Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  830/V

Business name: 
EMKOBEL, a.s.
  (from: 11/13/1996)
Registered seat: 
Rázusova ul. č. 1846
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 04/06/2001)
Letná 27
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 11/13/1996 until: 04/05/2001)
Identification number (IČO): 
31 736 785
  (from: 11/13/1996)
Date of entry: 
11/13/1996
  (from: 11/13/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/13/1996)
Objects of the company: 
montáže a opravy meradiel tepla, teplej a studenej vody
  (from: 11/13/1996)
poradenské služby v oblasti výroby, dodávky a merania, regulácie tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 11/13/1996)
obchodné služby v oblasti kúpy a predaja energetických zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 11/13/1996)
oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu bezpečnostné zariadenia, zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (from: 07/14/1999)
zámočnícke práce
  (from: 07/14/1999)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod tepla
  (from: 09/17/2001)
inžinierska činnosť v oblasti energetických zariadení
  (from: 04/28/2005)
sprostredkovanie dodávok energetických zariadení
  (from: 04/28/2005)
sprostredkovanie služieb, potrebných na zabezpečenie prevádzky objektov a zariadení
  (from: 04/28/2005)
správa hnuteľných vecí a nehnuteľností
  (from: 04/28/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/14/2007)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 08/14/2007)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 08/14/2007)
výroba a dodávka tepla a tepelnej úžitkovej vody pre bytové a nebytové priestory v okrese Spišská Nová Ves
  (from: 11/13/1996 until: 10/07/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/1996)
Mgr. Lea Babič - člen predstavenstva
Pod Kalváriou 2182/5
Rožňava 048 01
From: 05/15/2019
  (from: 11/03/2020)
Mgr. Peter Bednár - člen predstavenstva
Zimná 178/43
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
Ing. Pavol Bečarik - predseda predstavenstva
Banícka 1737/26
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
Ing. Ľubomír Pastiran - člen predstavenstva
Za Hornádom 877/4
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
Mgr. Jozef Kačenga - člen predstavenstva
Medza 3444/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
RSDr. Juraj Beňa - člen
Spišská 3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/20/2015)
RSDr. Juraj Beňa - člen
Spišská 3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Viktor Bondarenko - člen
Topoľova 1/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/24/2008
  (from: 11/08/2008 until: 03/11/2011)
Ing. Viktor Bondarenko - člen
Topoľova 1/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/24/2008 Until: 02/17/2011
  (from: 03/12/2011 until: 03/11/2011)
Ing. Peter Brziak - predseda
Zimná 2545/102
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/18/2011
  (from: 03/12/2011 until: 05/20/2015)
Ing. Peter Brziak - predseda
Zimná 2545/102
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/18/2011 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Marián Bubeník - člen
Dunajská 20
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 03/11/2011)
Ing. Marián Bubeník - člen
Dunajská 20
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007 Until: 02/17/2011
  (from: 03/12/2011 until: 03/11/2011)
Ing. Filip Čekovský - člen
Za Hornádom 7
Spišská Nová Ves
  (from: 11/13/1996 until: 02/09/1998)
PaedDr. Dávid Demečko , PhD. - člen
Trieda 1. mája 2493/59
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 04/02/2019)
PaedDr. Dávid Demečko , PhD. - člen
Trieda 1. mája 2493/59
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015 Until: 01/18/2019
  (from: 04/03/2019 until: 04/02/2019)
Mgr. Patrik Dluhoš - člen
229
Hnilčík 053 32
From: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 06/24/2019)
Mgr. Patrik Dluhoš - člen
229
Hnilčík 053 32
From: 04/01/2015 Until: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 06/24/2019)
Ing. Radoslav Gomolčák - člen
Tr. 1. mája 57
Spišská Nová Ves
  (from: 04/07/1999 until: 07/13/1999)
Ing. Radoslav Gomolčák - člen
Tr. 1. mája 57
Spišská Nová Ves
  (from: 07/14/1999 until: 01/01/2003)
Ing. Radoslav Gomolčák - člen
Hurbanova 9/2
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998
  (from: 01/02/2003 until: 06/01/2006)
Ing. Radoslav Gomolčák - člen
Hurbanova 9/2
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998 Until: 04/28/2006
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
Ing. Radoslav Gomolčák - predseda
Hurbanova 9/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/28/2006
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Radoslav Gomolčák - predseda
Hurbanova 9/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/28/2006 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Mgr. Lea Grečková - člen
Nábrežie Hornádu 3417/12
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/18/2011
  (from: 03/12/2011 until: 05/20/2015)
Mgr. Lea Grečková - člen
Nábrežie Hornádu 3417/12
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/18/2011 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Mgr. Lea Grečková - predseda
Nábrežie Hornádu 3417/12
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 06/24/2019)
Mgr. Lea Grečková - predseda
Nábrežie Hornádu 3417/12
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015 Until: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 06/24/2019)
Ing. Rastislav Jacák - člen
Agátová 2/12
Spišská Nová Ves
  (from: 11/13/1996 until: 02/09/1998)
Ing. Ernest Jakubčo - člen
Detvianska 2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/18/2011
  (from: 04/09/2011 until: 05/20/2015)
Ing. Ernest Jakubčo - člen
Detvianska 2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/18/2011 Until: 04/15/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Ernest Jakubčo - člen
Detvianska 2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/15/2015
  (from: 05/21/2015 until: 06/24/2019)
Ing. Ernest Jakubčo - člen
Detvianska 2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/15/2015 Until: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 06/24/2019)
Ing. Ernest Jakubčo - predseda
Detvianská 2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 04/08/2011)
Ing. Ernest Jakubčo - predseda
Detvianská 2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007 Until: 02/17/2011
  (from: 04/09/2011 until: 04/08/2011)
Ing. Beáta Janovcová - člen
Palárikova 2259/34
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 06/24/2019)
Ing. Beáta Janovcová - člen
Palárikova 2259/34
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015 Until: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 06/24/2019)
Mgr. Rastislav Javorský - člen
Rázusova 42
Spišská Nová Ves
From: 05/15/2003
  (from: 10/08/2003 until: 06/01/2006)
Mgr. Rastislav Javorský - člen
Rázusova 42
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Mgr. Rastislav Javorský - člen
Rázusova 42
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Oto Komiňák - člen
Sabinovská 34
Veľký Šariš
  (from: 11/13/1996 until: 02/09/1998)
Ing. Helena Macalová - člen
Moravská 4/23
Spišská Nová Ves
  (from: 04/07/1999 until: 01/01/2003)
Ing. Helena Macalová - člen
Moravská 4/23
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998 Until: 05/15/2003
  (from: 01/02/2003 until: 10/07/2003)
Ing. Karol Mitrík - člen
Hurbanova 8
Spišská Nová Ves
  (from: 11/13/1996 until: 02/09/1998)
Ing. Karol Mitrík - člen
Vajanského 37
Spišská Nová Ves
  (from: 04/07/1999 until: 01/01/2003)
Ing. Karol Mitrík - člen
Vajanského 37
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998 Until: 11/01/2002
  (from: 01/02/2003 until: 10/07/2003)
Ing. Ľubomír Pastiran - člen
Za Hornádom 4/14
Spišská Nová Ves
  (from: 04/07/1999 until: 01/01/2003)
Ing. Ľubomír Pastiran - člen
Za Hornádom 4/14
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998
  (from: 01/02/2003 until: 06/01/2006)
Ing. Ľubomír Pastirán - člen
Za Hornádom 4/14
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/28/1998
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Ľubomír Pastirán - člen
Za Hornádom 4/14
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/28/1998 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Peter Petko - člen
Kamenný obrázok 15/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 11/07/2008)
Ing. Peter Petko - člen
Kamenný obrázok 15/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007 Until: 10/23/2008
  (from: 11/08/2008 until: 11/07/2008)
Ing. Zdenko Pírek - člen
Záhradná 5/1 313
Kežmarok
  (from: 11/13/1996 until: 04/06/1999)
Ing. Ľubor Rusina - člen
Jilemnického 1
Spišská Nová Ves
  (from: 02/10/1998 until: 01/01/2003)
Ing. Ľubor Rusina - člen
Jilemnického 1
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998 Until: 05/15/2003
  (from: 01/02/2003 until: 10/07/2003)
Ing. Ľubor Rusina - člen
Jilemnického 1
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/28/2006
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Ľubor Rusina - člen
Jilemnického 1
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/28/2006 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Ľubor Rusina - predseda
Jilemnického 1
Spišská Nová Ves
From: 05/15/2003
  (from: 10/08/2003 until: 06/01/2006)
Ing. Ľubor Rusina - predseda
Jilemnického 1
Spišská Nová Ves
From: 05/15/2003 Until: 04/28/2006
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
PhDr. Miroslav Semeš - člen
Hviezdoslavova 46
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/20/2015)
PhDr. Miroslav Semeš - člen
Hviezdoslavova 46
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Jaroslav Škovran - člen
Wolkerova 30/11
Spišská Nová Ves
From: 05/15/2003
  (from: 10/08/2003 until: 06/01/2006)
Ing. Jaroslav Škovran - člen
Wolkerova 30/11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Jaroslav Škovran - člen
Wolkerova 30/11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Peter Ťapák - člen
Škultétyho 3/3
Spišská Nová Ves
  (from: 02/10/1998 until: 04/06/1999)
Mgr. Lea Grečková - člen predstavenstva
Nábrežie Hornádu 3417/12
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 11/02/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 11/13/1996)
Capital: 
285 467,70254 EUR Paid up: 285 467,70254 EUR
  (from: 06/03/2009)
8 600 000 Sk Paid up: 8 600 000 Sk
  (from: 06/02/2006 until: 06/02/2009)
10 000 000 Sk
  (from: 11/13/1996 until: 10/01/1998)
Shares: 
Number of shares: 860
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 06/03/2009)
Number of shares: 860
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/02/2006 until: 06/02/2009)
Number of shares: 860
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/04/2000 until: 06/01/2006)
Number of shares: 860
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/02/1998 until: 01/03/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/13/1996 until: 10/01/1998)
Supervisory board: 
Mgr. Andrej Cpin
Slovenská 1193/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
MUDr. Alena Pekarčíková
Moravská 2566/3
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
Ľubomír Vaic
Trnavská 24
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
Ing. Ernest Jakubčo
Detvianska 2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
Mgr. Ing. Igor Geletka
Stojan 1295/22
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019)
Ing. Jela Bednárová
Letecká 1462/5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/25/2013
  (from: 06/06/2013 until: 05/20/2015)
Ing. Jela Bednárová
Letecká 1462/5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/25/2013 Until: 04/15/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Katarína Bírošová - člen
Duklianska 52/25
Spišská Nová Ves
  (from: 04/07/1999 until: 01/01/2003)
Ing. Katarína Bírošová - člen
Slovenská 12/10
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998 Until: 05/15/2003
  (from: 01/02/2003 until: 10/07/2003)
Ivan Bóttcher - člen
Jilemnického 21/4
Spišská Nová Ves
  (from: 04/07/1999 until: 01/01/2003)
Ivan Bóttcher - člen
Jilemnického 21/4
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998 Until: 05/15/2003
  (from: 01/02/2003 until: 10/07/2003)
Ing. Pavol Čekovský - člen
Šoltésovej 11/15
Spišská Nová Ves
  (from: 04/07/1999 until: 01/01/2003)
Ing. Pavol Čekovský - člen
Šoltésova 11/15
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/28/1998
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Pavol Čekovský - člen
Šoltésova 11/15
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/28/1998 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Pavol Čekovský - člen
Šoltésovej 11/15
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998
  (from: 01/02/2003 until: 06/01/2006)
Ing. Radoslav Gomolčák
Hurbanova 9/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 04/01/2008)
Ing. Radoslav Gomolčák
Hurbanova 9/2
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007 Until: 03/07/2008
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
Ing. Michal Hamráček - člen
Moravská 4/31
Spišská Nová Ves
Until: 01/01/2002
  (from: 04/07/1999 until: 01/01/2003)
RNDr. Ján Hurný , CSc. - člen
Wolkerova 14/30
Spišská Nová Ves
  (from: 11/13/1996 until: 04/06/1999)
Ing. Pavel Kuchárek - člen
Koceľova 16/15
Spišská Nová Ves
From: 05/15/2003
  (from: 10/08/2003 until: 06/01/2006)
Ing. Pavel Kuchárek - člen
Koceľova 16/15
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Pavel Kuchárek - člen
Koceľova 16/15
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Ladislav Lučivjanský - člen
Duklianska 56/32
Spišská Nová Ves
From: 05/15/2003
  (from: 10/08/2003 until: 06/01/2006)
Ing. Ladislav Lučivjanský - člen
Duklianska 56/32
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Ladislav Lučivjanský - člen
Duklianska 56/32
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Helena Macalová - člen
Moravská 4/23
Spišská Nová Ves
From: 05/15/2003
  (from: 10/08/2003 until: 06/01/2006)
Ing. Helena Macalová - člen
Moravská 4/23
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003
  (from: 06/02/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Helena Macalová - člen
Moravská 4/23
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/15/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 05/23/2007)
Ing. Anton Mackových
Komenského 13/8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/07/2008
  (from: 04/02/2008 until: 05/20/2015)
Ing. Anton Mackových
Komenského 13/8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/07/2008 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ing. Ondrej Majerník
Muránska 35
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 06/05/2013)
Ing. Ondrej Majerník
Muránska 35
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007 Until: 04/24/2013
  (from: 06/06/2013 until: 06/05/2013)
Mária Majorová - člen
Svätoplukova 10/9
Spišská Nová Ves
  (from: 04/07/1999 until: 01/01/2003)
Mária Majorová - člen
Svätoplukova 10/9
Spišská Nová Ves
From: 12/28/1998
  (from: 01/02/2003 until: 06/01/2006)
Mária Majorová - člen
Svätoplukova 10/9
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/28/1998
  (from: 06/02/2006 until: 04/01/2008)
Mária Majorová - člen
Svätoplukova 10/9
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/28/1998 Until: 03/07/2008
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
Jaroslav Ogurčák
Letecká 5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 01/19/2012)
Jaroslav Ogurčák
Letecká 5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 02/28/2007 Until: 12/15/2011
  (from: 01/20/2012 until: 01/19/2012)
Mgr. Jozef Para
Nejedlého 2232/1
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/01/2013
  (from: 03/26/2013 until: 05/20/2015)
Mgr. Jozef Para
Nejedlého 2232/1
Spišská Nová Ves 052 01
From: 03/01/2013 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Stanislav Snopko
ul. Slobody 22
Letanovce 053 13
From: 04/24/2009
  (from: 06/03/2009 until: 03/25/2013)
Stanislav Snopko
ul. Slobody 22
Letanovce 053 13
From: 04/24/2009 Until: 02/28/2013
  (from: 03/26/2013 until: 03/25/2013)
Pavol Šefčík
Levočská 68
Harichovce 053 01
From: 02/28/2007
  (from: 05/24/2007 until: 06/02/2009)
Pavol Šefčík
Levočská 68
Harichovce 053 01
From: 02/28/2007 Until: 04/23/2009
  (from: 06/03/2009 until: 06/02/2009)
Dušan Šilon
Muránska 45
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/16/2011
  (from: 01/20/2012 until: 05/20/2015)
Dušan Šilon
Muránska 45
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/16/2011 Until: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Jozef Tereštík
č.d. 38
Arnutovce 053 13
From: 03/07/2008
  (from: 04/02/2008 until: 05/20/2015)
Jozef Tereštík
č.d. 38
Arnutovce 053 13
From: 03/07/2008 Until: 04/15/2015
  (from: 05/21/2015 until: 05/20/2015)
Ľubomír Vaic
Trnavská 24
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015 Until: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 06/24/2019)
Ľubomír Vaic
Trnavská 24
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 06/24/2019)
Ing. Rastislav Jacák
50
Arnutovce 053 13
From: 04/01/2015 Until: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 06/24/2019)
Ing. Jela Bednárová
Letecká 1462/5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/15/2015 Until: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 06/24/2019)
Ing. Jela Bednárová
Letecká 1462/5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/15/2015
  (from: 05/21/2015 until: 06/24/2019)
Ing. Marián Bubeník
Dunajská 20
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015 Until: 05/15/2019
  (from: 06/25/2019 until: 06/24/2019)
Ing. Marián Bubeník
Dunajská 20
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 06/24/2019)
Ing. Rastislav Jacák
50
Arnutovce 053 13
From: 04/01/2015
  (from: 05/21/2015 until: 06/24/2019)
Michel Annez de Taboada - člen
Avenue des Avocettes 12
Braine ľ Alleud
Belgické kráľovstvo
  (from: 11/13/1996 until: 04/06/1999)
Jean Barussaud - člen
2853 la Promenade, Sainte Foy
Quebec G1W 249
Kanada
  (from: 11/13/1996 until: 04/06/1999)
Pierre Catlin - člen
Clos Bergoje 1
Brusel
Belgické kráľovstvo
  (from: 11/13/1996 until: 04/06/1999)
Arnaud de Monts - člen
Rue de La Federation 76 Bis
Paris 15
Francúzska republika
  (from: 11/13/1996 until: 04/06/1999)
André Lemlyn - člen
Rue du Chesselet 30
Sambreville
Belgické kráľovstvo
  (from: 11/13/1996 until: 04/06/1999)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.8.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/13/1996)
Rozhodnutie VZ zo dňa 25.1.1997 o znížení základného imania z 10.000.000.- Sk na 8.600.000.- Sk.
  (from: 02/10/1998)
Zmena stanov schválená VZ dňa 25.9.1998.
  (from: 10/02/1998)
Zmena stanov MVZ a.s. zo dňa 2.6.1999.
  (from: 07/14/1999)
Zmena stanov a.s. MVZ zo dňa 6.12.1999 podľa z. č. 127/99 Z.z.
  (from: 01/04/2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 9.2.2001.
  (from: 04/06/2001)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 16.8.2001.
  (from: 09/17/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 15.5.2003.
  (from: 10/08/2003)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person