Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20111/B

Business name: 
BENNET, spol. s r.o.
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Identification number (IČO): 
17 320 623
  (from: 07/15/1991)
Date of entry: 
07/15/1991
  (from: 07/15/1991)
Person dissolved from: 
29.3.2006
  (from: 05/11/2006)
Date of deletion: 
05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/11/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1991)
Objects of the company: 
ekologický zber, separácia a spracovanie odpadov a druhotných surovín
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
všeobecná obchodná činnosť, vrátane exportu a importu, okrem tovarov vyžadujúcich zvláštne povolenie alebo tovarov pre ktoré platia osobitné predpisy
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Partners: 
Ing. Ladislav Haspel
Bodvianska 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Ing. Ján Májek
Fialkové údolie 47
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Haspel
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Ing. Ján Májek
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Ing. Ladislav Haspel
Bodvianska 17
Bratislava
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Ing. Ján Májek
Fialkové údolie 47
Bratislava
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Acting in the name of the company: 
Každý zo spoločníkov zastupuje spoločnosť a za túto podpisuje samostatne, s výnimkou údajov, uvedených pod bodov V. /2 a. až g. spoločenskej zmluvy, ktoré vyžadujú súhlas oboch spoločníkov.
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 26.01.2006, právoplatné dňom 29.03.2006, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť BENNET, spol. s r.o., Bratislava, IČO: 17 320 623 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť BENNET, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, IČO: 17 320 623, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 20111/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 05/11/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.7.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Starý spis: Sro 1933
  (from: 07/15/1991 until: 05/10/2006)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person