: 
Kukučínova 209/94-302
Považská Bystrica 017 01
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
Identification number (IČO): 
31 610 307
  (from: 07/11/1994)
Date of entry: 
07/11/1994
  (from: 07/11/1994)
Person dissolved from: 
14.7.2018
  (from: 10/19/2018)
Date of deletion: 
10/19/2018
  (from: 10/19/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/19/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/11/1994)
Objects of the company: 
obchod s kancelárskou technikou a elektronickými zariadeniami na spracovanie dát
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
Partners: 
Ing. Branislav Bateško
Prostejovská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Branislav Bateško
Prostejovská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Branislav Bateško
Prostejovská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Štefan Dutko
Robotnícka 289/5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Štefan Dutko
Robotnícka 289/5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Štefan Dutko
Robotnícka 289/5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Pavol Futej
141
Ražňany
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Pavol Futej
141
Ražňany
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Pavol Futej
141
Ražňany
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Marián Geci
262
Fintice
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Marián Geci
262
Fintice
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Marián Geci
262
Fintice
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Ján Hodák
Magurská 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Ján Hodák
Magurská 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Ján Hodák
Magurská 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Juraj Mikloš
Rozkvet 2000/1-15
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Juraj Mikloš
Rozkvet 2000/1-15
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Juraj Mikloš
Rozkvet 2000/1-15
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Branislav Bateško
Prostejovská 1
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Štefan Dutko
Robotnícka 289/5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Pavol Futej
141
Ražňany
Slovak Republic
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Marián Geci
262
Fintice
Slovak Republic
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Ján Hodák
Magurská 7
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Juraj Mikloš
Rozkvet 2000/1-15
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Branislav Bateško
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 400 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Štefan Dutko
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 800 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Pavol Futej
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 400 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Marián Geci
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 400 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Ján Hodák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 400 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Juraj Mikloš
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 800 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Branislav Bateško
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Štefan Dutko
Amount of investment: 126 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Pavol Futej
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Marián Geci
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Ján Hodák
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Juraj Mikloš
Amount of investment: 126 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Branislav Bateško
( peňažný vklad )
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Branislav Bateško
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 63 000 Sk
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Štefan Dutko
( peňažný vklad )
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Štefan Dutko
Amount of investment: 126 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 126 000 Sk
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Pavol Futej
( peňažný vklad )
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Pavol Futej
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 63 000 Sk
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Marián Geci
( peňažný vklad )
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Marián Geci
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 63 000 Sk
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Ján Hodák
( peňažný vklad )
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Ján Hodák
Amount of investment: 63 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 63 000 Sk
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Juraj Mikloš
( peňažný vklad )
  (from: 08/23/2000 until: 10/31/2006)
Ing. Juraj Mikloš
Amount of investment: 126 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 126 000 Sk
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
Ing. Marián Geci
261
Fintice
  (from: 07/11/1994 until: 10/31/2006)
Ing. Juraj Mikloš
Rozkvet 2000/1-15
Považská Bystrica
  (from: 07/11/1994 until: 10/31/2006)
Ing. Marián Geci
261
Fintice
From: 07/11/1994
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Ing. Juraj Mikloš
Rozkvet 2000/1-15
Považská Bystrica
From: 07/11/1994
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
Capital: 
504 000 Sk Paid up: 504 000 Sk
  (from: 11/01/2006 until: 10/18/2018)
160 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 03/11/1996)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/188/2016-21 zo dňa 06. júna 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2018 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť CAMEA – computer Považská Bystrica, s. r. o. so sídlom Kukučínova 209/94-32, 017 01 považská Bystrica, IČO 31 610 307, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2715/R.
  (from: 10/19/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 28.4.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5673
  (from: 07/11/1994 until: 10/18/2018)
Valné zhromaždenie, konané dňa 14.2.1996 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o.5673
  (from: 03/12/1996 until: 10/18/2018)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 20.7.2000.
  (from: 08/23/2000 until: 10/18/2018)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person