Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  164/B

Business name: 
MEDEXPRES spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 08/25/1993 until: 03/20/2003)
" MEDEXPRES " spol.s r.o.
  (from: 10/22/1990 until: 08/24/1993)
Registered seat: 
Lermontovova 10
Bratislava
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
Identification number (IČO): 
00 685 291
  (from: 10/22/1990)
Date of entry: 
10/22/1990
  (from: 10/22/1990)
Person dissolved from: 
21. 3. 2003
  (from: 03/21/2003)
Date of deletion: 
03/21/2003
  (from: 03/21/2003)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/21/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/1990)
Objects of the company: 
Prednášková činnosť zameraná na metodológiu výskumu,štatistické spracovanie dát,prezentáciu a publikáciu dát
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
Poradenská a sprostredkovateľská činnosť :
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
sprostredkovanie a poskytovanie informácii vo vede / rešeršná činnosť / a technike / prístrojové vybavenie, chemikálie, laboratórne sety/
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
sprostredkovanie kontaktov v oblasti výskumu a prístrojovej techniky a ich organizačné a materiálové zabezpečenie
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
poskytovanie konzultačných služieb v oblasti odbornej publikačnej a prednáškovej činnosti
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
poskytovanie poradenských služieb pre zdravý spôsob života,výživy a pohybovej aktivity
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
dovoz, vývoz, výroba a distribúcia interiérových prvkov
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/2003)
distribúcia, predaj a výroba kníh
  (from: 12/31/1991 until: 03/20/2003)
Partners: 
MUDr. Eva Ďurechová
Červenej armády 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
Ing. arch. Juraj Fecanin
Lermontovova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
MUDr. Natália Fetkovská,CSc.
Lermontovova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
JUDr. Ján Gabriž
Červenej armády 40
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
MUDr. Ján Gojler
Ľudové námestie 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
Contribution of each member: 
MUDr. Natália Fetkovská,CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
MUDr. Eva Ďurechová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
MUDr. Ján Gojler
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
Ing. arch. Juraj Fecanin
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
JUDr. Ján Gabriž
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/25/1993 until: 03/20/2003)
konatelia
  (from: 10/22/1990 until: 08/24/1993)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 08/25/1993 until: 03/20/2003)
Spoločnosť zastupuje a ňu podpisuje výkonný vedúci / riaditeľ /. Podpisovanie sa vykonáva tak, že výkonnývedúci / riaditeľ / pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti.
  (from: 10/22/1990 until: 08/24/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ján Gabriž
Turnianska 1
Bratislava
  (from: 08/25/1993 until: 03/20/2003)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia spoločníkov zo dňa 21.03.1995, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie a správa likvidátora o priebehu likvidácie. Súhlas príslušného správcu dane s výmazom z obchodného registra udelený dňa 18.2.2002. V Y M A Z U J E S A : spoločnosť MEDEXPREDS spol. s.r.o. v likvidácii, Lermontovova 10, Bratislava, IČO: 00 685 291 zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 164/B v celom rozsahu.
  (from: 03/21/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.10.1990 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Hosp.zák. Stary spis: S.r.o. 236
  (from: 10/22/1990 until: 03/20/2003)
Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 20.12.1992, kde sa spoločníci dohodli o vstupe spoločnosti do likvidácie. Stary spis: S.r.o. 236
  (from: 08/25/1993 until: 03/20/2003)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person