Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  1485/B

Business name: 
BEVOX
  (from: 09/01/1990 until: 07/11/1991)
Place of business: 
Bratislava
  (from: 09/01/1990 until: 07/11/1991)
Identification number (IČO): 
11 890 061
  (from: 09/01/1990)
Date of entry: 
09/01/1990
  (from: 09/01/1990)
Date of deletion: 
07/12/1991
  (from: 10/01/1991)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/01/1991)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 09/01/1990)
Other legal facts: 
Obvodný úrad Bratislava 3 - živnostenské odd. rozhodnutím č.j. ŽO/2725/91-Za zo dňa 12.7.1991 podľa § 11 dos. 1 písm. c./ Zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov zrušil registráciu podnikateľa Martina Benku, trvale bytom Bratislva, Prešovská 30, stým, že podľa § 11 ods. 4 cit. zák. stanovil lehotu na ukončenie podnikania termínom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie. v y m a z u j e s a : firma BEVOX.
  (from: 07/12/1991)
Date of updating data in databases:  07/21/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person