Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1412/T

Business name: 
GALANTATERM spol. s r.o.
  (from: 08/04/1995)
Registered seat: 
Vodárenská ul. č. 1608/1
Galanta 924 01
  (from: 01/19/1998)
Identification number (IČO): 
34 125 566
  (from: 08/04/1995)
Date of entry: 
08/04/1995
  (from: 08/04/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/04/1995)
Objects of the company: 
komplexné využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné, poľnohospodárske účely
  (from: 08/04/1995)
výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 08/04/1995)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/04/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/04/1995)
Partners: 
SLOVGEOTERM a.s. IČO: 31 335 365
Mlynské Nivy 42
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 01/26/2007)
MESTO GALANTA IČO: 00 305 936
Nová Doba 1408
Galanta 924 01
Slovak Republic
  (from: 01/26/2007)
Orkuveita Reykjavíkur
Baejarhals 1.
Reykjavík 110
Republic of Iceland
  (from: 10/13/2003)
SPP Infrastructure, a. s.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 825 11
Slovak Republic
  (from: 06/26/2014)
Contribution of each member: 
SLOVGEOTERM a.s.
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 10/01/2009)
Orkuveita Reykjavíkur
Amount of investment: 149 373 EUR Paid up: 149 373 EUR
  (from: 10/01/2009)
MESTO GALANTA
Amount of investment: 2 572 795 EUR Paid up: 2 572 795 EUR
  (from: 10/01/2009)
SPP Infrastructure, a. s.
Amount of investment: 580 894 EUR Paid up: 580 894 EUR
  (from: 06/26/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/06/2000)
Ing. Miklós Kocskovics
282
Kráľov Brod 925 41
From: 04/06/2018
  (from: 05/15/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konateľ koná samostatne
  (from: 05/16/2019)
Capital: 
3 319 659 EUR Paid up: 3 319 659 EUR
  (from: 10/01/2009)
Supervisory board: 
Ing. Oto Halás
Palisády 39
Bratislava 811 06
From: 11/01/2011
  (from: 11/24/2011)
Ing. Roland Karkó
Javorová 5770/11
Pezinok 902 01
From: 11/01/2014
  (from: 12/12/2014)
MUDr. Ervín Chomča
Nemocničná 613/41
Galanta 924 01
From: 09/10/2021
  (from: 10/27/2021)
Dr. Einar Gunnlaugsson
Vesturas 32
Reykjavik
Islandská republika
  (from: 07/06/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 20.12.1994 v znení dodatku č. 1 k nej zo dňa 08.05.1995 v zmysle § 24, § 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a dodatkov. Stary spis: S.r.o. 4307
  (from: 08/04/1995)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.1997. Zmena sídla spoločnosti z Galanta, Nová Doba 1408 na Galanta, ul. Vodárenská č. 1608/1.
  (from: 01/19/1998)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.1997.
  (from: 04/01/1998)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person