Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  840/V

Business name: 
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
  (from: 07/01/2020)
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
  (from: 06/19/2003 until: 06/30/2020)
VSŽ Nemocnica, akciová spoločnosť Košice-Šaca
  (from: 12/17/1996 until: 06/18/2003)
Registered seat: 
Lúčna 57
Košice - Šaca 040 15
  (from: 06/19/2003)
Lúčna 57
Košice - mestská časť Šaca 040 01
  (from: 12/17/1996 until: 06/18/2003)
Identification number (IČO): 
36 168 165
  (from: 12/17/1996)
Date of entry: 
12/17/1996
  (from: 12/17/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/17/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/17/1996)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
  (from: 08/30/1999)
prevádzkovanie bazénu
  (from: 06/20/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/20/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/20/2001)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/20/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/20/2001)
pranie prádla /okrem chemického čistenia/
  (from: 06/20/2001)
maloobchod a veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 06/20/2001)
maľovanie, lakovanie, sklenárske práce
  (from: 06/20/2001)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 06/20/2001)
terénne úpravy zelene
  (from: 06/20/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/20/2001)
zváračské práce
  (from: 06/20/2001)
prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch
  (from: 06/20/2001)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/20/2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
  (from: 08/01/2001)
prevádzka športových zariadení vrátane organizácií športových klubov
  (from: 08/01/2001)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/01/2001)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 10/18/2018)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/19/2005)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 08/17/2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 08/17/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 08/17/2006)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 08/17/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/17/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/17/2006)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 08/17/2006)
prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj tovaru obsluhovaných zákazníkom
  (from: 08/17/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/17/2006)
prevádzkovanie solária
  (from: 08/17/2006)
nechtový dizajn a manikúra
  (from: 08/17/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/15/2006)
zubná technika
  (from: 12/15/2006)
aranžérske práce
  (from: 12/15/2006)
pracovná zdravotná služba
  (from: 12/20/2006)
Zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia stomatológia plastická chirurgia gastroenterológia maxilofaciálna chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia pediatrická oftalmológia reprodukčná medicína
  (from: 08/20/2015)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiológia klinická biochémia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia patologická anatómia hematológia a transfúziológia klinická mikrobiológia klinická imunológia a alergológia radiačná onkológia lekárska genetika klinická farmakológia ergoterapia centrálne operačné sály centrálna sterilizácia univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) biobanka referenčné laboratórium nemocničná krvná banka laboratórna medicína magnetická rezonancia ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii fyzioterapia porúch a psychomotorického vývoja fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému fyzioterapia porúch CNS fyzioterapia v športe a telovýchove ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení fyzioterapia respiračných ochorení abdominálna ultrasonografia u dospelých klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia zabezpečovanie kvality transfúznych liekov fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému počítačová tomografia - CT mobilizačné techniky reflexná terapia podľa Vojtu techniky terapie lymfedému diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia diagnostická a intervenčná kolonoskopia endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia intervenčná rádiológia intervenčná ultrasonografia v urológii mamodiagnostika v gynekológii mamodiagnostika v rádiológii endoskopia respiračného systému pediatrická echokardiografia spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek echokardiografia ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému masér fyzioterapia diplomovaný fyzioterapeut masér pre zrakovo hendikepovaných klinická bakteriológia klinická parazitológia klinická virológia mikrobiológia životného prostredia vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia funkčná diagnostika osteodenzitometria špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a tranfúziológii vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii vyšetrovacie metódy v genetike echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii rehabilitácia detského veku rehabilitácia v gynekológii rehabilitácia v pôrodníctve vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii vyšetrovacie metódy v kardiológii perfuziológia pediatrická rádiológia klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) spirometria terapeutické monitorovanie liečiv ultrazvuk v ortopédii ultrazvukové vyšetrovacie metódy ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve urogenitálna rádiológia rehabilitičné metódy nové rehabilitačné metódy neurorehabilitácia neurorádiológia muskuloskeletálna rádiológia manuálna terapia laserové techniky kardiovaskulárna rádiológia endoskopia uropoetického systému klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie ošetrovateľstvo - rehabilitácia
  (from: 08/20/2015)
Ústavná zdravotná starostlivosť v odboroch vnútorné lekárstvo infektológia pneumológia a ftizeológia neurológia psychiatria pracovné lekárstvo pediatria gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia anesteziológia a intenzívna medicína fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia neurochirurgia plastická chirurgia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia angiológia geriatria nefrológia endokrinológia cievna chirurgia JIS geriatrická hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia materno-fetálna medicína pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická kardiológia pediatrická pneumológia a ftizeológia popáleninové doliečovacie ústavná ošetrovateľská starostlivosť JIS interná JIS kardiologická JIS metabolická JIS pediatrická JIS pneumologická a ftizeologická JIS neurologická JIS chirurgická JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov) dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné hepatológia onkológia v gynekológii arytmia a koronárna jednotka klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia pediatrická intenzívna medicína pediatrická oftalmológia spondylochirurgia JIS onkologická JIS infekčná JIS spondylochirurgická JIS otorinolaryngologická JIS gynekologická JIS ortopedická JIS urologická JIS úrazová JIS centrálna JIS hematologická JIS neurochirurgická JIS cievnej chirurgie JIS maxilofaciálna chirurgia JIS popáleninová JIS hrudníková chirurgia JISN (jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov)
  (from: 08/20/2015)
kozmetické služby
  (from: 07/08/2014)
Ambulantná zdravotná starostlivosť ambulancie v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • infektologická ambulancia • pneumologicko-ftizeologická ambulancia • neurologická ambulancia • psychiatrická ambulancia • ambulancia pracovného lekárstva • pediatrická ambulancia • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia zubného lekárstva • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia klinickej onkológie • všeobecná zdravotná starostlivosť o dospelých • dorastové lekárstvo • klinická biochémia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • telovýchovné lekárstvo • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • súdne lekárstvo • hematologická a transfúziologická ambulancia • urgentná medicína • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ortopedická protetika • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • ambulancia radiačnej onkológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • ambulancia čeľustnej ortopédie • angiologická ambulancia • epidemiológia • geriatrická ambulancia • ambulancia lekárskej genetiky • nefrologická ambulancia • ambulancia klinickej farmakológie • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • gerontopsychiatria • letecké lekárstvo • ambulancia pediatrickej neurológie • ambulancia detskej psychiatrie • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • detská stomatológia • materno-fetálna medicína • ambulancia klinickej logopédie • ambulancia liečebnej pedagogiky • ambulancia klinickej psychológie • ambulancia pediatrickej reumatológie • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy • ambulancia pediatrickej kardiológie • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • ambulancia pediatrickej neforlógie • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná • LSPP stomatologická pre dospelých • rýchla lekárska pomoc • rýchla zdravotná pomoc • popáleninové • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • mikrochirurgia oka • hepatologická ambulancia • LSPP stomatologická pre deti a dorast • gastroenterologická chirurgia • neuropsychiatria • onkológia v gynekológii • rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky • psychoterapia • mamológia • arytmia a koronárna jednotka • reprodukčná medicína • poradenská psychológia • pracovná a organizačná psychológia • ambulancia akupunktúry • ambulancia andrológie • gynekologická urológia • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • anestéziológia a intenzívna starostlivosť • ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia paliatívnej medicíny • ambulancia pediatrickej oftalmológie • pediatrická urgentná medicína • dentoalveolárna chirurgia • choroby slizníc ústnej dutiny • implantológia • mukogingvinálna chirurgia • psychiatrická sexuológia • služby zdravia pri práci • osteológia • chirurgia prsníka • komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy • afaziológia • drogové závislosti • dopravná psychológia • audioprotetika • diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii • farmakoekonomika • klinické skúšanie liekov • spondylochirurgia • domáca hospicová starostlivosť • biomedicínsky výskum - všeobecne • produktívne a terapeutické hemaferézy • transplantácia kmeňových krvotvorných buniek • parodontológia • stomatologická protetika • gynekologická sexuológia • korektívna dermatológia • audiológia • pediatrická otorinolaryngológia • detská dermatovenerológia • pediatrická imunológia a alergiológia • špeciálna pedagogika • fyziológia a psychológia práce • klinická a populačná pediatria • klinická genetika • detská onkológia • poruchy metabolizmu • mykológia • psychosomatická a behaviorálna medicína • mikrochirurgia v otorinolaryngológii • školská psychológia • pediatrická infektológia • sexuológia • detská hematológia a transfuziológia • onkológia vo vnútornom lekárstve • psychiatria pre dospelých • intenzívna starostlivosť v pediatrii • diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii • reumoortopédia • preventívna závodná zdravotná služba • primárna starostlivosť o deti a dorast • neurologická onkológia • neurogeriatria • chemoterapia • závodné zdravotné služby • gynekologická imunológia • drogové závislosti • chemoterapia infekčných chorôb • intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve • ambulancia dentálnej hygieny • endokrinologická ambulancia
  (from: 02/01/2019)
dopravná zdravotná služba
  (from: 01/29/2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/06/2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/06/2017)
informačná činnosť
  (from: 04/06/2017)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/18/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 10/18/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/18/2018)
Administratívne služby
  (from: 10/18/2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/18/2018)
urgentná medicína - urgentný príjem 1. typu
  (from: 10/18/2018)
Ambulancie centrálneho príjmu a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • neurologická ambulancia • pediatrická ambulancia • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • hematologická a transfuziologická ambulancia • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • angiologická ambulancia • geriatrická ambulancia • nefrologická ambulancia • endokrinologická ambulancia • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • materno-fetálna medicína • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • popáleninové • doliečovacie • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • onkológia v gynekológii • arytmia a koronárna jednotka • ambulancia pracovného lekárstva • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia pediatrickej oftalmológie • spondylochirurgia
  (from: 10/18/2018)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre pevný bod Košice*
  (from: 02/05/2019)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov
  (from: 01/01/2020)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre pevný bod Košice
  (from: 02/01/2019 until: 02/04/2019)
Ambulantná zdravotná starostlivosť ambulancie v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • infektologická ambulancia • pneumologicko-ftizeologická ambulancia • neurologická ambulancia • psychiatrická ambulancia • ambulancia pracovného lekárstva • pediatrická ambulancia • všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia zubného lekárstva • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia klinickej onkológie • všeobecná zdravotná starostlivosť o dospelých • dorastové lekárstvo • klinická biochémia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • telovýchovné lekárstvo • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • súdne lekárstvo • hematologická a transfúziologická ambulancia • urgentná medicína • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ortopedická protetika • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • ambulancia radiačnej onkológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • ambulancia čeľustnej ortopédie • angiologická ambulancia • epidemiológia • geriatrická ambulancia • ambulancia lekárskej genetiky • nefrologická ambulancia • ambulancia klinickej farmakológie • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • gerontopsychiatria • letecké lekárstvo • ambulancia pediatrickej neurológie • ambulancia detskej psychiatrie • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • detská stomatológia • materno-fetálna medicína • ambulancia klinickej logopédie • ambulancia liečebnej pedagogiky • ambulancia klinickej psychológie • ambulancia pediatrickej reumatológie • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy • ambulancia pediatrickej kardiológie • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • ambulancia pediatrickej neforlógie • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - ambulantná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - návštevná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná • LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná • LSPP stomatologická pre dospelých • rýchla lekárska pomoc • rýchla zdravotná pomoc • popáleninové • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • mikrochirurgia oka • hepatologická ambulancia • LSPP stomatologická pre deti a dorast • gastroenterologická chirurgia • neuropsychiatria • onkológia v gynekológii • rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky • psychoterapia • mamológia • arytmia a koronárna jednotka • reprodukčná medicína • poradenská psychológia • pracovná a organizačná psychológia • ambulancia akupunktúry • ambulancia andrológie • gynekologická urológia • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • anestéziológia a intenzívna starostlivosť • ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia paliatívnej medicíny • ambulancia pediatrickej oftalmológie • pediatrická urgentná medicína • dentoalveolárna chirurgia • choroby slizníc ústnej dutiny • implantológia • mukogingvinálna chirurgia • psychiatrická sexuológia • služby zdravia pri práci • osteológia • chirurgia prsníka • komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy • afaziológia • drogové závislosti • dopravná psychológia • audioprotetika • diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii • farmakoekonomika • klinické skúšanie liekov • spondylochirurgia • domáca hospicová starostlivosť • biomedicínsky výskum - všeobecne • produktívne a terapeutické hemaferézy • transplantácia kmeňových krvotvorných buniek • parodontológia • stomatologická protetika • gynekologická sexuológia • korektívna dermatológia • audiológia • pediatrická otorinolaryngológia • detská dermatovenerológia • pediatrická imunológia a alergiológia • špeciálna pedagogika • fyziológia a psychológia práce • klinická a populačná pediatria • klinická genetika • detská onkológia • poruchy metabolizmu • mykológia • psychosomatická a behaviorálna medicína • mikrochirurgia v otorinolaryngológii • školská psychológia • pediatrická infektológia • sexuológia • detská hematológia a transfuziológia • onkológia vo vnútornom lekárstve • psychiatria pre dospelých • intenzívna starostlivosť v pediatrii • diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii • reumoortopédia • preventívna závodná zdravotná služba • primárna starostlivosť o deti a dorast • neurologická onkológia • neurogeriatria • chemoterapia • závodné zdravotné služby • gynekologická imunológia • drogové závislosti • chemoterapia infekčných chorôb • intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve • ambulancia dentálnej hygieny • endokrinologická ambulancia
  (from: 08/20/2015 until: 01/31/2019)
Ambulancie centrálneho príjmu a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby v odboroch: • ambulancia vnútorného lekárstva • neurologická ambulancia • pediatrická ambulancia • gynekologická ambulancia • chirurgická ambulancia • ortopedická ambulancia • urologická ambulancia • ambulancia úrazovej chirurgie • otorinolaryngologická ambulancia • oftalmologická ambulancia • ambulancia pediatrickej gynekológie • dermatovenerologická ambulancia • ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny • ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie • hematologická a transfuziologická ambulancia • ambulancia neurochirurgická • ambulancia plastickej chirurgie • ambulancia klinickej imunológie a alergológie • foniatria • reumatologická ambulancia • algeziologická ambulancia • gastroenterologická ambulancia • kardiologická ambulancia • ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • neonatológia • angiologická ambulancia • geriatrická ambulancia • nefrologická ambulancia • endokrinologická ambulancia • ambulancia cievnej chirurgie • ambulancia maxilofaciálnej chirurgie • medicína drogových závislostí • ambulancia hrudníkovej chirurgie • ambulancia pediatrickej chirurgie • pediatrická ortopédia • ambulancia pediatrickej urológie • materno-fetálna medicína • ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy • ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie • centrálny príjem / urgentný príjem • popáleninové • doliečovacie • dlhodobo chorých • chirurgia ruky • transplantačné • onkológia v gynekológii • arytmia a koronárna jednotka • ambulancia pracovného lekárstva • onkológia v chirurgii • onkológia v urológii • pediatrická anestéziológia • pediatrická intenzívna medicína • ambulancia pediatrickej oftalmológie • spondylochirurgia.
  (from: 08/20/2015 until: 10/17/2018)
ambulantná starostlivosť:
  (from: 01/21/1997 until: 08/29/1999)
primárna zdravotná starostlivosť v odbore: praktický lekár pre dospelých, dorastové lekárstvo, gynekológia a stomatológia, vrátane lekárskej služby prvej pomoci
  (from: 01/21/1997 until: 08/29/1999)
sekundárna zdravotná starostlivosť v odbore: interné lekárstvo, reumatológia, gastroenterológia, kardiológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, tuberkulóza a pľúcne choroby, neurológia, psychiatria, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, traumatológia, klinická onkológia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, dermatovenerológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, popáleninová ambulancia, pediatria, klinická psychológia
  (from: 01/21/1997 until: 08/29/1999)
ústavná starostlivosť v odbore: interné lekárstvo + JIS, neurológia + JIS, gynekológia a pôrodníctvo + JIS, chirurgia + JIS, anesteziológia a resuscitácia, ortopédia, otorinolaryngológia, oftalmológia, dermatovenerológia, neonatológia + JIS, popáleninové oddelenie + JIS, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 01/21/1997 until: 08/29/1999)
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: klinická biochémia, rádiodiagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, patológia
  (from: 01/21/1997 until: 08/29/1999)
centrálny príjem, centrálna sterilizácia, funkčná diagnostika, diagnostické centrum, nočné sanatórium, tkanivová banka
  (from: 01/21/1997 until: 08/29/1999)
ambulantná starostlivosť:
  (from: 08/30/1999 until: 06/18/2003)
primárna zdravotná starostlivosť v odboroch.: všeobecné lekárstvo-praktický lekár pre dospelých, pediatria-praktický lekár pre deti a dorast, vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológovia a pôrodníctvo, stomatológia
  (from: 08/30/1999 until: 06/18/2003)
sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: anesteziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroentereológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická psychológia, korektívna dermatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, pediatria, popáleninová ambulancia, pracovné lekárstvo, psychiatria, reumatológia, telovýchovné lekárstvo, traumatológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, urológia
  (from: 08/30/1999 until: 06/18/2003)
ústavná starostlivosť v odboroch: anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gynekológia a pôrodníctvo + JIS, chirurgia + JIS, interné lekárstvo + JIS, neonatológia + JIS, neurológia + JIS. oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, popáleninové oddelenie + JIS
  (from: 08/30/1999 until: 06/18/2003)
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, hematológia a transfuziológia, klinická biochémia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, rádiodiagnostika, patológia
  (from: 08/30/1999 until: 06/18/2003)
centrálny príjem, centrálna sterilizácia, tkanivová banka
  (from: 08/30/1999 until: 06/18/2003)
rýchla zdravotná pomoc
  (from: 08/30/1999 until: 06/18/2003)
ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní: anesteziológia a intenzívna medicína, algeziológia, dermatovenerológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gynekológia a pôrodníctvo (vrátane JIS), onkogynekológia, chirurgia (vrátane JIS), gastroenterologická chirurgia, onkochirurgia, vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), kardiológia (vrátane koronárnej jednotky), diabetológia, hepatológia, angiológia, andokrinológia, neonatológia (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS, epileptológie cievnych ochorení mozgu a miechy, demyelinizačných ochorení, sklerózy multiplex, porúch spánku a bdenia, stavov bezvedomia z neurologických príčin, nervovosvalových ochorení, bolestí hlavy, vertebrogénnych ochorení, extrapyramídových ochorení a porúch hybnosti, diagnostiky nádorových ochorení nervového systému, zápalových ochorení nervového systému, detskej neurológie), oftalmológia, ortopédia (vrátane JIS), onkoortopédia, ortopedická protetika, úrazová chirurgia - traumatológia, otorinolaryngológia, onkootorinolaryngológia, oddelenie popálenín (vrátane JIS), plastická a rekonštrukčná chirurgia (vrátane JIS), liečebná oxypenoterapia a hyperbaroxia, liečba dlhodobo chorých, urológia, onkourológia, andrológia a sexuológia, oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, centrálny operačný trakt, hematológia a transfúziologia (vrátane onkohematológie a transplantácie krvotvorných buniek)
  (from: 09/26/2007 until: 11/06/2013)
zariadenie biomedicínskeho výskumu v odboroch: chirurgia, ortopédia, plastická chirurgia, urológia, vnútorné lekárstvo, gastroenteorológia, gynekológia a pôrodníctvo, kardiológia, neurológia, reumatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, angiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfuziológia, otorinolaryngológia, algeziológia, neonatológia, onkológia v gynekológii, preventívne pracovné lekárstvo a texikológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, audioprotetika, klinické skúšanie liekov, intervenčná rádiológia
  (from: 09/26/2007 until: 11/06/2013)
ambulancie v odbornom zameraní: všeobecné lekárstvo, pediatria, dorastové lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo (vrátane rizikového tehotenstva a prenatálnej intraparálnej a postnatálnej starostlivosti počas fyziologickej, rizikovej a patologickej tehotnosti), onkogynekológia, stomatológia, lekárska služba prvej pomoci v odbore stomatológie, anestézilógia a intenzívna medicína, algeziológia, cievna chirurgia, dermatovenerológia (vrátane onkodermatológia, dermatoimunológie, dermatologickej angiológie, fototerapie, dermatomykológie, korektívnej dermatológie), diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, chirurgia (vrátane onkochirurgie, miniinvazívnej chirurgie, koloproktologickej ambulancie, ambulancie pre stomikov, diagnostickej a intervenčnej endoskopie), mamárna ambulancia, vnútorné lekárstvo (vrátane nefrológie, diagnostiky a liečby arteriálnej hypertenzie, klinickej imunológie a alergológie, diagnostickej a intervenčnej endoskopie, hepatológie, angiológie a lekárskej genetiky), kardiológia (vrátane detskej kardiológie a invazívnej kardiológie), klinická onkológia, klinická psychológia, klinické pracovné lekárstvo a toxikológia, neurológia (vrátane epileptológie, cievnych ochorení mozgu a miechy, demyelinizačných ochorení, sklerózy multiplex, porúch spánku a bdenia, stavov bezvedomia z neulogických príčin, nervovosvalových ochorení, bolestí hlavy, vertebrogénnych ochorení, extrapyramídových ochorení a porúch hybnosti, diagnostiky nádorových ochorení nervového systému, zápalových ochorení nervového systému, detskej neurológie, elektroencefalografie a elektromyografie - vyšetrovanie evokovaných mozgových potenciálov, transkraniálnej a Duplex USG vyšetrenie mozgových ciev), oftalmológia, ortopédia (vrátane artrocentra a traumatológie pohybového aparátu, onkoortopédia), otorinolaryngológia (vrátane foniatrie a audiometrie, spánkového laboratória, onkootorinolaryngológie), popáleninová ambulancia, ambulancia plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, laserové centrum, ambulancia liečebnej oxygenoterapie a kyperbaroxie, psychiatria, reumatológia (vrátane osteológie a denzitometrie), urológia (vrátane onkourológie), sexuológia a andrológia, telovýchovné lekárstvo, úrazová chirurgia - traumatológia, pneumológia a ftizeológia, pediatrická pneumológia a ftizeológia, lekárska služba prvej pomoci v odbore pediatria a všeobecné lekárstvo, hematológia a transfuziológia (vrátane onkohematológie a autotransfúznej jednotky, prípravy transfúznych liekov), geriatria, klinická farmakológia, centrálny príjem, ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, diagnostické centrum
  (from: 09/26/2007 until: 11/06/2013)
tkaninové zariadenie: v rozsahu činnosti: odoberania, spracovania, konzervovania, skladovania, distribúcie, v rozsahu odborného zamerania: xenotransplantáty, alogénne darcovské kožné alotransplantáty, plodobé obaly, kultivované štepy
  (from: 09/26/2007 until: 11/06/2013)
referenčné laboratórium
  (from: 09/26/2007 until: 11/06/2013)
jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, otorinolaryngológia, oftalmológia, urológia, sexuológia a andrológia, úrazová chirurgia, plastická chirurgia, gastroenterológia, anesteziológia a algeziológia
  (from: 09/26/2007 until: 11/06/2013)
samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbornom zameraní: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, hematológia a transfuziológia, rádiológia, klinická biochémia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, patológická anatómia, centrálna sterilizácia, tkaninová banka, radiológia, mamografické centrum, invazívna diagnostika CT, hyperbatická oxygenoterapia, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, lekárenská zdravotná starostlivosť, liečebná výživa a stravovanie, centrálna sterilizácia
  (from: 09/26/2007 until: 11/06/2013)
Ambulancia: vnútorné lekárstvo infektológia pneumológia a ftizeológia neurológia psychiatria pracovné lekárstvo pediatria všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia stomatológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia klinická onkológia všeobecná zdravotná starostlivosť o dospelých dorastové lekárstvo klinická biochémia anestéziológia a intenzívna medicína telovýchovné lekárstvo fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia súdne lekárstvo hematológia a transfúziológia urgentná medicína neurochirurgia plastická chirurgia ortopedická protetika klinická imunológia a alergológia radiačná onkológia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia čeľustná ortopédia angiológia epidemiológia geriatria lekárska genetika nefrológia klinická farmakológia cievna chirurgia maxilofaciálna chirurgia medicína drogových závislostí gerontopsychiatria letecké lekárstvo pediatrická neurológia detská psychiatria hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia detská stomatológia materno-fetálna medicína klinická logopédia liečebná pedagogika klinická psychológia pediatrická reumatológia pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa pediatrická kardiológia pediatrická pneumológia a ftizeológia pediatrická nefrológia LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - ambulantná LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - návštevná LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná LSPP stomatologická pre dospelých rýchla lekárska pomoc rýchla zdravotná pomoc popáleninové dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné mikrochirurgia oka hepatológia LSPP stomatologická pre deti a dorast gastroenterologická chirurgia neuropsychiatria onkológia v gynekológii rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky psychoterapia mamológia arytmia a koronárna jednotka reprodukčná medicína poradenská psychológia pracovná a organizačná psychológia akupunktúra andrológia klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia gynekologická urológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia anestéziológia a intenzívna starostlivosť pediatrická hematológia a onkológia pediatrická intenzívna medicína paliatívna medicína pediatrická oftalmológia pediatrická urgentná medicína dentoalveolárna chirurgia choroby slizníc ústnej dutiny implantológia mukogingvinálna chirurgia psychiatrická sexuológia služby zdravia pri práci osteológia chirurgia prsníka komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy afaziológia drogové závisloti dopravná psychológia audioprotetika diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii farmakoekonomika klinické skúšanie liekov spondylochirurgia domáca hospicová starostlivosť biomedicínsky výskum - všeobecne produktívne a terapeutické hemaferézy transplantácia kmeňových krvotvorných buniek parodontológia stomatologická protetika gynekologická sexuológia korektívna dermatológia audiológia pediatrická otorinolaryngológia detská dermatovenerológia pediatrická imunológia a alergiológia špeciálna pedagogika fyziológia a psychológia práce klinická a populačná pediatria klinická genetika detská onkológia poruchy metabolizmu mykológia psychosomatická a behaviorálna medicína mikrochirurgia v otorinolaryngológii školská psychológia pediatrická infektológia sexuológia detská hematológia a transfúziológia onkológia vo vnútornom lekárstve psychiatria pre dospelých intenzívna starostlivosť v pediatrii diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii reumoortopédia preventívna závodná zdravotná služba primárna starostlivosť o deti a dorast neurologická onkológia neurogeriatria chemoterapia závodné zdravotné služby gynekologická imunológia drogové závislosti chemoterapia infekčných chorôb intezívna starostlivoť vo vnútornom lekárstve
  (from: 11/07/2013 until: 08/19/2015)
Útvar jednodňovej zdravotnej starostlivosti: gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia stomatológia plastická chirurgia gastroenterológia maxilofaciálna chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia pediatrická oftalmológia
  (from: 11/07/2013 until: 08/19/2015)
Útvar spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: rádiológia klinická biochémia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia patologická anatómia hematológia a transfúziológia klinická mikrobiológia klinická imunológia a alergológia radiačná onkológia lekárska genetika klinická farmakológia ergoterapia centrálne operačné sály centrálna sterilizácia univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) biobanka referenčné laboratórium nemocničná krvná banka laboratórna medicína magnetická rezonancia ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii fyzioterapia porúch a psychomotorického vývoja fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému fyzioterapia porúch CNS fyzioterapia v športe a telovýchove ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení fyzioterapia respiračných ochorení abdominálna ultrasonografia u dospelých klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia zabezpečovanie kvality transfúznych liekov fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému počítačová tomografia - CT mobilizačné techniky reflexná terapia podľa Vojtu techniky terapie lymfedému diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia diagnostická a intervenčná kolonoskopia endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia intervenčná rádiológia intervenčná ultrasonografia v urológii mamodiagnostika v gynekológii mamodiagnostika v rádiológii endoskopia respiračného systému pediatrická echokardiografia spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek echokardiografia ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému masér fyzioterapia diplomovaný fyzioterapeut masér pre zrakovo hendikepovaných klinická bakteriológia klinická parazitológia klinická virológia mikrobiológia životného prostredia vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia funkčná diagnostika osteodenzitometria špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a tranfúziológii vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii vyšetrovacie metódy v genetike echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii rehabilitácia detského veku rehabilitácia v gynekológii rehabilitácia v pôrodníctve vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii vyšetrovacie metódy v kardiológii perfuziológia pediatrická rádiológia klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) spirometria terapeutické monitorovanie liečiv ultrazvuk v ortopédii ultrazvukové vyšetrovacie metódy ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve urogenitálna rádiológia rehabilitičné metódy nové rehabilitačné metódy neurorehabilitácia neurorádiológia muskuloskeletálna rádiológia manuálna terapia laserové techniky kardiovaskulárna rádiológia endoskopia uropoetického systému klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie ošetrovateľstvo - rehabilitácia
  (from: 11/07/2013 until: 08/19/2015)
Ambulancia centrálneho príjmu a ambulancia ústavnej pohotovostnej služby: vnútorné lekárstvo neurológia pediatria gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia anestéziológia a intenzívna medicína fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia hematológia a transfúziológia neurochirurgia plastická chirurgia klinická imunológia a alergológia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia angiológia geriatria nefrológia endokrinológia cievna chirurgia maxilofaciálna chirurgia medicína drogových závislostí hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia materno-fetálna medicína pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická pneumológia a ftizeológia centrálny príjem /urgentný príjem popáleninové doliečovacie dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné onkológia v gynekológii arytmia a koronárna jednotka klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia pediatrická intenzívna medicína pediatrická oftalmológia spondylochirurgia
  (from: 11/07/2013 until: 08/19/2015)
Lôžkové oddelenie: vnútorné lekárstvo infektológia pneumológia a ftizeológia neurológia psychiatria pracovné lekárstvo pediatria gynekológia a pôrodníctvo chirurgia ortopédia urológia úrazová chirurgia otorinolaryngológia oftalmológia pediatrická gynekológia dermatovenerológia anesteziológia a intenzívna medicína fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia neurochirurgia plastická chirurgia foniatria reumatológia algeziológia gastroenterológia kardiológia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy neonatológia angiológia geriatria nefrológia endokrinológia cievna chirurgia JIS geriatrická hrudníková chirurgia detská chirurgia pediatrická ortopédia pediatrická urológia materno-fetálna medicína pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pediatrická kardiológia pediatrická pneumológia a ftizeológia popáleninové doliečovacie ústavná ošetrovateľská starostlivosť JIS interná JIS kardiologická JIS metabolická JIS pediatrická JIS pneumologická a ftizeologická JIS neurologická JIS chirurgická JRSN (jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov) dlhodobo chorých chirurgia ruky transplantačné hepatológia onkológia v gynekológii arytmia a koronárna jednotka klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia onkológia v chirurgii onkológia v urológii pediatrická anestéziológia pediatrická intenzívna medicína pediatrická oftalmológia spondylochirurgia JIS onkologická JIS infekčná JIS spondylochirurgická JIS otorinolaryngologická JIS gynekologická JIS ortopedická JIS urologická JIS úrazová JIS centrálna JIS hematologická JIS neurochirurgická JIS cievnej chirurgie JIS maxilofaciálna chirurgia JIS popáleninová JIS hrudníková chirurgia JISN (jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov)
  (from: 11/07/2013 until: 08/19/2015)
ambulantná starostlivosť: - primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: všeobecné lekárstvo-praktický lekár pre dospelých, pediatria-praktický lekár pre deti a dorast, vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológia a pôrodníctvo, stomatológia; sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: - anesteziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická pchychológia, korektívna dermatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, pediatria, popáleninová ambulancia, pracovné lekárstvo, psychiatria, reumatológia-osteologická ambulancia, telovýchovné lekárstvo, traumatológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, urológia, osteocentrum (v zmysle odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu osteoporózy v Slovenskej republike vydaného ministerstvom zdravotníctva SR)
  (from: 03/04/2003 until: 05/18/2005)
ústavná starostlivosť v odboroch: - anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gynekológia a pôrodníctvo + JIS, chirurgia + JIS, interné lekárstvo + JIS, neonatológia + JIS, neurológia + JIS, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, popáleninové oddelenie + JIS
  (from: 03/04/2003 until: 09/25/2007)
spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, hematológia a transfuziológia, klinická biochémia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, rádiodiagnostika, patológia, liečebná hyperbaroxia
  (from: 03/04/2003 until: 09/25/2007)
centrálny príjem, centrálna sterilizácia, tkanivová banka
  (from: 03/04/2003 until: 09/25/2007)
rýchla zdravotná pomoc
  (from: 03/04/2003 until: 09/25/2007)
stravovanie účelové
  (from: 06/13/2003 until: 10/17/2018)
prevádzkovanie výkonov závodnej zdravotnej služby
  (from: 08/03/2004 until: 09/25/2007)
mamografické centrum
  (from: 12/07/2004 until: 09/25/2007)
plastická chirurgia
  (from: 12/07/2004 until: 09/25/2007)
liečba dlhodobo chorých
  (from: 12/07/2004 until: 09/25/2007)
pracovné lekárstvo
  (from: 12/07/2004 until: 09/25/2007)
ambulantná starostlivosť: - primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: všeobecné lekárstvo-praktický lekár pre dospelých, pediatria-praktický lekár pre deti a dorast, vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológia a pôrodníctvo, stomatológia; sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: - anesteziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická pchychológia, korektívna dermatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, pediatria, popáleninová ambulancia, pracovné lekárstvo, psychiatria, reumatológia-osteologická ambulancia,sexuológia, telovýchovné lekárstvo, traumatológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, urológia, osteocentrum (v zmysle odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu osteoporózy v Slovenskej republike vydaného ministerstvom zdravotníctva SR)
  (from: 05/19/2005 until: 09/25/2007)
jednodňová chirurgia v odboroch: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia a otorinolaryngológia
  (from: 05/19/2005 until: 09/25/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/19/1997)
Managing board
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/1997)
MUDr. Pavol Rusnák - Chairman of the Board of Directors
Šuhajova 1499/16
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 03/23/2021
  (from: 04/16/2021)
MUDr. Mgr. Maroš Varga , MHA - Member of the Board of Directors
Lúčna 30
Košice - mestská časť Šaca 040 15
From: 03/23/2021
  (from: 04/16/2021)
Mgr. Tomáš Lučkai , MPH - Member of the Board of Directors
Kechnec 360
Kechnec 044 58
From: 09/01/2023
  (from: 09/26/2023)
Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik , MPH, MSc. - Member of the Board of Directors
Konopná 3200/3
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/22/2023
  (from: 12/30/2023)
Doc. MUDr. Erik Dosedla , PhD., MBA - Member of the Board of Directors
Tulipánová 27
Malá Ida 044 20
From: 12/22/2023
  (from: 12/30/2023)
MUDr. Ján Luczy , PhD., MPH - Member of the Board of Directors
Šoltésovej 16
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 01/23/2024
  (from: 01/31/2024)
PaedDr. Agnesa Janoková , MBA
Tyršovo nábrežie 10
Košice 040 01
From: 08/01/2016
  (from: 08/25/2016 until: 03/18/2021)
PaedDr. Agnesa Janoková , MBA
Tyršovo nábrežie 10
Košice 040 01
From: 08/01/2016 Until: 03/09/2021
  (from: 03/19/2021 until: 03/18/2021)
RNDr. Tomislav Jurik - predseda
Jesenského 4/12
Prievidza
From: 05/28/2003
  (from: 06/19/2003 until: 05/18/2005)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
From: 05/28/2003
  (from: 05/19/2005 until: 02/10/2009)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
From: 05/28/2003 Until: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda predstavenstva
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
From: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 07/07/2014)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda predstavenstva
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
From: 12/19/2008 Until: 05/28/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda predstavenstva
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
From: 05/28/2014
  (from: 07/08/2014 until: 05/03/2018)
RNDr. Tomislav Jurik , CSc. - predseda predstavenstva
Jesenského 4/12
Prievidza 971 01
From: 05/28/2014 Until: 04/13/2018
  (from: 05/04/2018 until: 05/03/2018)
Ing. Ľubor Krajči - člen
Matuškova 2
Košice
  (from: 08/25/1998 until: 08/29/1999)
Ing. Eva Krúpová - člen
Starozagorská 7
Košice
  (from: 12/17/1996 until: 05/28/2003)
Ing. Eva Krúpová - člen
Starozagorská 7
Košice
From: 12/17/1996 Until: 05/28/2003
  (from: 05/29/2003 until: 06/18/2003)
Ing. Eva Krúpová - člen
Starozagorská 7
Košice
From: 05/28/2003
  (from: 06/19/2003 until: 02/10/2009)
Ing. Eva Krúpová - člen
Starozagorská 7
Košice
From: 05/28/2003 Until: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
Ing. Eva Krúpová - člen predstavenstva
Starozagorská 7
Košice 040 23
From: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 07/07/2014)
Ing. Eva Krúpová - člen predstavenstva
Starozagorská 7
Košice 040 23
From: 12/19/2008 Until: 05/28/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Eva Krúpová - člen predstavenstva
Starozagorská 7
Košice 040 23
From: 05/28/2014
  (from: 07/08/2014 until: 12/12/2014)
Ing. Eva Krúpová - člen predstavenstva
Starozagorská 7
Košice 040 23
From: 05/28/2014 Until: 12/03/2014
  (from: 12/13/2014 until: 12/12/2014)
JUDr. Nataša Kučerová - podpredseda
Uherova 6
Košice
  (from: 12/17/1996 until: 08/24/1998)
Ing. František Kušnír - predseda
Maurerova 18
Košice
  (from: 12/17/1996 until: 02/05/1997)
Ing. František Lešundák - Member of the Board of Directors
Exnárova 6627/24
Prešov 080 01
From: 06/15/2022
  (from: 06/23/2022 until: 12/29/2023)
Ing. František Lešundák - Member of the Board of Directors
Exnárova 6627/24
Prešov 080 01
From: 06/15/2022 Until: 12/21/2023
  (from: 12/30/2023 until: 12/29/2023)
Doc. JUDr. Peter Mosný , CSc. - člen
1. mája 53
Košice - mestská časť Krásna
  (from: 02/06/1997 until: 08/29/1999)
Ing. Jozef Naščák , MPH - člen predstavenstva
Bindt 9
Hnilčík 053 32
From: 09/27/2012
  (from: 10/12/2012 until: 07/07/2014)
Ing. Jozef Naščák , MPH - člen predstavenstva
Bindt 9
Hnilčík 053 32
From: 09/27/2012 Until: 05/28/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Jozef Naščák , MPH - člen predstavenstva
Bindt 9
Hnilčík 053 32
From: 05/28/2014
  (from: 07/08/2014 until: 01/09/2015)
Ing. Jozef Naščák , MPH - člen predstavenstva
Bindt 9
Hnilčík 053 32
From: 05/28/2014 Until: 01/08/2015
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Ing. Michal Pišoja - podpredseda predstavenstva
Komenského 206/3
Hlohovec 920 01
From: 12/03/2014
  (from: 12/13/2014 until: 08/24/2016)
Ing. Michal Pišoja - podpredseda predstavenstva
Komenského 206/3
Hlohovec 920 01
From: 12/03/2014 Until: 07/31/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Member of the Board of Directors
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/10/2021
  (from: 04/16/2021 until: 09/25/2023)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/10/2021
  (from: 03/19/2021 until: 04/15/2021)
Ing. Michal Pišoja , MPH - Chairman of the Board of Directors
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/10/2021 Until: 03/22/2021
  (from: 04/16/2021 until: 04/15/2021)
Ing. Michal Pišoja , MPH, LL.M. - Member of the Board of Directors
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/10/2021
  (from: 09/26/2023 until: 12/29/2023)
Ing. Michal Pišoja , MPH, LL.M. - Member of the Board of Directors
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 03/10/2021 Until: 12/21/2023
  (from: 12/30/2023 until: 12/29/2023)
MUDr. Jozef Pribula , PhD., MBA - Member of the Board of Directors
Komenského 1114/24
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/10/2021
  (from: 03/19/2021 until: 04/15/2021)
MUDr. Jozef Pribula , PhD., MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Komenského 1114/24
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/23/2021
  (from: 04/16/2021 until: 09/25/2023)
MUDr. Jozef Pribula , PhD., MBA - Vice-chairman of the Board of Directors
Komenského 1114/24
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/23/2021 Until: 08/31/2023
  (from: 09/26/2023 until: 09/25/2023)
MUDr. Pavol Rusnák - podpredseda predstavenstva
Šuhajova 1499/16
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 04/14/2018
  (from: 05/04/2018 until: 04/15/2021)
MUDr. Pavol Rusnák - podpredseda predstavenstva
Šuhajova 1499/16
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 04/14/2018 Until: 03/22/2021
  (from: 04/16/2021 until: 04/15/2021)
MUDr. Ján Slávik , MBA
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom
From: 01/21/2015
  (from: 01/24/2015 until: 08/24/2016)
MUDr. Ján Slávik , MBA
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom
From: 01/21/2015 Until: 07/31/2016
  (from: 08/25/2016 until: 08/24/2016)
MUDr. Ján Slávik , MBA - podpredseda predstavenstva
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 08/01/2016
  (from: 08/25/2016 until: 05/03/2018)
MUDr. Ján Slávik , MBA - podpredseda predstavenstva
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 08/01/2016 Until: 04/14/2018
  (from: 05/04/2018 until: 05/03/2018)
MUDr. Ján Slávik , MBA - predseda predstavenstva
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 04/14/2018
  (from: 05/04/2018 until: 03/18/2021)
MUDr. Ján Slávik , MBA - predseda predstavenstva
Košická 359/214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 04/14/2018 Until: 03/09/2021
  (from: 03/19/2021 until: 03/18/2021)
Ing. Marián Štofko - člen
Čordákova 1
Košice
  (from: 12/17/1996 until: 02/05/1997)
MUDr. Imrich Tóth - člen
195
Rudník
  (from: 12/17/1996 until: 05/28/2003)
MUDr. Imrich Tóth - člen
195
Rudník
From: 12/17/1996 Until: 05/28/2003
  (from: 05/29/2003 until: 06/18/2003)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - predseda
Štrbská 17
Košice
  (from: 02/06/1997 until: 05/28/2003)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - predseda
Štrbská 17
Košice
From: 01/29/1997 Until: 05/28/2003
  (from: 05/29/2003 until: 06/18/2003)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
From: 05/28/2003
  (from: 08/17/2006 until: 02/10/2009)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
From: 05/28/2003 Until: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen
Štrbská 17
Košice
From: 05/28/2003
  (from: 06/19/2003 until: 08/16/2006)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen predstavenstva
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
From: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 07/07/2014)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen predstavenstva
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
From: 12/19/2008 Until: 05/28/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen predstavenstva
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
From: 05/28/2014
  (from: 07/08/2014 until: 12/12/2014)
MUDr. Juraj Vančík , CSc. - člen predstavenstva
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
From: 05/28/2014 Until: 12/03/2014
  (from: 12/13/2014 until: 12/12/2014)
MUDr. Róbert Vetrák - člen predstavenstva
Bajzová 8
Stupava 900 31
From: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 10/11/2012)
MUDr. Róbert Vetrák - člen predstavenstva
Bajzová 8
Stupava 900 31
From: 12/19/2008 Until: 09/27/2012
  (from: 10/12/2012 until: 10/11/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej traja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je predseda predstavenstva.Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a ďalší členovia predstavenstva.
  (from: 12/30/2023)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 05/04/2018 until: 12/29/2023)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/21/2016 until: 05/03/2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, mene a funkcie podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/13/2014 until: 04/20/2016)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/17/2006 until: 12/12/2014)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/19/1997 until: 08/16/2006)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/1997)
Capital: 
1 116 516 EUR Paid up: 1 116 516 EUR
  (from: 07/02/2009)
1 116 311,492607 EUR Paid up: 1 116 311,492607 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 07/01/2009)
33 630 000 Sk Paid up: 33 630 000 Sk
  (from: 05/29/2003 until: 02/10/2009)
33 630 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 05/28/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/1997)
Shares: 
Number of shares: 3363
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/02/2009)
Number of shares: 3363
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 07/01/2009)
Number of shares: 3363
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/19/2000 until: 02/10/2009)
Number of shares: 3363
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 01/18/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/17/1996 until: 12/18/1997)
Stockholder: 
AGEL SK a.s.
Palisády 56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 07/30/2022)
VSŽ akciová spoločnosť Košice
Trnavská cesta 8/A
Bratislava 820 05
  (from: 05/29/2003 until: 06/23/2003)
AGEL SK a.s.
Palisády 56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 09/09/2017 until: 07/29/2022)
AGEL SK a.s.
Prepoštská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 12/30/2016 until: 09/08/2017)
FINHOSP, s.r.o.
Hroncova 3
Košice
  (from: 06/24/2003 until: 12/14/2006)
FINHOSP, s.r.o.
Opatovská cesta 4
Bojnice 972 01
  (from: 12/15/2006 until: 12/29/2016)
Supervisory board: 
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M., Ph.D. - predseda
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
From: 02/05/2020
  (from: 09/26/2023)
Mgr. Michal Zakarovský , MPH, FCCA, LL.M.
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 10/02/2021
  (from: 09/26/2023)
PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - mestská časť Šaca 040 15
From: 04/01/2022
  (from: 03/22/2022)
MUDr. Tomáš Ševčík
Pokroku 185/21
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 04/01/2022
  (from: 03/22/2022)
Ing. Michal Pišoja , MPH, LL.M.
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/22/2023
  (from: 12/30/2023)
MUDr. Ján Babík , CSc. - člen
Južná trieda 15
Košice
  (from: 01/30/1997 until: 08/29/1999)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 4009/52
Bratislava - Staré Mesto
From: 09/11/2002
  (from: 12/09/2002 until: 05/28/2003)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 4009/52
Bratislava - Staré Mesto
From: 09/11/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 05/29/2003 until: 06/18/2003)
JUDr. Anton Bidovský
Baštová 11
Prešov
Until: 09/11/2002
  (from: 06/20/2001 until: 12/08/2002)
Ing. Ladislav Drabik - predseda
Štefánikova 46
Košice
  (from: 12/17/1996 until: 02/05/1997)
MUDr. Ján Dudra , PhD., MPH
Štefánikova 970/16
Košice 040 01
From: 03/01/2016
  (from: 04/21/2016 until: 10/17/2018)
MUDr. Ján Dudra , PhD., MPH
Štefánikova 970/16
Košice 040 01
From: 03/01/2016 Until: 09/30/2018
  (from: 10/18/2018 until: 10/17/2018)
Ing. Igor Grega - predseda
Pokroku 1
Košice
  (from: 08/25/1998 until: 08/29/1999)
PhDr. Lívia Hadašová
Družstevná 29
Rozhanovce 044 40
From: 01/21/2003
  (from: 06/13/2003 until: 02/10/2009)
PhDr. Lívia Hadašová
Družstevná 29
Rozhanovce 044 40
From: 01/21/2003 Until: 10/03/2008
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
PhDr. Lívia Hadašová
Klimkovičova 35
Košice 040 11
From: 10/03/2008
  (from: 02/11/2009 until: 07/07/2014)
PhDr. Lívia Hadašová
Klimkovičova 35
Košice 040 11
From: 10/03/2008 Until: 06/06/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
MUDr. Svätopluk Hlavačka - člen
Pod Rovnicami 17
Bratislava
  (from: 08/03/2000 until: 06/19/2001)
PharmDr. Zoltán Horňák
Adlerova 1553/12 A
Košice 040 22
From: 12/19/2008
  (from: 07/02/2009 until: 07/07/2014)
PharmDr. Zoltán Horňák
Adlerova 1553/12 A
Košice 040 22
From: 12/19/2008 Until: 06/06/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
PharmDr. Zoltán Horňák
Buzulucká 13
Košice 040 22
From: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 07/01/2009)
PharmDr. Zoltán Horňák - člen
Buzulucká 13
Košice
From: 05/28/2003
  (from: 06/19/2003 until: 02/10/2009)
PharmDr. Zoltán Horňák - člen
Buzulucká 13
Košice
From: 05/28/2003 Until: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL. M. - predseda
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
From: 02/04/2015
  (from: 04/21/2016 until: 03/13/2020)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL. M. - predseda
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
From: 02/04/2015 Until: 02/04/2020
  (from: 03/14/2020 until: 03/13/2020)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
From: 12/03/2014
  (from: 12/13/2014 until: 04/20/2016)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
From: 12/03/2014 Until: 02/04/2015
  (from: 04/21/2016 until: 04/20/2016)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
From: 02/05/2020
  (from: 03/14/2020 until: 05/18/2020)
JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M. - predseda
Gaštanová 2037/16
Nitra 949 01
From: 02/05/2020
  (from: 05/19/2020 until: 09/25/2023)
Ing. Ladislav Janyik
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
From: 09/11/2002 Until: 05/28/2003
  (from: 12/09/2002 until: 06/18/2003)
MUDr. Jozef Jarčuška , CSc. - člen
Cyklistická 9
Košice
  (from: 12/17/1996 until: 08/24/1998)
Mgr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - Šaca 040 15
From: 02/24/2017
  (from: 04/05/2017 until: 12/31/2019)
PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - Šaca 040 15
From: 02/24/2017
  (from: 01/01/2020 until: 03/21/2022)
PhDr. Ľubomíra Karoľová
Mládežnícka 24
Košice - Šaca 040 15
From: 02/24/2017 Until: 02/24/2022
  (from: 03/22/2022 until: 03/21/2022)
PharmDr. Ján Kmec
Klimkovičova 1
Košice 040 23
From: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 07/07/2014)
PharmDr. Ján Kmec
Klimkovičova 1
Košice 040 23
From: 12/19/2008 Until: 06/06/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
PharmDr. Ján Kmec - člen
Klimkovičova 1
Košice
From: 05/28/2003
  (from: 06/19/2003 until: 02/10/2009)
PharmDr. Ján Kmec - člen
Klimkovičova 1
Košice
From: 05/28/2003 Until: 12/19/2008
  (from: 02/11/2009 until: 02/10/2009)
Ing. Vladimír Korfant - člen
Humenská 24
Košice
  (from: 08/30/1999 until: 01/18/2000)
Ing. František Kušnír - predseda
Maurerova 18
Košice
  (from: 02/06/1997 until: 08/24/1998)
PharmDr. Dávid Leško
Gréner 3877/61
Bardejov 085 01
From: 06/06/2014
  (from: 07/08/2014 until: 12/12/2014)
PharmDr. Dávid Leško
Gréner 3877/61
Bardejov 085 01
From: 06/06/2014 Until: 12/03/2014
  (from: 12/13/2014 until: 12/12/2014)
Mgr. Tomáš Lučkai
Kechnec 360
Kechnec 044 58
From: 04/21/2021
  (from: 04/28/2021 until: 09/25/2023)
Mgr. Tomáš Lučkai
Kechnec 360
Kechnec 044 58
From: 04/21/2021 Until: 08/31/2023
  (from: 09/26/2023 until: 09/25/2023)
JUDr. Magdaléna Martincová - člen
Turgenevova 10
Košice
  (from: 01/30/1997 until: 08/24/1998)
JUDr. Magdaléna Martincová - člen
Turgenevova 10
Košice
  (from: 01/11/2001 until: 06/19/2001)
JUDr. Magdaléna Martincová - podpredseda
Turgenevova 10
Košice
  (from: 12/17/1996 until: 01/29/1997)
MUDr. Vladimír Medvecký
Starozagorská 41
Košice
From: 08/13/2003
  (from: 08/04/2004 until: 01/09/2008)
MUDr. Vladimír Medvecký
Starozagorská 41
Košice
From: 08/13/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 01/10/2008 until: 01/09/2008)
MUDr. Jaroslav Melník - člen
Trnková 68
Košice
  (from: 08/30/1999 until: 05/28/2003)
MUDr. Jaroslav Melník - člen
Trnková 68
Košice
From: 08/30/1999 Until: 01/21/2003
  (from: 05/29/2003 until: 06/12/2003)
Mgr. Juraj Nikodémus
Š. Králika 431/23
Prievidza 971 01
From: 06/06/2014
  (from: 07/08/2014 until: 12/12/2014)
Mgr. Juraj Nikodémus
Š. Králika 431/23
Prievidza 971 01
From: 06/06/2014 Until: 12/03/2014
  (from: 12/13/2014 until: 12/12/2014)
RNDr. Ján Orinčák - člen
Za Sédriou 53
Levoča
  (from: 12/17/1996 until: 01/29/1997)
RNDr. Ján Orinčák - podpredseda
Za Sédriou 53
Levoča
  (from: 01/30/1997 until: 08/24/1998)
Ing. Michal Pišoja , MPH
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2019
  (from: 01/04/2019 until: 03/18/2021)
Ing. Michal Pišoja , MPH
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/01/2019 Until: 03/09/2021
  (from: 03/19/2021 until: 03/18/2021)
Ing. Martin Pitorák - člen
Krupinská 10
Košice
  (from: 08/03/2000 until: 01/10/2001)
MUDr. Ján Richnavský , PhD.
Fábryho 7
Košice 040 22
From: 12/19/2014
  (from: 01/10/2015 until: 02/03/2020)
MUDr. Ján Richnavský , PhD.
Fábryho 7
Košice 040 22
From: 12/19/2014 Until: 01/21/2020
  (from: 02/04/2020 until: 02/03/2020)
MUDr. Ján Richnavský , PhD.
Lichardova 23
Košice 040 01
From: 01/21/2020
  (from: 02/04/2020 until: 03/21/2022)
MUDr. Ján Richnavský , PhD.
Lichardova 23
Košice 040 01
From: 01/21/2020 Until: 03/09/2022
  (from: 03/22/2022 until: 03/21/2022)
Ing. Anna Schrötterová
Južná trieda 15
Košice
Until: 09/11/2002
  (from: 06/20/2001 until: 12/08/2002)
MUDr. Ivan Skalina
Komenského 1090/10
Košice-Staré Mesto 040 01
From: 12/03/2014
  (from: 12/13/2014 until: 04/20/2016)
MUDr. Ivan Skalina
Komenského 1090/10
Košice-Staré Mesto 040 01
From: 12/03/2014 Until: 02/29/2016
  (from: 04/21/2016 until: 04/20/2016)
Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 09/14/2007
  (from: 01/10/2008 until: 02/10/2009)
MUDr. Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 09/14/2007
  (from: 02/11/2009 until: 07/07/2014)
MUDr. Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 09/14/2007 Until: 06/06/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
MUDr. Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 06/06/2014
  (from: 07/08/2014 until: 01/09/2015)
MUDr. Ján Slávik
Košická 214
Kostoľany nad Hornádom 044 31
From: 06/06/2014 Until: 01/02/2015
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Ing. Miroslava Sumková , PhD.
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 04/21/2021
  (from: 04/28/2021 until: 10/07/2021)
Ing. Miroslava Sumková , PhD.
Malý Čepčín 143
Malý Čepčín 038 45
From: 04/21/2021 Until: 10/01/2021
  (from: 10/08/2021 until: 10/07/2021)
Ing. Elena Šalágová - člen
Dlhá 32/12
Prievidza 971 01
From: 04/01/2005
  (from: 05/19/2005 until: 08/16/2006)
Ing. Elena Šalágová - člen
Dlhá 32/12
Prievidza 971 01
From: 04/01/2005 Until: 04/28/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/16/2006)
Ing. Ladislav Šimo
V.Benedikta 302/28
Prievidza-IV.Kopanice 971 01
From: 04/28/2006
  (from: 08/17/2006 until: 08/24/2010)
Ing. Ladislav Šimo
V.Benedikta 302/28
Prievidza-IV.Kopanice 971 01
From: 04/28/2006 Until: 08/11/2010
  (from: 08/25/2010 until: 08/24/2010)
Ing. František Špička - člen
Orgovánová 6
Košice
  (from: 08/25/1998 until: 08/29/1999)
Ing. Eduard Špiner - člen
Francisciho 1
Prievidza
From: 05/28/2003
  (from: 06/19/2003 until: 05/18/2005)
Ing. Eduard Špiner - člen
Francisciho 1
Prievidza
From: 05/28/2003 Until: 04/01/2005
  (from: 05/19/2005 until: 05/18/2005)
Mária Tabiczká - člen
Moravská 24
Košice
  (from: 01/30/1997 until: 08/29/1999)
MUDr. Marta Uhríková - člen
Užhorodská 3
Košice
  (from: 12/17/1996 until: 08/29/1999)
JUDr. Ľubica Vašová - člen
Slobody 8
Košice
  (from: 08/25/1998 until: 08/29/1999)
JUDr. Ľubica Vaššová - člen
Slobody 8
Košice
  (from: 01/19/2000 until: 08/02/2000)
Mgr. Michal Zakarovský , FCCA
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 10/02/2021
  (from: 10/08/2021 until: 09/25/2023)
MUDr. Rudolf Zbončák - podpredseda
719/8
Dunajská Lužná
  (from: 08/25/1998 until: 08/02/2000)
Mgr. Ervín Zeleník
A. Bednára 712/3
Prievidza 971 01
From: 08/12/2010
  (from: 08/25/2010 until: 07/07/2014)
Mgr. Ervín Zeleník
A. Bednára 712/3
Prievidza 971 01
From: 08/12/2010 Until: 06/06/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik , MPH, MSc.
Konopná 3200/3
Chorvátsky Grob 044 58
From: 09/01/2023 Until: 12/21/2023
  (from: 12/30/2023 until: 12/29/2023)
Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik , MPH, MSc.
Konopná 3200/3
Chorvátsky Grob 044 58
From: 09/01/2023
  (from: 09/26/2023 until: 12/29/2023)
MUDr. Marie Marsová , MBA, LL.M.
Sportovní 3242/9
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 04/21/2021
  (from: 09/26/2023)
MUDr. Pavel Frňka
Přemyslovská 2018/27
Vinohrady, Praha 3 130 00
Česká republika
From: 03/01/2018
  (from: 03/17/2018 until: 04/27/2021)
MUDr. Pavel Frňka
Přemyslovská 2018/27
Vinohrady, Praha 3 130 00
Česká republika
From: 03/01/2018 Until: 04/20/2021
  (from: 04/28/2021 until: 04/27/2021)
Ing. Čeněk Kozák
Lovosická 370/27
Střížkov, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 10/01/2018 Until: 02/21/2019
  (from: 03/06/2019 until: 03/05/2019)
Ing. Čeněk Kozák
Lovosická 370/27
Střížkov, Praha 9 190 00
Česká republika
From: 10/01/2018
  (from: 10/18/2018 until: 03/05/2019)
MUDr. Milan Leckéši - podpredseda
Třanovského 1331
Valašské Meziříčí 757 01
Česká republika
From: 02/01/2017 Until: 12/31/2018
  (from: 01/04/2019 until: 01/03/2019)
MUDr. Milan Leckéši - podpredseda
Třanovského 1331
Valašské Meziříčí 757 01
Česká republika
From: 02/01/2017
  (from: 04/05/2017 until: 01/03/2019)
MUDr. Marie Marsová , MBA
Sportovní 3242/9
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 04/21/2021
  (from: 04/28/2021 until: 09/25/2023)
Mgr. Pavel Šléška
Městečko 69
Nespeky 257 22
Česká republika
From: 02/01/2017
  (from: 04/05/2017 until: 03/16/2018)
Mgr. Pavel Šléška
Městečko 69
Nespeky 257 22
Česká republika
From: 02/01/2017 Until: 02/28/2018
  (from: 03/17/2018 until: 03/16/2018)
Mgr. Michal Zakarovský , ACCA
residence in the Slovak Republic :
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 02/22/2019
  (from: 03/06/2019 until: 04/27/2021)
Mgr. Michal Zakarovský , ACCA
residence in the Slovak Republic :
Sibírska 1612/22
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 02/22/2019 Until: 04/20/2021
  (from: 04/28/2021 until: 04/27/2021)
Other legal facts: 
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 7. 8. 1997.
  (from: 12/19/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1999 a valným zhromaždením dňa 23.7.1999.
  (from: 08/30/1999)
Rozhodnutie MZ SR č. 1844/1998-B zo dňa 14. 10. 1998. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23. 11. 1999.
  (from: 01/19/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000.
  (from: 08/03/2000)
MVZ a.s. zo dňa 21.11.2000.
  (from: 01/11/2001)
Zmena stanov schválená VZ dňa 3.5.2001.
  (from: 06/20/2001)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 567/2002, Nz 568/2002 zo dňa 11.12.2002.
  (from: 03/04/2003)
Zmena stanov zo dňa 20.8.2002.
  (from: 05/29/2003)
Zmena stanov zo dňa 28.5.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 28.5.2003.
  (from: 06/19/2003)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 14. 12. 1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 12/17/1996)
Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 4036/1996-B zo dňa 12. 12. 1996.
  (from: 01/21/1997 until: 01/18/2000)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Cassopharm, s.r.o.
Lúčna 57
Košice-Šaca 040 15
  (from: 01/01/2020)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person