Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20015/B

Business name: 
MLM, spol. s r.o.
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Registered seat: 
Polianky 9
Bratislava
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Identification number (IČO): 
17 311 977
  (from: 05/13/1991)
Date of entry: 
05/08/1991
  (from: 05/13/1991)
Person dissolved from: 
12.6.2006
  (from: 08/11/2006)
Date of deletion: 
05/16/2007
  (from: 05/16/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/16/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/13/1991)
Objects of the company: 
strojárenska výroba a drevovýroba
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
stavebná činnosť, údrža a rekonštrukcie nehnuteľností
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
marketingové informácie, služby konzultačné poradenské a leasingové
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
servisná činnosť v oblasti strojárstva a elektroniky
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
predaj dopravných prostriedkov a jeho sprostredkovanie
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
dovoz a vývoz tovaru a jeho sprostredkovanie s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
sprostredkovanie výrobných činností, kontaktov medz partnermi
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Partners: 
Ing. Ladislav Mišurda
P. Horova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Dr. Ivan Majer
Belinského 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Ľudovít Líška
Černého 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Mišurda
Amount of investment: 34 000 Sk
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Dr. Ivan Majer
Amount of investment: 34 000 Sk
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Ľudovít Líška
Amount of investment: 34 000 Sk
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Ing. Ladislav Mišurda
P. Horova 26
Bratislava
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Dr. Ivan Majer
Belinského 9
Bratislava
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Ľudovít Líška
Černého 9
Bratislava
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú spoločníci navzájom. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tým spôsobom, že k vytlačenému alebo vypísanému názvu spoločnosti sa pripája podpis spoločníka s dodatkom, že ide o spoločníka firmy. Každý zo spoločníkov je oprávnený uzatvárať kontrakty samostatne len do výšky 500 000,- Sk. Nad túto sumu sa vyžaduje podpis najmenej dvoch spoločníkov.
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I v Bratislave 34Exre/951/2005 zo dňa 31.05.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2006 súd zrušuje obchodnú spoločnosť MLM, spol. s r.o., so sídlom Polianky 9, Bratislava, IČO: 17 311 977, zapísanú v odd. Sro, vo vložke č. 20015/B bez likvidácie.
  (from: 05/16/2007)
Starý spis: 1255 Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.5.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 05/13/1991 until: 05/15/2007)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 31.5.2006 č.k. 34 Exre/951/2005 - 24, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.6.2006 bola obchodná spoločnosť MLM, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 08/11/2006 until: 05/15/2007)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person