Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1022/N

Business name: 
DUMA plus, s.r.o.
  (from: 03/04/2004)
Registered seat: 
Hlboká 34
Levice 934 01
  (from: 03/04/2004)
Identification number (IČO): 
31 410 545
  (from: 03/25/1992)
Date of entry: 
03/25/1992
  (from: 03/25/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/25/1992)
Objects of the company: 
zváračské práce
  (from: 02/02/1995)
natieracie práce a izolácie striech
  (from: 02/02/1995)
predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva
  (from: 02/02/1995)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/04/2004)
zámočnícke práce
  (from: 03/04/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2004)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2004)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/04/2004)
zemné výkopové a demolačné práce
  (from: 03/04/2004)
predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov
  (from: 03/04/2004)
omietkárske práce
  (from: 03/04/2004)
montáž sadrokartónu
  (from: 03/04/2004)
maliarske práce
  (from: 03/04/2004)
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  (from: 03/04/2004)
Partners: 
Juraj Petrovič ml.
Pri Tehelni 2
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Juraj Petrovič ml.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/04/2004)
Juraj Petrovič
Saratovská 71
Levice
From: 01/17/2003
  (from: 06/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/04/2004)
Procuration: 
Juraj Petrovič
Saratovská 71
Levice
  (from: 05/23/2022)
Prokurista koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a dodatok "prokurista". V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich a oprávnenie podpisovať za spoločnosť pri nadobúdaní nehnuteľností.
  (from: 03/04/2004)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/20/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.2.1992 podľa zák. č. 513/1991 Zb. Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 1 zo dňa 07.09.1994. Stary spis: S.r.o. 2844
  (from: 02/02/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.1997. Dodatok č. 2 zo dňa 22.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/03/1999)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 9.1.2001. Dodatok č. 3 zo dňa 12.1.2001 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Pod Urbanom 25, Levice, na: Dolná Seč 241.
  (from: 03/27/2001)
Novácia spoločenskej zmluvy zo dňa 17.01.2003 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Dodatok č. 1 spoločenskej zmluvy zo dňa 24.01.2003. Dodatok č. 2 spoločenskej zmluvy zo dňa 07.02.2003. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z MONZA spol. s r.o. na DUMA plus, s.r.o., sídlo spoločnosti bolo zmenené z Dolná Seč 241 na Levice, Hlboká 34. Deň vzniku funkcie prokuristu Juraja Petroviča: 04.03.2004.
  (from: 03/04/2004)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person