Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  765/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
LESAFFRE Slovensko, a.s.
  (from: 02/04/2004)
LESAFFRE Trebišov, a.s.
  (from: 01/25/2001 until: 02/03/2004)
PLIVA Trebišov, a.s.
  (from: 12/15/1998 until: 01/24/2001)
FERMENTA, akciová spoločnosť Trebišov
  (from: 04/01/1996 until: 12/14/1998)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 5
Trnava 917 01
  (from: 02/04/2004)
Cukrovarská 35/26
Trebišov 075 01
  (from: 04/01/1996 until: 02/03/2004)
Identification number (IČO): 
31 724 701
  (from: 04/01/1996)
Date of entry: 
04/01/1996
  (from: 04/01/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/01/1996)
Objects of the company: 
výroba droždia a derivátov z droždia
  (from: 04/01/1996)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 04/01/1996)
výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov
  (from: 04/01/1996)
výroba tovaru z plastov
  (from: 04/01/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/01/1996)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, základné poľnohospodárske produkty, chemické výrobky, poľnohospodárske stroje, príslušenstvo a náradia, poľnohospodárske traktory
  (from: 04/01/1996)
prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel
  (from: 04/01/1996)
reklamná činnosť
  (from: 04/01/1996)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/01/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/03/1999)
Managing board
  (from: 12/15/1998 until: 05/02/1999)
Managing board
  (from: 02/28/1997 until: 12/14/1998)
Managing board
  (from: 04/01/1996 until: 02/27/1997)
MVDr. Peter Konrády - člen
Slánska 22
Prešov
  (from: 12/15/1998 until: 05/02/1999)
Ing. Miroslav Branik , CSc.
Cintorínska 2220/2
Trebišov
  (from: 04/01/1996 until: 12/14/1998)
Ing. Helena Čižmárová - člen
Hollého 1
Trebišov
  (from: 02/28/1997 until: 12/14/1998)
MUDr. Katarína Gaľová - člen
Hroncova 21
Košice
  (from: 05/03/1999 until: 01/02/2001)
MUDr. Katarína Gaľová - predseda
Hroncova 21
Košice
  (from: 12/15/1998 until: 05/02/1999)
Martin Halusek - predseda
Štefánikova 969/14
Košice - mestská časť Staré Mesto
  (from: 05/03/1999 until: 01/26/2000)
Ing. Ján Hohoš
Poľná 684/4
Sečovce
  (from: 04/01/1996 until: 12/14/1998)
Ing. Dionýz Jáger
17. novembra 1304/50
Trebišov
  (from: 04/01/1996 until: 02/27/1997)
Ing. Dionýz Jáger - predseda
17. novembra 1304/50
Trebišov
Until: 04/25/2002
  (from: 01/27/2000 until: 07/01/2002)
MVDr. Peter Konrády - člen
Slánska 22
Prešov
  (from: 05/03/1999 until: 01/02/2001)
Mgr. Pavel Poliak - člen
14
Dúbrava
  (from: 12/15/1998 until: 05/02/1999)
Ing. Milan Zbojovský - predseda
Vihorlatská 7228/18
Prešov
From: 04/25/2002 Until: 12/17/2002
  (from: 07/02/2002 until: 04/06/2003)
Ing. Martin Halusek - člen
Ivane Brlčič Mažuranič č. 82
Záhreb 10 000
Chorvátska republika
From: 07/17/2000
  (from: 07/02/2002)
Jérome Pierre Claudie Lebriez - predseda
Moravská Huzová 6
Štěpánov 783 13
Česká republika
From: 12/17/2002
  (from: 04/07/2003)
Mehdi Ouazzani - člen
Rue des Bergeronnettes 4
Ghislenghien 7822
Belgicko
From: 12/17/2002
  (from: 04/07/2003)
Ing. Martin Halusek - člen
Ivane Brlčič Mažuranič č. 82
Záhreb 10 000
Chorvátska republika
  (from: 01/03/2001 until: 07/01/2002)
Jérome Pierre Claudie Lebriez - člen
Krapkova 44
Olomouc
Česká republika
From: 04/25/2002 Until: 12/17/2002
  (from: 07/02/2002 until: 04/06/2003)
Jean Francois Sinagra - člen
54 Rue DV General de Gaulle
Mons-en-Baroeul
Francúzko
Until: 04/25/2002
  (from: 01/03/2001 until: 07/01/2002)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/03/1999)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/15/1998 until: 05/02/1999)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/28/1997 until: 12/14/1998)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/01/1996 until: 02/27/1997)
Capital: 
136 500 000 Sk Paid up: 136 500 000 Sk
  (from: 07/02/2002)
136 500 000 Sk
  (from: 01/25/2001 until: 07/01/2002)
55 840 000 Sk
  (from: 09/11/1997 until: 01/24/2001)
53 590 000 Sk
  (from: 02/28/1997 until: 09/10/1997)
1 000 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 02/27/1997)
Shares: 
Number of shares: 5584
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/27/2000)
Number of shares: 8066
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/25/2001)
Number of shares: 5584
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/11/1997 until: 01/26/2000)
Number of shares: 5359
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/28/1997 until: 09/10/1997)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 02/27/1997)
Stockholder: 
KVASAC d. o. o.
Prilaz Baruna Filipoviča 25
Záhreb
Chorvátska republika
  (from: 07/02/2002)
Supervisory board: 
Ing. Ivana Károlyiová - člen
T. G. Masaryka 211
Trebišov
From: 04/25/2002
  (from: 07/02/2002)
Ing. Iveta Beslerová
Varichovská 72
Trebišov
  (from: 02/28/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Helena Čižmárová
Hollého 1
Trebišov
  (from: 04/01/1996 until: 02/27/1997)
JUDr. Ondrej Havrilko
Šafárikova 772
Trebišov
  (from: 04/01/1996 until: 12/14/1998)
Ing. Dionýz Jáger - člen
17. novembra 1304/50
Trebišov
  (from: 02/28/1997 until: 12/14/1998)
Ing. Marián Krišš
Trnavská 2238/5
Trebišov
  (from: 04/01/1996 until: 12/14/1998)
Ing. Anna Vašková - člen
9.mája 17
Michalovce
Until: 04/25/2002
  (from: 12/15/1998 until: 07/01/2002)
Lucien Lesaffre - člen
141 bis, rue Gabriel Péri F
Marq-en-Baroeul 597 00
Francúzko
From: 07/17/2000
  (from: 07/02/2002)
Alain de Gouy - predseda
86 rue du Trie
Hem 595 10
Francúzsko
From: 12/17/2002
  (from: 04/07/2003)
Ivan Cerovečki - člen
A.T.Mimare 10
Zahreb
Chorvátska republika
  (from: 12/15/1998 until: 01/02/2001)
Lucien Lesaffre - člen
141 bis, rue Gabriel Péri F
Marq-en-Baroeul 597 00
Francúzko
  (from: 01/03/2001 until: 07/01/2002)
Darko Marinac - predseda
Ilica 219a
Zahreb
Chorvátska republika
  (from: 12/15/1998 until: 01/02/2001)
Mehdi Ouazzani - predseda
Beregszasz u. 80
Budapest H-1118
Maďarská republika
From: 07/17/2000 Until: 12/17/2002
  (from: 07/02/2002 until: 04/06/2003)
Mehdi Ouazzani - predseda
Beregszasz u. 80
Budapest H-1118
Maďarská republika
  (from: 01/03/2001 until: 07/01/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27. 3. 1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 04/01/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.7.1996.
  (from: 02/28/1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 23. 7. 1997.
  (from: 09/11/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.8.1998.
  (from: 12/15/1998)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 23.3.1999.
  (from: 05/03/1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 17.12.1999 podľa z.č. 127/99 Z.z.
  (from: 01/27/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 17.7.2000.
  (from: 01/03/2001)
Zmena stanov zo dňa 14.11.2000 vo forme notárskej zápisnice N 519/2000, Nz 512/2000. Zmena obchodného mena z "PLIVA Trebišov, a.s." prevedená k 25.1.2001.
  (from: 01/25/2001)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 25.4.2002.
  (from: 07/02/2002)
Zápisnica z mimoriadneho VZ a.s. zo dňa 17. 12. 2002.
  (from: 04/07/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 12.1.2004.
  (from: 02/04/2004)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person