Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  151/B

Business name: 
Informačná technika, spol. s r.o. "v likvidácii "
  (from: 08/09/2016 until: 02/24/2017)
Informačná technika, spol. s r.o.
  (from: 04/27/2004 until: 08/08/2016)
Informačná technika spol. s r.o. skrátená forma i t, spol. s r.o.
  (from: 09/17/2002 until: 04/26/2004)
Informačná technika spol. s r.o. skrátená forma i t, spol. s r.o.
  (from: 10/11/1993 until: 09/16/2002)
Informačná technika spol. s r.o. skrátená forma i t, spol. s r.o.
  (from: 09/20/1990 until: 10/10/1993)
Registered seat: 
Odeská 37
Bratislava 821 06
  (from: 01/06/2007 until: 02/24/2017)
Svoradova 1
Bratislava 811 03
  (from: 09/17/2002 until: 01/05/2007)
Krmanova 10
Bratislava
  (from: 09/20/1990 until: 09/16/2002)
Identification number (IČO): 
00 684 295
  (from: 09/20/1990)
Date of entry: 
09/20/1990
  (from: 09/20/1990)
Person dissolved from: 
23.11.2016
  (from: 02/25/2017)
1.8.2016
  (from: 08/09/2016 until: 02/24/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 02/25/2017)
Date of deletion: 
02/25/2017
  (from: 02/25/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/25/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/20/1990)
Objects of the company: 
návrh, tvorba, úpravy, inštalácie a servis technického a programového vybavenia počítačov, ich periférií a ďalších elektronických zariadení
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
poskytovanie služieb v oblasti spracovania a distribúcie dát a informácií
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť, nákup a predaj v oblasti technického a programového vybavenia počítačov a ich periférií, ďalších elektronických zariadení vrátane ich doplnkového vybavenia, ako aj iného tovaru
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálnu licenciu /tovary, ktoré vyžadujú špeciálnu licenciu možno predávať len po jej získaní/
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
poskytovanie softwaru
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
montáž, údržba a oprava kancelárskej a reprodukčnej techniky, výp. tech.
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
zriaďovanie a servis zabezpečovacích zariadení
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
zahranično-obchodná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti predmetu činnosti spoločnosti
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
poskytovanie software
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
montáž, údržba, opravy kancelárskej reprodukčnej a výpočtovej techniky
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
montáž, oprava, údržba elektrických a elektronických zariadení
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
elektroinštalácie
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
sprostredkovanie v oblasti elektrotechnických prác
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
sprostredkovanie v oblasti elektrotechniky
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
zriaďovanie a servis zabezpečovacích zariadení
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
zahranično - obchodná činnosť a poskytovanie služieb v oblasti predmetu činnosti spoločnosti
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
montáž, údržba, oprava kancelárskej, reprodukčnej, výpočtovej techniky a počítačových sietí
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
automatizované spracovanie dát, poskytovanie software, poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
elektroinštalácie
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
montáž, oprava, údržba elektrických a elektronických zariadení, sprostredkovanie v oblasti elektrotechnikých prác, sprostredkovanie v oblasti elektrotechniky
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
zriaďovanie poplašných zariadení a ich opravy
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku
  (from: 02/01/1999 until: 09/10/2012)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
montáž, údržba, oprava kancelárskej, reprodukčnej, výpočtovej techniky a počítačových sietí
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
automatizované spracovanie dát, poskytovanie software, poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
elektroinštalácie
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
montáž, oprava, údržba elektrických a elektronických zariadení, sprostredkovanie v oblasti elektrotechnických prác, sprostredkovanie v oblasti elektrotechniky
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
poradenská a konzultačná činnosť pre projektovanie, inštalovanie, opravy a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 09/17/2002 until: 02/24/2017)
poradenská a konzultačná činnosť pre poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku
  (from: 09/17/2002 until: 02/24/2017)
poradenská a konzultačná činnosť pre montáž, opravy a údržbu elektrických a elektronických zariadení
  (from: 09/17/2002 until: 02/24/2017)
organizovanie kurzov, seminárov a školení v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/17/2002 until: 02/24/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/21/2005 until: 02/24/2017)
prevádzkovanie technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 09/11/2012 until: 02/24/2017)
Partners: 
Ing. Jozef Arvai
Heydukova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Arvai
Heydukova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Jozef Čapkovič
Javorová 6627/21
Trnava 917 05
Slovak Republic
  (from: 04/27/2004 until: 07/03/2013)
Ing. Jozef Čapkovič
Koniarekova 4
Trnava
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/26/2004)
Ing. Jozef Čapkovič
Koniarekova 4
Trnava
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Jozef Čapkovič
Koniarekova 4
Trnava
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Jozef Čapkovič
Koniarekova 4
Trnava
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Jozef Čapkovič
Koniarekova 4
Trnava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Jozef Čapkovič
Koniarekova 4
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Ing. Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Jozef Filo
Ondavská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Jozef Filo
Ondavská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Filo
Ondavská 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Rudolf Kadlečík
Lúčna 20
Trnava
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Rudolf Kadlečík
Na hlinách 33
Trnava
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Rudolf Kadlečík
Bethovenova 34
Trnava
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Rudolf Kadlečík
Bethovenova 34
Trnava
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Rudolf Kadlečík
Bethovenova 34
Trnava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Rudolf Kadlečík
Bethovenova 34
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Vladimír Kliment
Prostredná Môlča 34
Môlča
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Vladimír Kliment
Prostredná Môlča 34
Môlča
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Vladimír Kliment
34
Môlča
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Vladimír Kliment
34
Môlča
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Vladimír Kliment
34
Môlča
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Vladimír Kliment
34
Môlča
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Miroslav Kollár
Tatranská 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/26/2004)
Miroslav Kollár
Tatranská 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Miroslav Kollár
Májového povstania českého ľudu 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Miroslav Kollár
Májového povstania českého ľudu 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Miroslav Kollár
Májového povstania českého ľudu 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Miroslav Kollár
Májového povstania českého ľudu 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Miroslav Kosec
Horná Môlča 11
Môlča
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/26/2004)
Miroslav Kosec
Horná Môlča 11
Môlča
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Miroslav Kosec
11
Môlča
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Miroslav Kosec
11
Môlča
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Miroslav Kosec
11
Môlča
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Miroslav Kosec
11
Môlča
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Imrich Lazúr
Jazmínová 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 03/09/2010)
Imrich Lazúr
Jazmínová 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Imrich Lazúr
Jazmínova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Imrich Lazúr
Jazmínova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Imrich Lazúr
Jazmínova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Imrich Lazúr
Jazmínova 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Stanislav Lupták
Rybalkova 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 10/10/1993)
Ing. Peter Málik
Gercenova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Ing. Peter Málik
Gercenova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Peter Málik
Gercenova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Peter Málik
Gercenova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Peter Málik
Gercenova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Peter Málik
Gercenova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Miroslav Marček
Hodžova 20
Martin
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Ing. Miroslav Marček
Hodžova 20
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Miroslav Marček
Hodžova 20
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Miroslav Marček
Hodžova 20
Martin
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Miroslav Marček
Hodžova 20
Martin
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Miroslav Marček
Hodžova 20
Martin
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Miroslav Marek
Karpatské nám. 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Roland Nohel
Nejedlého 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Ján Nvota
Krmanova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Ing. Ján Nvota
Krmanova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Ján Nvota
Krmanova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Ján Nvota
Krmanova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Ján Nvota
Krmanova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Ján Nvota
Krmanova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Štefan Ondrišek
Tbiliská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Ing. Štefan Ondrišek
Tbiliská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Štefan Ondrišek
Tbiliská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Štefan Ondrišek
Tbiliská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Štefan Ondrišek
Tbiliská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Štefan Ondrišek
Tbiliská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Marián Polák
Tbiliská 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ľubomír Sivý
Buzulucká 17
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Ľubomír Sivý
Buzulucká 17
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ľubomír Sivý
8
Havaj
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ľubomír Sivý
8
Havaj
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ľubomír Sivý
8
Havaj
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ľubomír Sivý
8
Havaj
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Jozef Skubák
Gerlachovská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/09/2000 until: 04/20/2011)
Ing. Jozef Skubák
Gerlachovská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Jozef Skubák
Gerlachovská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Jozef Skubák
Gerlachovská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Jozef Skubák
Gerlachovská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Skubák
Gerlachovská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ladislav Venczel
Panenská 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo
Slovak Republic
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Rudolf Kadlečík
Lúčna 20
Trnava
Slovak Republic
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Vladimír Kliment
Prostredná Môlča 34
Môlča
Slovak Republic
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Ing. Peter Málik
Gercenova 33
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Ing. Miroslav Marček
Hodžova 20
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Ing. Štefan Ondrišek
Tbiliská 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Ľubomír Sivý
Čínska 8
Košice 040 13
Slovak Republic
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Ing. Jozef Skubák
Gerlachovská 18
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Miroslav Kollár
Terézie Vansovej 437/18
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 04/27/2004 until: 02/24/2017)
Miroslav Kosec
Horná Môlča 22
Môlča 974 06
Slovak Republic
  (from: 04/27/2004 until: 02/24/2017)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Nvota
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Marián Polák
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Stanislav Lupták
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 10/10/1993)
Ing. Roland Nohel
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ladislav Venczel
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ladislav Fazekas
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Jozef Filo
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Miroslav Marek
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Jozef Čapkovič
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Imrich Lazúr
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Jozef Arvai
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Ján Nvota
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ladislav Fazekas
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Filo
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Jozef Čapkovič
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Imrich Lazúr
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Arvai
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
Ing. Ján Nvota
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Ladislav Fazekas
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Jozef Filo
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Jozef Čapkovič
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Imrich Lazúr
Amount of investment: 45 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
Ing. Ján Nvota
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Ladislav Fazekas
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Jozef Čapkovič
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Imrich Lazúr
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 01/31/1999)
Ing. Jozef Čapkovič
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Ladislav Fazekas
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Imrich Lazúr
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Ján Nvota
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 49 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/08/2000)
Ing. Jozef Čapkovič
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 04/26/2004)
Ing. Ladislav Fazekas
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 04/26/2004)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 04/26/2004)
Imrich Lazúr
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Ing. Ján Nvota
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/09/2000 until: 03/18/2009)
Ing. Jozef Čapkovič
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 04/27/2004 until: 03/18/2009)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 04/27/2004 until: 03/18/2009)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 04/27/2004 until: 03/18/2009)
Ing. Ladislav Fazekas
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Imrich Lazúr
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 03/09/2010)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Ing. Ján Nvota
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Ing. Jozef Čapkovič
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 07/03/2013)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 1 626,5 EUR Paid up: 1 626,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 04/20/2011)
Ing. Ladislav Fazekas
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 1 789,15 EUR Paid up: 1 789,15 EUR
  (from: 04/21/2011 until: 07/03/2013)
Ing. Ladislav Fazekas
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Rudolf Kadlečík
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Vladimír Kliment
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Ing. Peter Málik
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Ing. Miroslav Marček
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Ing. Štefan Ondrišek
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Ľubomír Sivý
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Ing. Jozef Skubák
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Miroslav Kollár
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Miroslav Kosec
Amount of investment: 1 951,8 EUR Paid up: 1 951,8 EUR
  (from: 07/04/2013 until: 02/24/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
konatelia
  (from: 03/01/1993 until: 01/31/1999)
konatelia
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Ing. Ladislav Fazekaš
Revolucionárov 11
Malinovo 900 45
From: 07/29/2004
  (from: 09/01/2004 until: 10/07/2004)
Ing. Ján Nvota - riaditeľ spoločnosti
Krmanova 10
Bratislava
  (from: 03/01/1993 until: 08/31/2004)
Ing. Ján Nvota - riaditeľ spoločnosti
Krmanova 10
Bratislava
Until: 07/29/2004
  (from: 09/01/2004 until: 08/31/2004)
Ing. Štefan Ondrišek - zástupca riaditeľa spoločnosti
Tbiliská 25
Bratislava
  (from: 03/01/1993 until: 12/04/2014)
Ing. Štefan Ondrišek - zástupca riaditeľa spoločnosti
Tbiliská 25
Bratislava
Until: 11/06/2014
  (from: 12/05/2014 until: 12/04/2014)
Ing. Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo 900 45
From: 07/29/2004
  (from: 10/08/2004 until: 02/24/2017)
Ing. Peter Málik
Gercenova 33
Bratislava 851 01
From: 11/06/2014
  (from: 12/05/2014 until: 02/24/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú v plnom rozsahu, zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti vždy spoločne.
  (from: 12/05/2014 until: 02/24/2017)
Konatelia navonok zastupujú spoločnosť a podpisujú za ňu samostatne a neobmedzene.
  (from: 02/01/1999 until: 12/04/2014)
V mene spoločnosti konajú konatelia navonok a podpisujú za ňu konatelia, v zmysle čl. 9 Spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/01/1993 until: 01/31/1999)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene podpisujú Ing.Ján Nvota, riaditeľ spoločnosti, v čase jeho neprítomnosti Ing.Marián Polák, zástup- ca riaditeľa, Ing. Roland Nohel, prokurista spoločnosti vo veciach týkajúcich sa prevádzkovej činnosti, Ing. Štefan Ondrišek, Ing.Stanislav Lupták, Ing. Jozef Filo, Ing.Peter Málik, Rudolf Kadlečík, Ing.Marián Polák, Ľubomír Sivý, Ing.Jozef Skubák, Miroslav Kosec, Vladimír Kliment, Miroslav Kollár, Ing.Miroslav Marek, Jozef Čapkovič, Imrich Lazúr a Ing.Jozef Árvai sú oprávnení každý samostatne zastupovať spoločnosť pri uzatváraní objednávok a hospodárskych zmlúv do výšky 10 000,- Kčs.
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Capital: 
19 518 EUR Paid up: 19 518 EUR
  (from: 03/10/2010 until: 02/24/2017)
21 144,5 EUR Paid up: 21 144,5 EUR
  (from: 03/19/2009 until: 03/09/2010)
637 000 Sk
  (from: 01/09/1995 until: 03/18/2009)
630 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 01/08/1995)
620 000 Sk
  (from: 03/01/1993 until: 10/10/1993)
340 000 Sk
  (from: 09/20/1990 until: 02/28/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/01/2016
  (from: 08/09/2016)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Fazekas
Revolucionárov 11
Malinovo 900 45
From: 08/01/2016 Until: 02/25/2017
  (from: 08/09/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 08/09/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.09.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 220
  (from: 09/20/1990 until: 02/24/2017)
Spoločenská zmluva zo dňa 18.9.1990 prispôsobená Obchodnému zákonníku spoločenskou zmluvou zo dňa 6.7.1992. Starý spis: S.r.o. 220
  (from: 03/01/1993 until: 02/24/2017)
Dodatok č. 3 zo dňa 21.4.1993, ktorým sa mení spoločenská zmluva zo dňa 18.9.1990. Starý spis: S.r.o. 220
  (from: 10/11/1993 until: 02/24/2017)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 4 zo dňa 14.10.1994. Starý spis: S.r.o. 220
  (from: 01/09/1995 until: 02/24/2017)
Dodatok č. 5 zo dňa 3.3.1998, ktorým sa mení spoločenská zmluva zo dňa 18.9.1990.
  (from: 02/01/1999 until: 02/24/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2002.
  (from: 09/17/2002 until: 02/24/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.3.2004. Zmena obchodného mena z Informačná technika spol. s r.o. skrátená forma i t, spol. s r.o. na Informačná technika, spol. s r.o.
  (from: 04/27/2004 until: 02/24/2017)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.07.2004.
  (from: 09/01/2004 until: 02/24/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2005.
  (from: 04/21/2005 until: 02/24/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2006 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 01/06/2007 until: 02/24/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.209, 3.7.2009 a 2.10.2009.
  (from: 03/10/2010 until: 02/24/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.07.2004 - prevod obchodného podielu spoločníka
  (from: 04/21/2011 until: 02/24/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2014.
  (from: 12/05/2014 until: 02/24/2017)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person