Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20064/B

Business name: 
C A M E L T O U R , spol. s r.o.
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Registered seat: 
Bratislava-Ivánka /prevádzkova budova letiska/
Bratislava
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Identification number (IČO): 
00 685 861
  (from: 11/15/1990)
Date of entry: 
11/15/1990
  (from: 11/15/1990)
Person dissolved from: 
2. 4. 2008
  (from: 05/21/2008)
Date of deletion: 
05/21/2008
  (from: 05/21/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/21/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/1990)
Objects of the company: 
príprava, organizovanie a predaj turistických zájazdov a služieb v rámci domáceho, pasívneho a aktívneho cestovného ruchu
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
sprostredkovanie autobusovej, vlakovej, lodnej a leteckej prepravy účastníkov cestovného ruchu
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
prenajímanie osobných vozidiel s vodičom i bez vodiča
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
sprostredkovanie a prevádzkovanie ubytovacích a stravovacích služieb
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
organizovanie a zabezpečovanie služieb v rámci kongresovej turistiky
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
organizovanie a zabezpečovanie služieb v rámci loveckej (poľovníckej a rybárskej) turistiky
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
organizovanie a zabezpečovanie sprievodcovských a sekretárskych služieb
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
organizovanie a zabezpečovanie kúpeľných pobytov
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
zabezpečovanie prevádzkovania duty-free predajní v ČSFR
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Partners: 
Ing. Juraj Petrula
Ulbrichtova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Prof. Juraj Nemec
Sibírska 30
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Janka Panenková
Mánesovo nám. 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Zuzana Lukáčová
Odborárske nám. 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Heribert Michlmayer
Vivaldigasse 2/13/3/15
Viedeň
Republic of Austria
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Petrula
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Prof. Juraj Nemec
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Janka Panenková
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Zuzana Lukáčová
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Heribert Michlmayer
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Ing. Juraj Petrula
Ulbrichtova 5
Bratislava
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ spoločnosti Ing. Juraj Petrula.
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.02.2008 č.k. 32 Exre/959/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2008 súd zrušuje obchodnú spoločnosť CAMEL TOUR, spol. s r.o., so sídlom Bratislava - Ivánka, IČO 00 685 861, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 20064/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť CAMEL TOUR, spol. s r.o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 21.05.2008.
  (from: 05/21/2008)
Stary spis: S.r.o. 341 Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.9.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák. č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 173/1988 Zb., o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.
  (from: 11/15/1990 until: 05/20/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.2.2008 o zrušení spoločnosti bez likvidácie.
  (from: 05/15/2008 until: 05/20/2008)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person