Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1414/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BOST s.r.o.
  (from: 07/06/1993)
Registered seat: 
Matejovec 535
Krajné 916 16
  (from: 03/19/2008)
Vrbovská cesta 2617/102
Piešťany 921 72
  (from: 07/06/1993 until: 03/18/2008)
Identification number (IČO): 
31 439 241
  (from: 07/06/1993)
Date of entry: 
07/06/1993
  (from: 07/06/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/06/1993)
Objects of the company: 
obchodná, sprostredkovateľská a zasielateľská činnosť pre elektrotechnické a elektronické výrobky, zariadenia a ich jednotlivé časti a pre priemyselný a spotrebný tovar
  (from: 07/06/1993)
zabezpečenie služieb v oblasti výpočtovej techniky - hardware a software /vývoj a predaj/
  (from: 07/06/1993)
marketingové, poradenské, konzultačné a školiace služby širokého rozsahu
  (from: 07/06/1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/06/1993)
zabezpečenie služieb v oblasti certifikácie a overovaní akosti výrobkov v elektrotechnickej výrobe
  (from: 07/06/1993)
zahraničnoobchodná činnosť
  (from: 07/06/1993)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
  (from: 07/06/1993)
prevádzkovanie skladového hospodárstva a konsignačného skladu
  (from: 07/06/1993)
výroba elektrických prístrojov
  (from: 11/10/1998)
výroba náradia a mechanických zariadení, kovoobrábanie, výroba nástrojov, zámočníctvo
  (from: 11/10/1998)
maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/10/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 11/10/1998)
Partners: 
Roland Kušnír
Matejovec 535
Krajné 916 16
Slovak Republic
  (from: 03/19/2008)
RNDr. Ľudovít Boleček
35
Veľké Orvište
Slovak Republic
  (from: 11/10/1998 until: 09/24/2000)
RNDr. Ľudovít Boleček
35
Veľké Orvište
Slovak Republic
  (from: 04/15/1996 until: 11/09/1998)
RNDr. Ľudovít Boleček
35
Veľké Orvište
Slovak Republic
  (from: 02/23/1996 until: 04/14/1996)
RNDr. Ľudovít Boleček
35
Veľké Orvište
Slovak Republic
  (from: 08/07/1995 until: 02/22/1996)
RNDr. Ľudovít Boleček
35
Veľké Orvište
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
Slovak Republic
  (from: 11/10/1998 until: 09/24/2000)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
Slovak Republic
  (from: 04/15/1996 until: 11/09/1998)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
Slovak Republic
  (from: 02/23/1996 until: 04/14/1996)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
Slovak Republic
  (from: 08/07/1995 until: 02/22/1996)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
Ing. Dušan Obert
M. Bela 29
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
Ing. Rudolf Sakmár
E.F.Scherera 4797
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 02/23/1996 until: 04/14/1996)
Ing. Rudolf Sakmár
E.F.Scherera
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 08/07/1995 until: 02/22/1996)
Ing. Rudolf Sakmár
E.F.Scherera
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
Slovak Republic
  (from: 09/25/2000 until: 03/18/2008)
Contribution of each member: 
Roland Kušnír
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/19/2008)
Ing. Dušan Obert
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
Ing. Rudolf Sakmár
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
RNDr. Ľudovít Boleček
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 14 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
Ing. Dušan Kováč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
Ing. Rudolf Sakmár
Amount of investment: 41 000 Sk Paid up: 19 000 Sk
  (from: 08/07/1995 until: 02/22/1996)
RNDr. Ľudovít Boleček
Amount of investment: 41 000 Sk Paid up: 19 000 Sk
  (from: 08/07/1995 until: 02/22/1996)
Ing. Dušan Kováč
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 19 000 Sk
  (from: 08/07/1995 until: 02/22/1996)
Ing. Rudolf Sakmár
Amount of investment: 41 000 Sk Paid up: 19 000 Sk
  (from: 02/23/1996 until: 04/14/1996)
RNDr. Ľudovít Boleček
Amount of investment: 41 000 Sk Paid up: 19 000 Sk
  (from: 02/23/1996 until: 04/14/1996)
Ing. Dušan Kováč
Amount of investment: 43 000 Sk Paid up: 19 000 Sk
  (from: 02/23/1996 until: 04/14/1996)
RNDr. Ľudovít Boleček
Amount of investment: 62 000 Sk Paid up: 28 000 Sk
  (from: 04/15/1996 until: 11/09/1998)
Ing. Dušan Kováč
Amount of investment: 63 000 Sk Paid up: 29 000 Sk
  (from: 04/15/1996 until: 11/09/1998)
RNDr. Ľudovít Boleček
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 09/24/2000)
Ing. Dušan Kováč
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 09/24/2000)
Ing. Dušan Kováč
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/25/2000 until: 03/18/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/25/2000)
konatelia
  (from: 07/06/1993 until: 09/24/2000)
Roland Kušnír
Matejovec 535
Krajné 916 16
From: 03/03/2008
  (from: 03/19/2008)
RNDr. Ľudovít Boleček
35
Veľké Orvište
  (from: 07/06/1993 until: 02/22/1996)
RNDr. Ľudovít Boleček
35
Veľké Orvište
  (from: 02/23/1996 until: 09/24/2000)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
  (from: 07/06/1993 until: 02/22/1996)
Ing. Dušan Obert
M. Bela 29
Piešťany
  (from: 07/06/1993 until: 08/06/1995)
Ing. Rudolf Sakmár
E.F.Scherera
Piešťany
  (from: 07/06/1993 until: 02/22/1996)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
Until: 03/03/2008
  (from: 03/19/2008 until: 03/18/2008)
Ing. Dušan Kováč
258
Trebatice
  (from: 02/23/1996 until: 03/18/2008)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/25/2000)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 07/06/1993 until: 09/24/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/10/1998)
125 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 11/09/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.6.1993 podľa §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 4316
  (from: 07/06/1993)
Zmena spoločenskej zmluvy č. 2 a č. 3 zo dňa 10.02.1995. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.02.1995. Stary spis: S.r.o. 4316
  (from: 08/07/1995)
Zmena č.4 zo dňa 30.08.1995, spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 4316
  (from: 02/23/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi spoločníkmi zo dňa 13.03.1996. Zmena č. 5 zo dňa 13.03.1996 spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 4316
  (from: 04/15/1996)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/1998 Z.z. dodatkom zo dňa 26.10.1998.
  (from: 11/10/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.05.2000. Zmena spoločenskej zmluvy č. 8 zo dňa 18.05.2000.
  (from: 09/25/2000)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person