Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20294/B

Business name: 
BRASSO, spol. s r.o.
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Registered seat: 
Oblúková 11
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Identification number (IČO): 
17 317 479
  (from: 06/04/1991)
Date of entry: 
06/04/1991
  (from: 06/04/1991)
Person dissolved from: 
26.4.2011
  (from: 07/23/2011)
Date of deletion: 
07/23/2011
  (from: 07/23/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/23/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/04/1991)
Objects of the company: 
zahranično-obchodná činnosť:
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
dovoz, kúpa, predaj, vývoz, prenájom a leasing vecí všetkého druhu /okrem komodít, na ktoré treba osobné povolenie/
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
poskytovanie služieb zahraničných osobám na území ČSFR formou obchodného zastupovania
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
konzultačné a poradenské činnosti
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
propagácie prezentácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane usporadúvania seminárov, sympózií a pod.
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv a obstarávaní záležitostí menom spoločnosti na účet čsl. osôb
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
nákup a predaj vecí v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Domáca obchodná činnosť v tomto rozsahu:
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
kúpa, predaj, prenájom a leasing vecí všetkého druhu okrem tovarov, na ktoré treba osobné povolenie
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
sprostredkovanie kúpy, predaja vecí všetkého druhu
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
poskytovanie a sprostredkovanie služieb všetkého druhu.
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Partners: 
Ľubomír Sojka
Oblúkova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Branislav Škubla
Pavla Horova 7/3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Vladimír Čakajda
Dostojevského rad 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Milan Ralbovský
Estónska 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Dušan Ecker
Urxova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Contribution of each member: 
Ľubomír Sojka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Branislav Škubla
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Vladimír Čakajda
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Milan Ralbovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Dušan Ecker
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Ľubomír Sojka
Oblúkova 11
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Branislav Škubla
Pavla Horova 7/3
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Vladimír Čakajda
Dostojevského rad 5
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Milan Ralbovský
Estónska 2
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Dušan Ecker
Urxova 8
Bratislava
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Acting in the name of the company: 
Zastupovať spoločnosť navonok je oprávnený Ľubomír Sojka, Branislav Škubla, Vladimír Čakajda, Milan Ralbovský a Dušan Ecker. Každý z menovaných je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne v obchodných veciach, ktorých hodnota nepresahuje 100.000,-Kčs. V ostatných veciach je potrebný súhlas Zboru spoločníkov. Za spoločnosť sa podpisujú vždy dvaja spoločníci.
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 16.03.2011, právoplatné dňom 26.04.2011, č. k.: 34CbR/214/2009, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť BRASSO, spol. s r. o., so sídlom Oblúková 11, Bratislava, IČO: 17 317 479 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť BRASSO, spol. s r. o., so sídlom Oblúková 11, Bratislava, IČO: 17 317 479, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 20294/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 07/23/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.4.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Starý spis: Sro 1438
  (from: 06/04/1991 until: 07/22/2011)
Date of updating data in databases:  05/13/2022
Date of extract :  05/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person