Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20311/B

Business name: 
C A T, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 12/13/2007 until: 11/23/2021)
C A T, spol. s r.o.
  (from: 05/27/1991 until: 12/12/2007)
Registered seat: 
Astrová 48
Bratislava
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
17 318 114
  (from: 05/27/1991)
Date of entry: 
05/27/1991
  (from: 05/27/1991)
Person dissolved from: 
13.7.2007
  (from: 12/13/2007)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/27/1991)
Objects of the company: 
uskutočňovanie obchodnej činnosti, vrátane vývozu a dovozu tovarov a služieb
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
konzultačno-poradenské služby v oblasti obchodných a sprostredkovateľských činností marketingu, finančníctva, podnikovej ekonomiky, vydavateľskej činnosti, poradenstva a sprostredkovania v oblasti personalistiky, riadenia a organizácie podniku
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
uskutočňovanie propagačných činností, vrátane poradenstva v oblasti reklamy, prípravy a realizácie propagačných akcií, výskumu trhu a súvisiacich činností
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Partners: 
Edith Huscava
Wagramerstr. 136 A/6
1220 Wien
Rakúsko
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Michael Hirschmann
Mühlenweg 2
Haringsee 2286
Rakúsko
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Eva Uličná
Anežky Malé 767
Praha 4
Česká republika
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Edith Huscava
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Michael Hirschmann
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Eva Uličná
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú všetci spoločníci samostatne.
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Capital: 
102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/13/2007
  (from: 12/13/2007)
 Liquidators:
Eva Uličná
Anežky Malé 767
Praha
Česká republika
From: 07/13/2007
  (from: 12/13/2007 until: 04/03/2017)
 Liquidators:
Eva Uličná
Anežky Malé 767
Praha
Česká republika
From: 07/13/2007
  (from: 04/04/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 12/13/2007 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.5.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a podľa zákona 113/1990 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sro 1469
  (from: 05/27/1991 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13. 10. 2005 č. k. 36Exre 440/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 7. 2007 bola obchodná spoločnosť C A T, spol. s r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 12/13/2007 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person