Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  831/V

Business name: 
Širila, a.s., Spišská Nová Ves
  (from: 11/14/1996)
Registered seat: 
Odborárov 12
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 11/14/1996)
Identification number (IČO): 
31 736 912
  (from: 11/14/1996)
Date of entry: 
01/01/1997
  (from: 11/14/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/14/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/14/1996)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 11/14/1996)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 11/14/1996)
prenájom stavebných strojov a zariadení, dopravných zariadení, áut
  (from: 11/14/1996)
inžinierska činnosť
  (from: 12/02/1997)
služby s dopravnými mechanizmami
  (from: 12/02/1997)
veľkoobchodný a maloobchodný nákup a predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 06/11/2003)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 06/11/2003)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/11/2003)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/11/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho, pozemné stavby, inžinierske stavby - dopravné stavby
  (from: 07/14/2015)
administratívne služby
  (from: 07/14/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/14/2015)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/14/2015)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 4
  (from: 07/14/2015)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 07/14/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
  (from: 11/11/2017)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/02/1997 until: 07/13/2015)
činnosť stavbyvedúceho
  (from: 11/14/1996 until: 07/13/2015)
obchodná činnosť s nasledovným tovarom: stavebný materiál, železiarsky tovar, potraviny, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, autá a ich náhradné diely, palivá, rudy, kovy, nábytok, poľnohospodárske produkty, kožiarske výrobky, textil, odevy, obuv, porcelán, sklo, bižutéria, kozmetika, čistiace prostriedky, kvety, športové potreby, výpočtová a kancelárska technika
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
oprava motorových vozidiel
  (from: 12/02/1997 until: 07/13/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/13/2004)
Managing board
  (from: 11/14/1996 until: 01/12/2004)
Ján Širila - predseda
Hviezdoslavova 475/35
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009)
Ing. Ľudovit Novotný - člen
Hviezdoslavova 538/33
Smižany 053 11
From: 06/18/2009
  (from: 06/29/2017)
Ing. Elena Bucová - člen
Gemerská 912/14
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009)
Ing. Viktor Kopecký - člen
Kolárska 2690/4
Spišská Nová Ves 052 01
From: 10/01/2013
  (from: 10/03/2013)
Ing. Miroslav Barč - člen
226
Hnilčík 053 32
From: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009 until: 07/04/2012)
Ing. Miroslav Barč - člen
226
Hnilčík 053 32
From: 06/18/2009 Until: 06/22/2012
  (from: 07/05/2012 until: 07/04/2012)
Ing. Elena Bucová - člen
Gemerská 14/8
Spišská Nová Ves
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
Ing. Elena Bucová - člen
Gemerská 14/8
Spišská Nová Ves
From: 01/01/1997
  (from: 06/11/2003 until: 03/07/2005)
Ing. Elena Bucová - člen
Gemerská 14/8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997
  (from: 03/08/2005 until: 06/07/2005)
Ing. Elena Bucová - člen
Gemerská 14/8
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997 Until: 05/26/2005
  (from: 06/08/2005 until: 06/07/2005)
Ing. Ľubomír Devoša - člen
Laborecká 37
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/15/2007
  (from: 09/15/2007 until: 06/24/2009)
Ing. Ľubomír Devoša - člen
Laborecká 37
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/15/2007 Until: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009 until: 06/24/2009)
Ing. Štefan Hlaváč - člen
Chrapčiakova 18
Spišská Nová Ves
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
Ing. Štefan Hlaváč - člen
Chrapčiakova 18
Spišská Nová Ves
From: 01/01/1997
  (from: 06/11/2003 until: 03/07/2005)
Ing. Štefan Hlaváč - člen
Chrapčiakova 18
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997
  (from: 03/08/2005 until: 06/07/2005)
Ing. Štefan Hlaváč - člen
Chrapčiakova 18
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997 Until: 05/26/2005
  (from: 06/08/2005 until: 06/07/2005)
Ing. Štefan Hlaváč - člen
Chrapčiakova 678/18
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009 until: 10/02/2013)
Ing. Štefan Hlaváč - člen
Chrapčiakova 678/18
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/18/2009 Until: 10/01/2013
  (from: 10/03/2013 until: 10/02/2013)
Ing. Jozef Hlinka - podpredseda
Považská 3140/10
Spišská Nová Ves
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
Ing. Jozef Hlinka - podpredseda
Považská 3140/10
Spišská Nová Ves
From: 01/01/1997 Until: 09/24/2003
  (from: 06/11/2003 until: 01/12/2004)
Ing. Jozef Hlinka - člen
Považská 3140/10
Spišská Nová Ves
From: 09/24/2003
  (from: 01/13/2004 until: 03/07/2005)
Ing. Jozef Hlinka - člen
Považská 3140/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/24/2003
  (from: 03/08/2005 until: 06/07/2005)
Ing. Jozef Hlinka - člen
Považská 3140/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/24/2003 Until: 05/26/2005
  (from: 06/08/2005 until: 06/07/2005)
Ing. Jozef Hlinka - predseda
Považská 3140/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/26/2005
  (from: 06/08/2005 until: 10/03/2005)
Ing. Jozef Hlinka - predseda
Považská 3140/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/26/2005 Until: 09/01/2005
  (from: 10/04/2005 until: 10/03/2005)
Ing. Jozef Hoferica - člen
Kukučinova 1622/32
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/26/2005
  (from: 06/08/2005 until: 10/03/2005)
Ing. Jozef Hoferica - člen
Kukučinova 1622/32
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/26/2005 Until: 09/13/2005
  (from: 10/04/2005 until: 10/03/2005)
Ing. Ľudovít Novotný - člen
Hviezdoslavova 538/33
Smižany 053 11
From: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009 until: 06/28/2017)
Ján Širila - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
Ján Širila - člen
Inovecká 16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/26/2005
  (from: 06/08/2005 until: 10/03/2005)
Ján Širila - člen
Inovecká 16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/26/2005 Until: 09/01/2005
  (from: 10/04/2005 until: 10/03/2005)
Ján Širila - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves
From: 01/01/1997
  (from: 06/11/2003 until: 03/07/2005)
Ján Širila - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997
  (from: 03/08/2005 until: 06/07/2005)
Ján Širila - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997 Until: 05/26/2005
  (from: 06/08/2005 until: 06/07/2005)
Ján Širila - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/01/2005
  (from: 10/04/2005 until: 06/24/2009)
Ján Širila - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/01/2005 Until: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009 until: 06/24/2009)
Ing. Miroslav Škvarek - člen
Priečna 607/9
Svit 059 21
From: 09/13/2005
  (from: 10/04/2005 until: 09/14/2007)
Ing. Miroslav Škvarek - člen
Priečna 607/9
Svit 059 21
From: 09/13/2005 Until: 09/15/2007
  (from: 09/15/2007 until: 09/14/2007)
Ing. Vladimír Žoldák - člen
Lipová 10/9
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/01/2005
  (from: 10/04/2005 until: 06/24/2009)
Ing. Vladimír Žoldák - člen
Lipová 10/9
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/01/2005 Until: 06/18/2009
  (from: 06/25/2009 until: 06/24/2009)
Acting in the name of the company: 
Oprávnení konať v mene spoločnosti a vykonať právne úkony, ktoré zaväzujú spoločnosť majú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy s uvedením funkcií predseda alebo člen predstavenstva.
  (from: 01/13/2004)
Za spoločnosť koná predstavenstvo a to nasledovne: oprávnený konať v mene spoločnosti a robiť právne úkony zaväzujúce spoločnosť je predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva majú právo konať v mene spoločnosti a robiť právne úkony zaväzujúce spoločnosť spolu najmenej dvaja. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením predseda alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva.
  (from: 11/14/1996 until: 01/12/2004)
Capital: 
697 072,2965 EUR Paid up: 697 072,2965 EUR
  (from: 01/14/2009)
21 000 000 Sk Paid up: 21 000 000 Sk
  (from: 06/18/2008 until: 01/13/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/11/2003 until: 06/17/2008)
1 000 000 Sk
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 01/14/2009)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 01/14/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 06/11/2003 until: 01/13/2009)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len so súhlasom predstavenstva.
  (from: 06/18/2008 until: 01/13/2009)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 06/10/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/14/1996 until: 02/01/2000)
Supervisory board: 
Ing. Iveta Škottová
Ovocinárska 991/4
Levoča 054 01
From: 12/23/2009
  (from: 01/26/2010)
Mária Širilová
Hviezdoslavova 475/35
Spišská Nová Ves 052 01
From: 06/17/2010
  (from: 07/23/2010)
Ing. Ján Štelbacký
sídl. Rozvoj, blok 15
Levoča 054 01
From: 06/17/2010
  (from: 07/23/2010)
Anna Baštová - člen
Duklianska 54
Spišská Nová Ves
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
Anna Baštová - člen
Duklianska 54
Spišská Nová Ves
From: 01/01/1997
  (from: 06/11/2003 until: 03/07/2005)
Anna Baštová - člen
Duklianska 54
Spišská Nová Ves
From: 01/01/1997 Until: 06/10/2004
  (from: 03/08/2005 until: 03/07/2005)
Štefan Hardoň
288
Poráč 053 23
From: 12/22/2004
  (from: 03/08/2005 until: 01/25/2010)
Štefan Hardoň
288
Poráč 053 23
From: 12/22/2004 Until: 12/22/2009
  (from: 01/26/2010 until: 01/25/2010)
Mária Širilová - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
Mária Širilová - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves
From: 01/01/1997
  (from: 06/11/2003 until: 03/07/2005)
Mária Širilová - predseda
Inovecká 16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997
  (from: 03/08/2005 until: 06/24/2009)
Ing. Ján Štelbacký - člen
sídl. Rozvoj, blok 15
Levoča
  (from: 11/14/1996 until: 06/10/2003)
Ing. Ján Štelbacký - člen
sídl. Rozvoj, blok 15
Levoča
From: 01/01/1997
  (from: 06/11/2003 until: 03/07/2005)
Mária Širilová - predseda
Hviezdoslavova 475/35
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997 Until: 06/16/2010
  (from: 07/23/2010 until: 07/22/2010)
Ing. Ján Štelbacký - člen
sídl. Rozvoj, blok 15
Levoča 054 01
From: 01/01/1997 Until: 06/16/2010
  (from: 07/23/2010 until: 07/22/2010)
Mária Širilová - predseda
Hviezdoslavova 475/35
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/01/1997
  (from: 06/25/2009 until: 07/22/2010)
Ing. Ján Štelbacký - člen
sídl. Rozvoj, blok 15
Levoča 054 01
From: 01/01/1997
  (from: 03/08/2005 until: 07/22/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa osvedčeným notárskou zápisnicou dňa 21.10.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/14/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.10.1997.
  (from: 12/02/1997)
Zmena stanov - not. zápisnica č. N 1093/2002 Nz 1101/2002 zo dňa 21.11.2002.
  (from: 06/11/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 23.9.2003.
  (from: 01/13/2004)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person