Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20233/B

Business name: 
METROPOL spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke METROPOL spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
METROPOL spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke METROPOL spol. s r.o.
  (from: 10/24/1991 until: 07/15/2008)
Registered seat: 
Sputnikova 33
Bratislava
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
Identification number (IČO): 
17 331 161
  (from: 10/24/1991)
Date of entry: 
10/24/1991
  (from: 10/24/1991)
Person dissolved from: 
3. 7. 2008
  (from: 07/16/2008)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/24/1991)
Objects of the company: 
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
agentúrna činnosť pre modely a personál pre film a televíziu
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
obchod s nehnuteľnosťami
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
obchod s umeleckou technikou
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
obchod s ekologickými zariadeniami
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
export - import, zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov uvedených vo vládnom nariadení federálnej vlády č.256/1990 Zb. a tovarov, ktoré podliehajú licenčnému konaniu.
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
Partners: 
Karner Horst
Sechshauserstrasse 43
Wien
Republic of Austria
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Karner Horst
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/24/1991 until: 02/04/2020)
Karner Horst
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/05/2020 until: 04/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/05/2020 until: 04/08/2022)
konatelia
  (from: 10/24/1991 until: 02/04/2020)
Karner Horst
Sechshauserstrasse 43
Wien
Rakúska republika
  (from: 10/24/1991 until: 03/20/2017)
Karner Horst
Sechshauserstrasse 43
Wien
Rakúska republika
  (from: 03/21/2017 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu: Karner Horst
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/05/2020 until: 04/08/2022)
100 000 Sk
  (from: 10/24/1991 until: 02/04/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/03/2008
  (from: 07/16/2008)
 Liquidators:
JUDr. Eva Červeňanská
Legionárska 1/D
Bratislava 831 03
From: 07/03/2008
  (from: 07/16/2008 until: 03/20/2017)
 Liquidators:
JUDr. Eva Červeňanská
Legionárska 1/D
Bratislava 831 03
From: 07/03/2008
  (from: 03/21/2017 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice spísanej na Štátnom notárstve Bratislava 4 v Bratislave č. N 269/91, Nz 245/91 zo dňa 9.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a 3 a § 106n ods. 1 Zák.č.103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a v zmysle ustanovení Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších platných právnych predpisov. Starý spis: Sro 2986
  (from: 10/24/1991 until: 04/08/2022)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2006, ktorým súd zrušil spoločnosť s likvidáciou a vymenoval likvidátora.
  (from: 07/16/2008 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person