Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  831/V

Business name: 
Širila, a.s., Spišská Nová Ves
  (from: 11/14/1996)
Registered seat: 
Odborárov 12
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 11/14/1996)
Identification number (IČO): 
31 736 912
  (from: 11/14/1996)
Date of entry: 
01/01/1997
  (from: 11/14/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/14/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/14/1996)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 11/14/1996)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 11/14/1996)
prenájom stavebných strojov a zariadení, dopravných zariadení, áut
  (from: 11/14/1996)
inžinierska činnosť
  (from: 12/02/1997)
služby s dopravnými mechanizmami
  (from: 12/02/1997)
veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 06/11/2003)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 06/11/2003)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/11/2003)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/11/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho, pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné stavby
  (from: 07/14/2015)
administratívne služby
  (from: 07/14/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/14/2015)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/14/2015)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 4
  (from: 07/14/2015)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 07/14/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
  (from: 11/11/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/13/2004)
Ján Širila - predseda
Hviezdoslavova 475/35
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009)
Ing. Ľudovit Novotný - člen
Hviezdoslavova 538/33
Smižany 053 11
From: 06/18/2009
  (from: 06/29/2017)
Ing. Elena Bucová - člen
Gemerská 912/14
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009)
Ing. Viktor Kopecký - člen
Kolárska 2690/4
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/01/2013
  (from: 10/03/2013)
Acting in the name of the company: 
Oprávnení konať v mene spoločnosti a vykonať právne úkony, ktoré zaväzujú spoločnosť majú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy s uvedením funkcií predseda alebo člen predstavenstva.
  (from: 01/13/2004)
Capital: 
697 072,2965 EUR Paid up: 697 072,2965 EUR
  (from: 01/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 01/14/2009)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 01/14/2009)
Supervisory board: 
Ing. Iveta Škottová
Ovocinárska 991/4
Levoča 054 01
From: 12/23/2009
  (from: 01/26/2010)
Mária Širilová
Hviezdoslavova 475/35
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/17/2010
  (from: 07/23/2010)
Ing. Ján Štelbacký
sídl. Rozvoj, blok 15
Levoča 054 01
From: 06/17/2010
  (from: 07/23/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa osvedčeným notárskou zápisnicou dňa 21.10.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/14/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.10.1997.
  (from: 12/02/1997)
Zmena stanov - not. zápisnica č. N 1093/2002 Nz 1101/2002 zo dňa 21.11.2002.
  (from: 06/11/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 23.9.2003.
  (from: 01/13/2004)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person