Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  181/B

Business name: 
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, spoločnosť s r.o.
  (from: 05/11/1993 until: 07/16/2000)
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, spoločnosť s.r.o
  (from: 10/17/1990 until: 05/10/1993)
Registered seat: 
Vajnorská 137
Bratislava 831 04
  (from: 11/29/1996 until: 07/16/2000)
Tomášikova 54
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 11/28/1996)
Identification number (IČO): 
00 684 996
  (from: 10/17/1990)
Date of entry: 
10/17/1990
  (from: 10/17/1990)
Person dissolved from: 
17.7.2000
  (from: 07/17/2000)
Date of deletion: 
07/17/2000
  (from: 07/17/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/17/1990)
Objects of the company: 
rozširovanie domácich a zahraničných denníkov, periodík a primtových výrobkov akéhokoľvek druhu
  (from: 10/17/1990 until: 05/10/1993)
nákup a predaj dodatkového sortimentu, predovšetkým tabakových výrobkov
  (from: 10/17/1990 until: 05/10/1993)
nákup a predaj, distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 05/11/1993 until: 07/16/2000)
nákup a predaj dodatkového sortimentu, predovšetkým tabakových výrobkov
  (from: 05/11/1993 until: 07/16/2000)
Partners: 
V - GROUP, spol. s r.o. IČO: 35 779 756
Sasinkova 5
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 04/05/2000 until: 07/16/2000)
ZK PLUS s.r.o. IČO: 35 745 673
Dobrovičova 13
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 04/05/2000 until: 07/16/2000)
SLOV COUPON, a.s. IČO: 30 842 000
Pekná cesta 6
Bratislava 834 04
Slovak Republic
  (from: 03/05/1998 until: 07/16/2000)
ZK PLUS s.r.o. IČO: 35 745 673
Dobrovičova 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/21/2000 until: 04/04/2000)
ALFA Invest, spol. s r.o. IČO: 35 721 391
Vajnorská 137
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 11/26/1997 until: 03/04/1998)
K u. K Medienbeteiligungsgesellschaft m.b.H. Co. KG
Muthgasse 2
Wien 1190
Republic of Austria
  (from: 10/01/1992 until: 11/25/1997)
Mediaprint Zeitungsvertriebs GmbH and CO.K.G
Muthgasse 2
Wien 1191
Republic of Austria
  (from: 10/17/1990 until: 09/30/1992)
Dipl.Ing. Ivan Kaufmann
Mudroňova 70
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/17/1990 until: 11/25/1997)
Pavol Pavlík
Mudroňova 20
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 03/05/1998 until: 01/20/2000)
Pavel Pavlík
Mudroňova 42
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/17/1990 until: 11/25/1997)
Contribution of each member: 
Dipl.Ing. Ivan Kaufmann
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 10/17/1990 until: 11/25/1997)
Pavel Pavlík
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 10/17/1990 until: 11/25/1997)
Mediaprint Zeitungsvertriebs GmbH and CO.K.G
Amount of investment: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 10/17/1990 until: 09/30/1992)
K u. K Medienbeteiligungsgesellschaft m.b.H. Co. KG
Amount of investment: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 10/01/1992 until: 11/25/1997)
ALFA Invest, spol. s r.o.
Amount of investment: 4 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 11/26/1997 until: 03/04/1998)
Pavol Pavlík
Amount of investment: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 03/05/1998 until: 01/20/2000)
SLOV COUPON, a.s.
Amount of investment: 2 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 03/05/1998 until: 07/16/2000)
ZK PLUS s.r.o.
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 01/21/2000 until: 04/04/2000)
ZK PLUS s.r.o.
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/05/2000 until: 07/16/2000)
V - GROUP, spol. s r.o.
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/05/2000 until: 07/16/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/15/1998 until: 07/16/2000)
Individual managing director
  (from: 10/01/1992 until: 07/14/1998)
konatelia
  (from: 10/17/1990 until: 09/30/1992)
Pavel Pavlík
  (from: 10/01/1992 until: 02/10/1998)
Pavel Pavlík
Mudroňova 20
Bratislava - Staré Mesto
  (from: 02/11/1998 until: 07/16/2000)
Ivan Kmotrík
Tolstého 5
Bratislava
  (from: 07/15/1998 until: 07/16/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tým spôsobom, že nad názov spoločnosti pripojí svoj podpis niektorý z konateľov.
  (from: 07/15/1998 until: 07/16/2000)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 10/01/1992 until: 07/14/1998)
Spoločnosť zastupujú spoločne dvaja obchodní vedúci, alebo jeden obchodný vedúci spoločne s prokuristom. Podpisovanie sa vykonáva tak, že svoj podpis pripoja nad napísané, predtlačené alebo predpečiatkované znenie fimy
  (from: 10/17/1990 until: 09/30/1992)
Capital: 
4 000 000 Sk
  (from: 10/17/1990 until: 07/16/2000)
Other legal facts: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.6.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie v dôsledku premeny v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka na Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso spoločnosť s r.o., Vajnorská 137, Bratislava, IČO 00 684 996 zapísaná v odd. Sro vl. č. 181/B sa dňom 17.7.2000 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 07/17/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.8.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/ 1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hosp.zák. a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb.,ktorým sa mení a doplňa zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 270
  (from: 10/17/1990 until: 07/16/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 14. 8. 1992 Stary spis: S.r.o. 270
  (from: 10/01/1992 until: 07/16/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.1995. Stary spis: S.r.o. 270
  (from: 11/29/1996 until: 07/16/2000)
Prevody obchodných podielov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1997. Stary spis: S.r.o. 270
  (from: 11/26/1997 until: 07/16/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.1997 na ktorom bolo odsúhlasené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou ALFA Invest, spol. s r.o., IČO 35 721 391 ku dňu 31.12.1997. Mediaprint - Kapa Pressegrosso spoločnosť s r.o. preberá všetky práva a povinnosti zrušenej spoločnosti ALFA Invest, spol. s r.o. v súlade s § 69 ods. 3 Zák.č. 513/91 Zb. Zmluva o zlúčení zo dňa 13.1.1998. Stary spis: S.r.o. 270
  (from: 03/05/1998 until: 07/16/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.3.1998, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve 23.4.1998.
  (from: 07/15/1998 until: 07/16/2000)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.1.2000
  (from: 01/21/2000 until: 07/16/2000)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.3.2000 o pristúpení nového spoločníka a prevode časti obchodného podielu.
  (from: 04/05/2000 until: 07/16/2000)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person