Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20130/B

Business name: 
WALLNER, spol. s r.o.
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Registered seat: 
Kutuzovova 5
Bratislava
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Identification number (IČO): 
00 643 882
  (from: 02/12/1991)
Date of entry: 
02/12/1991
  (from: 02/12/1991)
Person dissolved from: 
30. 4. 2014
  (from: 06/26/2014)
Date of deletion: 
11/21/2014
  (from: 11/21/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/21/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/1991)
Objects of the company: 
vykonávanie reštauračných služieb, kúpa a predaj potravinárskeho tovaru
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
organizovanie umeleckých, zábavných, školiacich, informačno-propagačných agentúrnych a reklamných služieb
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
kúpa a predaj spotrebno-priemyselného tovaru, módných odevov a textilu, kúpa, predaj a sprostredkovanie ľudovoumeleckých výrobkov
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Partners: 
Bohustav Ukropec
Bierutova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Ján Pipta
Žarnovická 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
JUDr. Alojz Rakovský
Bazovského 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Contribution of each member: 
Bohustav Ukropec
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Ján Pipta
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
JUDr. Alojz Rakovský
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Bohustav Ukropec
Bierutova 2
Bratislava
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
JUDr. Alojz Rakovský
Bazovského 26
Bratislava
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú Bohustav Ukropec - samostatne, JUDr. Alojz Rakovský - samostatne.
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu dňa 30.04.2014 bez likvidácie a v y m a z á v a sa z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 11/21/2014)
Starý spis: Sro 968 Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.2.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 02/12/1991 until: 11/20/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.2.2014 č.k. 33 Exre/972/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2014 bola obchodná spoločnosť WALLNER, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 06/26/2014 until: 11/20/2014)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person